Noodhulp aardbeving Java Noodhulp aardbeving Java
De Hervormde en Gereformeerde Diaconie hebben besloten om deze hulpactie te ondersteunen met ieders  € 500. Hoe mooi zou het zijn als u als gemeentelid bereid bent om deze actie mede te ondersteunen door dit bedrag van € 1.000 aan te vullen met uw bijdrage.
Hoe meer deelnemers hoe meer we de mensen op Java kunnen helpen, die alles zijn kwijtgeraakt.
U kunt helpen door uw bijdrage over te maken op :
banknummer NL46RABO0348904347 ten name van de Hervormde Kerk Ommen of
op banknummer NL77RABO0348904371 ten name van de Gereformeerde Kerk
onder vermelding van “hulp Java”.  

Namens de Diaconieën en Kerk In Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.
De Hervormde en Gereformeerde Diaconie
 
terug