Veel meer informatie over "Ommen geeft warmte!" Veel meer informatie over "Ommen geeft warmte!"
Als gezamenlijke Kerken in Ommen (en daarnaast vele tientallen andere kerken in Overijssel en in den lande) willen wij een bijdrage leveren aan de samenleving en met name aan mensen met een minimum inkomen of uitkering met als doel die compensatie iets rechtvaardiger te verdelen.
We denken een bijdrage te kunnen leveren omdat we doorgaans een goed netwerk hebben, de plaatselijke situatie en mensen vrij goed kennen en dat de lijntjes naar de gemeente Ommen, politiek, voedselbank etc. kort zijn.

Enige tijd geleden is een en ander besproken met de Ommer voorgangers. Zij onderschreven de gedachte en namen die mee naar de eigen kerk, parochie en gemeente. Alle genootschappen bestempelden het plan als sympathiek en waren bereid mee te denken.

Op 30 november zijn 2 vertegenwoordigers van alle 5 afzonderlijke Ommer gemeente samen met een vertegenwoordiger van de gemeente Ommen voor de eerste keer bijeen geweest. Besloten is 2 subgroepen te vormen waar telkens één vertegenwoordiger per Kerk deel van uitmaakt.

De ene groep probeert (in samenwerking met o.a.  gemeente, Stichting Samen Doen, Schuldhulpverlening en andere relevante instanties) de mensen te bereiken die in aanmerking komen voor een extra compensatie omdat ze én hard getroffen zijn door de hoge prijzen én behoren tot de minima. Uitgangspunt is dat betreffende organisaties de bij hen bekende mensen informeren over de mogelijkheid van een extra compensatie. De mensen moeten zich vervolgens zelf melden (bij de Werkgroep via het emailadres ommengeeftwarmte@gmail.com).

De andere groep zal zich met name bezig houden met het vullen van het Warmtefonds. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Een beroep doen op  financiële bijdragen van de eigen gemeenteleden én een beroep doen op de Ommer bevolking als geheel waaronder de ondernemers.
Dit vanuit een solidariteitsgedachte met als doel bestaande kloven (zeker in deze tijd en op velerlei gebied) te verkleinen. We doen dat ook graag als gezamenlijke kerken om ook op die wijze eenheid uit te stralen. Een en ander gebeurt  in samenspraak met de gemeente Ommen.
We hopen dat als uiteindelijk op deze manier het Warmtefonds voor een deel gevuld is dat ook de gemeente Ommen een aanvullende bijdrage zal geven.
Als werkgroep doen we een beroep op diegenen die wél de 400 euro compensatie ontvangen maar het níet echt nodig hebben een deel van dat bedrag over te maken naar het Warmtefonds waar later uit gedeeld zal worden.
Inmiddels zijn ook de andere kerken in de gemeente Ommen (Vilsteren, Lemele en Beerzerveld) benaderd om aan te haken bij deze actie om het nog meer gemeentebreed te trekken.

Zoals gezegd de actie is gericht op alle inwoners van de gemeente Ommen. Zowel wat het geven als wat het ontvangen betreft. Binnenkort zullen we deze actie via de plaatselijke media bij alle Ommenaren promoten.
Nu al – ook omdat we al meerdere keren benaderd zijn door mensen die graag een financiële bijdrage willen leveren – brengen wij de actie onder de aandacht van u als gemeenteleden.

Als u vanuit solidariteit met uw naaste die het minder heeft dan u en die de energiecompensatie meer nodig heeft dan u en vandaaruit een deel van die compensatie aan een ander wilt schenken,  dan kunt  u vanaf nu uw bijdrage overmaken op Bankrekening nr. NL30 RABO 0335 6600 61
t.n.v. Stichting Noodfonds Ommen onder vermelding van ‘Ommen geeft warmte’. We kozen voor dit ‘neutrale’ bankrekeningnummer omdat zowel de Kerken als de burgerlijke overheid in dit fonds participeren.
OF :
Scan de QR-code om te betalen voor Ommen geeft warmte.
Gebruik de QR scan app, of gewoon de Camera App op je telefoon.

Namens de Werkgroep ‘Ommen geeft warmte’ , ds. Kest Jelsma
 
terug