Nieuws omtrent het afscheid ds. Hazeleger. Nieuws omtrent het afscheid ds. Hazeleger.
Omdat het Hervormd Centrum gesloten is, vervalt de samenkomst in dit gebouw na afloop van de kerkdienst.
Op dit moment komen er nog aanmeldingen binnen van mensen die de kerkdienst bij willen wonen.
De commissie staat voor de taak om een selectie te maken van mensen die fysiek aanwezig kunnen zijn. Zij zullen begin januari een uitnodiging krijgen.
Heel erg jammer dat we als gemeente geen afscheid kunnen nemen van Karel en zijn gezin in een volle kerk.
Daarom wijst de commissie nogmaals op de mogelijkheid om de afscheids-dienst online te volgen en mee te beleven.
Daarnaast zoekt de commissie naar een mogelijkheid voor gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn in de dienst, om toch afscheid te kunnen nemen van ds. Hazeleger en zijn gezin.

Er wordt gedacht aan een zogenaamde drive-through.
Gemeenteleden kunnen, na afloop van de kerkdienst, met de auto/fiets/te voet langs het gezin gaan, dat opgesteld staat ergens op het kerkplein. Met een afscheidsgroet, iets wat u nog wilt delen, een persoonlijke herinnering, een kaart, kunt u afscheid nemen.
De commissie probeert actuele informatie over het afscheid te melden op de website van de kerk en via de beamer tijdens de kerkdiensten.

Mensen die nog een bijdrage willen geven voor het afscheidscadeau kunnen gebruik maken van het bankrekeningnummer NL33RABO0348904290 van de Hervormde Kerk Ommen, onder vermelding van ‘afscheid Hazeleger’. U kunt uw bijdrage ook brengen naar het Kerkelijk Bureau.
Met vriendelijke groet,
Marianne Vosjan,
Ria Dunnewind,
Jurrie en Betsie Kroon,
Ferdinand Kampman.

 
 
terug