Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK
Ook komend jaar willen we graag dat het pastoraat door gaat, de jeugd de nodige aandacht krijgt, onderhoud aan gebouwen gedaan kan worden en zoals eerder bekend is gemaakt willen we ook de beamerinstallatie (gedeeltelijk)vervangen en uitbreiden wat, zeker gezien in deze tijd, nodig en wenselijk is. (dit staat gepland in maart/april 2022).

De actie Kerkbalans zal in de weken van 15 t/m 29 januari worden gehouden en zullen door meerdere leden (ouderlingen/bezoekmedewerkers) uit onze gemeente de brieven weer bij u worden gebracht en de enveloppen weer worden opgehaald;
Wij vragen van u om hier zoveel mogelijk aan mee te werken door deze tijdig in te vullen en klaar te leggen om opgehaald te worden; Wij hopen op een mooi resultaat zodat het werk kan doorgaan in onze gemeente.
Zondag 6 februari  hopen we het eerste resultaat bekend te kunnen maken.

Een vraag van onze penningmeester is of de laatste toegezegde VVB gelden van 2021, voor zover nog niet door u/jij is overgemaakt, dit alsnog te doen zodat het boekjaar 2021 kan worden afgesloten; Bij voorbaat dank!

Namens het CVK, Jan Meulenkamp.

 
terug