Nieuwe predikant Hervormde Gemeente Nieuwe predikant Hervormde Gemeente
Bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente

Predikant
Zondag 11 april 2021 is afgekondigd dat de kerkenraad voornemens was een beroep uit te brengen op ds. Henry Dorgelo. Zondag 18 april 2021 is, namens de kerkenraad, door de ouderling van dienst aangegeven dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde beroepingsprocedure.
Op maandag 19 april 2021 is aan ds. Henry Dorgelo persoonlijk de beroepingsbrief overhandigd. We zijn blij en dankbaar dat we woensdag 21 april 2021 bericht van ds. Henry Dorgelo mochten ontvangen waarin hij aangeeft dat hij het beroep naar Ommen aanvaardt. Onze dank geldt ook de beroepingscommissie, die uiterst zorgvuldig te werk is gegaan en unaniem een predikant heeft voor mogen dragen die door de kerkenraad ook unaniem is overgenomen.
Vanaf medio september 2021 zal ds. Dorgelo bij ons aan de slag gaan. Over de exacte datum van intrede wordt nog overleg gevoerd met ds. Dorgelo en met de kerkenraden van Hardenberg/Heemse en Kloosterhaar/Sibculo. Hierover zult u op een later moment worden geïnformeerd. Henry Dorgelo zal zichzelf op een later moment nader voorstellen in een uitgave van Kerkvensters.

 
terug