Omgaan met nieuwste richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk Omgaan met nieuwste richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk
Verdere versoepeling richtlijnen mbt Corona.

De richtlijnen van het CIO en PKN geven veel ruimte, maar als kerkenraad hebben we besloten deze niet volledig te benutten.
Er zijn namelijk mensen voor wie de versoepelingen te snel gaan en omdat we samen kerk zijn willen we hier rekening mee houden.
Juist omdat zingen hiervoor werd genoemd als verspreider willen we dit vooralsnog beperken tot het zangkoor en samenzang van het slotlied.
Wel zal in de kerk de maximum capaciteit van zitplaatsen gebruikt mogen worden met inachtneming van de anderhalve meter.

Daarnaast zullen we inzetten op ontmoeting en  daarom kan,  met vanaf volgende week, zondag 11 juli, aansluitend aan de kerkdienst elkaar (bij goed weer) buiten ontmoeten onder het genot van een kop koffie/ thee.


Dit zal van kracht blijven t/m 15 augustus. Daarna zullen we de kerkdiensten, mits de regels het dan toelaten, verder opstarten met samenzang door de gemeente.
 
terug