Nieuwsbericht van de werkgroep Nieuwsbericht van de werkgroep
Twee citaten uit het boekje:
Interessant is dat in seculiere kringen het beeld van de mens als rentmeester juist steeds meer erkenning vindt. Daar wordt het zo uitgelegd dat de mens in elk geval verantwoording schuldig is. Misschien dan wel niet tegenover God, maar dan toch tegenover het nageslacht. We hebben de aarde in bruikleen van onze kleinkinderen, en moeten haar (zoals Calvijn al zei) ongeschonden aan hen overdragen. Onze omgang met de aarde is dus niet vrijblijvend.

In Psalm 8 richt de dichter de blik eerst naar boven, naar de sterrenhemel, en dan terug naar de mens. Wat is de mens in het grote geheel? Hij lijkt op wat de eerste ruimtevaarders beseften: dat blauwe bolletje, met een laagje dampkring eromheen en een nog dunnere laag leven, dat is ons thuis en daar zijn we helemaal van afhankelijk. Maar ook: daar zijn we voor verantwoordelijk. Het werk van Gods handen wordt ons toevertrouwd.   

 Vragen? Stel ze aan:  geref-kerkenklimaat@pkn-ommen.nl 

 
terug