Noodhulp voor Oekraïne ( van de Hervormde Gemeente) Noodhulp voor Oekraïne ( van de Hervormde Gemeente)
Omdat het menselijk leed in Oekraïne onbeschrijflijk groot is en hulp dringend gewenst heeft het College van Diakenen besloten om nogmaals € 1.000 ter beschikking te stellen. Van dit laatste bedrag wordt € 500 overgemaakt naar de plaatselijke “Stichting Ommen  Voor Oekraïne”(SOVO). Het overige geld is overgemaakt naar Kerk In Actie. Zij geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne direct hulp aan vluchtelingen. Daarvoor zijn in veel dorpen en steden plekken ingericht voor onderdak en wordt voedsel en kleding uitgereikt.
Mocht u bij het lezen van dit artikel de behoefte voelen om alsnog geld voor dit goede doel over te maken aarzel dan niet. U kunt uw gift overmaken naar het hiervoor genoemde banknummer van de Hervormde Diaconie. Rechtstreekse betaling aan Kerk In Actie op banknummer NL89ABNA0457457457 onder vermelding van Noodhulp Oekraïne is natuurlijk ook mogelijk. Ook de Ommer stichting SOVO (banknummer NL26RABO0348949715) heeft een goede besteding voor uw gift.
Tot slot willen wij een ieder bedanken, die heeft bijgedragen aan deze mooie opbrengst voor de nood in Oekraïne en laten we vooral niet nalaten God te blijven vragen of er  een eind mag komen aan deze zinloze- en bloedige oorlog.
De Diaconie

 
terug