lezing is helaas afgelast lezing is helaas afgelast
De afgelopen vijftig jaar is met meer en minder aandacht in de christelijke kerk gedebatteerd over de vraag hoe onbeperkte economische groei zich verhoudt tot kwaliteit van leven. Het geloof naar economische groei is diep verankerd in ons denken. Deze discussie wordt weer urgent nu er zowel verontrustende signalen zijn over de geestelijke gezondheid van mensen als over de uitputting van de aarde. Het rapport van de club van Rome blijkt verre van verouderd of achterhaald. De aanname dat we met economische groei alle milieuproblemen zullen oplossen en allemaal gelukkig zullen worden staat  steeds meer onder druk. We lopen tegen allerlei grenzen aan zoals de politieke discussie in Nederland ons leert.

Wat zegt ons dat? Hoe verhouden we ons als christen hiertoe?  De werkgroep kerk en klimaat heeft Matthias Olthaar bereid gevonden om twee lezingen annex gespreksavonden te houden over dit onderwerp. Op de donderdagen 19 oktober en 2 november. In De Kern aan de Bouwstraat om 20.00 uur.

Matthias Olthaar is co-auteur van het boek  “Er is leven na de groei” In het dagelijks leven is hij lector aan de Stenden university waar hij doceert in groene economie en procesverbeteringen.
Donderdag 19 oktober zal over de feiten gaan, zowel in de Bijbel als in de economische wetenschap. Wat staat daar? Wat weten en denken we eigenlijk?
Donderdag 2 november zal meer over het hart gaan, onze hoop. Kunnen we de economie ook veranderen op een verantwoorde manier en hoe doen we dat dan? Kunnen we die wens meer in overeenstemming brengen met de uitgangspunten uit de Bijbel en zo ja wat betekent dat?

Twee lezingen bedoelt voor christenen die wat meer willen nadenken over de vraag hoe onze levensstijl zich eigenlijk verhoudt tot ons geloof.


 
terug