Oproep: nieuwe lector gezocht voor onze gereformeerde kerk (m/v). Oproep: nieuwe lector gezocht voor onze gereformeerde kerk (m/v).
Oproep: nieuwe lector voor onze kerk (m/v).
Een van de lectoren, Marion Willems, heeft te kennen gegeven, dat ze in 2020 wil stoppen als lector. Wij willen haar graag op deze plaats hartelijk danken voor haar inzet voor deze taak. 
Om het lectorenteam weer compleet te maken, zoeken we iemand die deze functie wil vervullen. Het houdt in, dat je ongeveer eens in de twee maanden de schriftlezingen in de ochtenddienst in de gereformeerde kerk verzorgt, en aan het begin van de dienst de afkondigingen doet. Je doet dit duidelijk, rustig en goed verstaanbaar, en met begrip voor de inhoud. De benodigde ervaring met het microfoongebruik doe je op door een keer te oefenen in de lege kerk.
Graag reacties naar de taakgroep eredienst, telefoon 0529 452220 (Frans Dijkstra) of per e-mail f.y.dijkstra@planet.nl.
 
 

 
terug