Meespelen in de musical Johannes de Doper ?!! Meespelen in de musical Johannes de Doper ?!!
Een muzikale oproep om mee te doen?  Klik  HIER

 Nadere informatie over Musical Johannes de Doper
Rond maart/april 2023 gaan we deze musical uitvoeren in Ommen!
Inmiddels hebben we al een mooi aantal aanmeldingen binnen.
Naast acteurs/zangers zoeken we ook mensen die zich willen ontfermen over de kleding en de attributen (boekrol, krijtbord, zeepkist, handwerkje etc.)  Je kan je daarvoor opgeven bij Geke Dijk, geke-dijk@hotmail.com  

Je kan je ook nog steeds opgeven voor de infoavond op donderdag 6 oktober in De Kern. Dat is van 20.00 uur tot 21.30 uur. Je zit nergens aan vast, maar kan meedoen met een scène of lied, vragen stellen of gewoon even de sfeer proeven. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Meld je graag even aan op musicalommen@gmail.com

De musical gaat over Johannes de Doper, gezien vanuit zijn volgelingen.  We maken zijn aanvaringen mee met de Schriftgeleerden en met Herodes. We denken na over wat Johannes zal bedoelen als hij zegt: ‘Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben het zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken.’

Wat als dit verhaal zich nu, anno 2022 zou afspelen? Zou jij het geloven? Of zou jij deze profeet als volslagen gek aanzien?
Hopelijk tot 6 oktober! De musical-voorbereidingsgroep.
 
musicalommen@gmail.com
vr. groet, namens de musicalgroep.
Anja Exel en Quinta Ruiter
ds. K. Jelsma en ds. H. Dorgelo
Herman Tip, Lammy Timmerman en Jan Meulenkamp.

 
terug