Moeten we altijd streven naar economische groei? Moeten we altijd streven naar economische groei?
Wat zegt ons dat? Hoe verhouden we ons als christen hiertoe?  De werkgroep kerk en klimaat heeft Matthias Olthaar bereid gevonden om twee lezingen annex gespreksavonden te houden over dit onderwerp. Op de donderdagen 19 oktober en 2 november. In De Kern aan de Bouwstraat om 20.00 uur. Matthias Olthaar is co-auteur van het boek  “Er is leven na de groei” In het dagelijks leven is hij lector aan de Stenden university waar hij doceert in groene economie en procesverbeteringen.
Donderdag 19 oktober zal over de feiten gaan, zowel in de Bijbel als in de economische wetenschap. Wat staat daar? Wat weten en denken we eigenlijk?
Donderdag 2 november zal meer over het hart gaan, onze hoop. Kunnen we de economie ook veranderen op een verantwoorde manier en hoe doen we dat dan? Kunnen we die wens meer in overeenstemming brengen met de uitgangspunten uit de Bijbel en zo ja wat betekent dat?

Twee lezingen bedoelt voor christenen die wat meer willen nadenken over de vraag hoe onze levensstijl zich eigenlijk verhoudt tot ons geloof.


 
terug