Open Kerken ! Open Kerken !
Open kerken
Niet alleen de behoefte om elkaar weer ‘gewoon’ te zien, aan te raken, te spreken neemt toe. Meerdere keren hebben wij gehoord dat er een grote behoefte is om gewoon naar de kerk te gaan. Niet alleen wat de kerkdienst betreft, maar ook om in dat vertrouwde gebouw te gaan zitten waar je zoveel gevoeld, ervaren en ontvangen hebt.

Even stil zijn. Gewoon even zitten en zijn.

Als collega’s maken we dit graag mogelijk!


Daarom zullen zowel de Hervormde als de Gereformeerde kerk op  de dinsdagavonden 22 en 29 december geopend zijn van 19.00-21.00 uur.

Eén of twee van ons zullen daar ook aanwezig zijn voor eventueel een korte ontmoeting. Een medewerker zal toezien dat alles in goede banen geleid wordt (anderhalve meter afstand, mondkapje op tijdens het lopen, registratie bij deur en ontsmetten van de handen). We zijn gebonden aan een maximum van dertig.
We gaan er niet van uit dat er steeds dertig zullen zijn, maar is dat wel het geval dan zal u gevraagd worden even te wachten tot er weer plaats is.
Ook verzoeken wij u, mocht er grote belangstelling zijn, dat u uw bezoek beperkt houdt qua tijd.
Overigens is het in de Gereformeerde kerk vaker mogelijk om even in de kerk te zitten. Als de Kern open is ,dan kunt u zich even melden bij een van de medewerkers en dan plaats nemen in de kerk. 
Omdat vanwege de corona er minder activiteiten in de Kern zijn,en daardoor de openingstijden onregelmatig,  kunt u het beste eerst even bellen of er iemand aanwezig is. ( 0529-451206).

Omdat de situatie qua openstelling in de Hervormde kerk anders is dan in de Gereformeerde kerk hebben de dominees Hans Tiggelaar en Karel Hazeleger aangegeven dat een van hen naast de bovengenoemde avonden

ook op de woensdagochtenden  23 en 30 december in de Hervormde kerk aanwezig zal zijn samen met een vrijwilliger van 10.00 tot 12.00 uur.
Belangstellenden kunnen dus ook op die tijdstippen een bezoek aan de Hervormde kerk brengen!

Welkom in de kerk!
Hans Tiggelaar, Karel Hazeleger, Hans Baart en Kest Jelsma


 
terug