Micha zondag op 15 oktober. Micha zondag op 15 oktober.
Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
Je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen,
trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
 
Dit is de tekst uit Micha die veel mensen heeft geïnspireerd. Rond 2000 zijn gelovigen over de hele wereld om een snelle uitvoering van de milleniumdoelen gaan vragen met een beroep op deze tekst. Immers, er is een grote kloof tussen rijk en arm in de wereld. Een christen hoort recht te doen, hoort rechtvaardig te zijn en hoort rechtvaardigheid na te streven.

Deze gedachte heeft veel navolging gekregen en is sindsdien eigenlijk niet meer weg geweest. In Nederland heeft dit in 2010 geleid tot de oprichting van de Micha stichting.  Op https://michanederland.nl/ kan u veel informatie vinden.

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in Ommen heeft in navolging van meer dan 1000 andere kerken in Nederland besloten tot deelname aan de jaarlijkse Micha zondag. Dat is de zondag die het dichtst bij Wereldarmoededag zit, dit jaar 15 oktober as. Het thema is Klimaatrechtvaardigheid = naastenliefde.

Dominee Egbert van Beesten gaat deze zondag voor. Hij heeft samen met de werkgroep kerk en klimaat een viering gemaakt waarin we veel aandacht zullen schenken aan klimaatrechtvaardigheid. Maar ook aan rechtvaardigheid in het algemeen en de vraag waarom wij christenen dat als een van onze opdrachten moeten beschouwen. Het rooms katholieke kerkkoor Intermezzo zal de viering met enkele mooie kerkliederen ondersteunen. In de kindernevendienst zal ook aandacht aan dit onderwerp worden besteed.

Dit is een viering waar ook tieners en jong volwassenen zich toe aangesproken zullen voelen. Wij hopen op een volle kerk.

Werkgroep kerk en klimaat.
 
terug