Noodhulp overstromingen Pakistan Noodhulp overstromingen Pakistan
Kerk In Actie is een hulpactie gestart met als doel via haar partnerorganisaties in Pakistan directe noodhulp te bieden. De Hervormde- en Gereformeerde Diaconie hebben besloten om de hulpactie van Kerk In Actie te ondersteunen met ieders  € 500. Hoe mooi zou het zijn als u als gemeentelid bereid bent om deze actie te ondersteunen door dit bedrag van € 1.000 aan te vullen met uw bijdrage. Hoe meer deelnemers hoe meer we de mensen in Pakistan kunnen helpen, die alles zijn kwijtgeraakt door het water. U kunt helpen door uw bijdrage over te maken op banknummer NL46RABO0348904347 ten name van de Hervormde Kerk Ommen of op banknummer NL77RABO0348904371 ten name van de Gereformeerde Kerk onder vermelding van “hulp Pakistan”.  Namens de Diaconieën en Kerk In Actie hartelijk dank voor uw bijdrage.

De Hervormde- en Gereformeerde Diaconie
 
terug