Mededeling Beroepingswerk Hervormde Gemeente Mededeling Beroepingswerk Hervormde Gemeente
Volgende mededeling van de kerkenraad over het beroepingswerk voor een tweede predikant is voorgelezen in de morgendienst van zondag 11 april jl. in de Hervormde Gemeente:

De kerkenraad is verheugd dat zij na een unanieme voordracht door de beroepingscommissie, eveneens met unanieme stemmen een tweede predikant voor onze gemeente heeft verkozen.

De naam van de nieuwe predikant is: Ds. Henry Dorgelo.

Hij is predikant in de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse en de Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar. Sommige gemeenteleden zullen Ds. Henry Dorgelo wel kennen. Hij is geestelijk verzorger voor de Hoekstee en is in het verleden voorgegaan in erediensten in onze gemeente.

Na de verkiezing door de kerkenraad heeft een afvaardiging van de kerkenraad een kennismakingsgesprek gehad met Ds. Henry Dorgelo. Beide partijen hebben een zeer positief gevoel  overgehouden van het kennismakingsgesprek.
De kerkenraad is blij dat het beroepingswerk ondanks de beperkingen door het coronavirus doorgang heeft kunnen vinden en tot dit mooie resultaat heeft geleid. De kerkenraad dankt een ieder voor zijn/haar inzet.

Alvorens de kerkenraad kan overgaan tot het beroepen van Ds. Henry Dorgelo, worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld bezwaar te maken tegen de verkiezingsprocedure.

Mocht u bezwaar hebben tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, dan kunt u uw bezwaar schriftelijk en ondertekend indienen bij onze scriba, uiterlijk vrijdag 16 april 2021 om 18:00 uur.

Als er geen bezwaren zijn ingediend, zal de kerkenraad overgaan tot het beroepen van Ds. Henry Dorgelo.
terug