Oprichting van een werkgroep kerk en klimaat. Oprichting van een werkgroep kerk en klimaat.
Wij hebben in de werkgroep een eerste verkenning gehad over de communicatie richting de leden van onze geloofsgemeenschap. Een van de eerste actiepunten is dat we structureel communicatie willen geven over onze activiteiten en over landelijke initiatieven en berichtgeving die we van belang vinden voor deze verdieping.
Daarvoor heeft de werkgroep een eigen tab gekregen op de website, zie de bovenbalk ( rechts) .

 
terug