Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger
Op vrijdag 18 juni ontving ik een beroepingsbrief van de hervormde gemeente Westerhaar. Inmiddels heb ik besloten het beroep aan te nemen.

We hebben het er als gezin erg moeilijk mee gehad. Ik stond helemaal niet open voor een beroep. Ik ging ervan uit dat mijn roeping voorlopig nog in Ommen lag. En toch liet het beroep uit Westerhaar ons van begin af aan niet los…

Uiteindelijk hebben we heel sterk ervaren dat we geen ‘nee’ konden zeggen. Er waren teveel signalen die erop wezen dat we die kant op moesten. Die konden we gewoon niet negeren… Uiteindelijk hebben we ook heel duidelijk vrede gekregen op ons voornemen om het beroep dan (toch) aan te nemen. En juist omdat dit menselijkerwijs eigenlijk helemaal niet logisch was, hebben we dat ervaren als iets van God.

We hebben vanuit de gemeente heel veel meeleven ervaren, op allerlei manieren. Dat heeft ons ontzettend goed gedaan. Het bevestigde maar weer, hoe we ons hier thuis voelen, hoe we hier op onze plek zijn. Het maakte het er ook niet makkelijker op, om de roep naar Westerhaar te volgen… Toch, vooral: dank, voor uw betrokkenheid, op welke manier dan ook!

Wat ik ook wil noemen: veel mensen gaven aan dat ze zich zorgen maakten over de kinderen. Een verhuizing zou voor hen wel eens heel vervelend kunnen zijn. En dan ook nog eens naar een veel kleinere plaats… We hebben geprobeerd onze kinderen zoveel mogelijk bij het hele proces te betrekken. Natuurlijk, ze vonden (en vinden) het niet leuk. Ze snappen wel waarom we deze keuze hebben gemaakt. En we vertrouwen dat als God ons roept, Hij met ons meegaat. En dus ook met hen!

Tenslotte: in overleg met Westerhaar is afgesproken dat ik het kalenderjaar hier afmaak. Het voelde gewoon niet goed om net na de komst van collega Henry Dorgelo zelf uit Ommen te vertrekken… Ik hoop nog een paar maanden met hem samen te kunnen werken, en samen met hem de gemeente hier te kunnen dienen. Het afscheid zal dus ergens begin januari zijn. Tot die tijd hoop ik dat we ons ook ons laatste half jaar in Ommen gezegend zullen weten, en dat we als predikant en gemeente voor elkaar tot zegen mogen zijn!

ds. Karel Hazeleger 
terug