Noaberdienst 14 augustus Noaberdienst 14 augustus


Zondag 14 Augustus  :  
   10:00 uur
Gebouw Irene in Witharen

Thema: Geloven in deze tijd, HOE DAN??

Door de huidige onrust in de wereld op allerlei gebied en het afnemende aantal christenen in Nederland, is dit thema actueler dan ooit.
Met het zingen van liederen, het luisteren naar het Woord, hopen we bij te dragen aan een inspirerende dienst tot eer van God en dit alles op een laagdrempelige manier, die voor iedereen toegankelijk is.
Voor de kinderen zal er extra aandacht zijn en er is oppas voor de kleinsten.
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja. De dienst begint om 10.00 uur.
Medewerking wordt verleend door een samengesteld mannenkoor Vinkenbuurt/Witharen en door de band Breathe uit Ommen.
Jong en oud van harte welkom.

terug