Toepassing corona richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk Toepassing corona richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk
Toepassing richtlijnen mbt Corona.

Op dit moment geven de richtlijnen van het CIO en PKN veel ruimte, maar als kerkenraad hebben we besloten deze niet volledig te benutten.

Er zijn namelijk mensen voor wie de versoepelingen te snel gaan en omdat we samen kerk zijn willen we hier rekening mee houden.
Juist omdat zingen hiervoor werd genoemd als verspreider willen we dit vooralsnog beperken tot het zangkoor en samenzang van het slotlied.

Wel zal in de kerk de maximumcapaciteit van zitplaatsen gebruikt mogen worden met inachtneming van de anderhalve meter.
Daarnaast zullen we inzetten op ontmoeting en kan men
 aansluitend aan de kerkdienst elkaar ontmoeten onder het genot van een kop koffie/ thee.
Om de afstand te van anderhalve meter te kunnen bewaken is dit in de Kern met een beperkt aantal stoelen per tafel.

Dit zal van kracht blijven t/m 15 augustus.
Daarna zullen we de kerkdiensten, mits de regels het dan toelaten, verder opstarten met samenzang door de gemeente. 
Mocht er door een besluit van het kabinet maatregelen eerder verscherpt worden, dan zullen we dit kenbaar maken via de afkondiging tijdens de dienst, website en/of Kerkvensters.

Ik wens eenieder een goede zomerperiode thuis of op vakantie. 
Met groet, hartelijk en vriendelijk,
Gerko Warner


 
terug