Oproep vrijwilligers Gereformeerde Kerk Oproep vrijwilligers Gereformeerde Kerk
Vacatures!

Pastoraat wijk 1 en 2 / Jeugdambtsdragers / Voorzitter Taakgroep Eredienst 

                                       

Meeleven met elkaar is kostbaar. Meeleven hoort bij het hart van de kerk: omzien naar elkaar vanuit geloof, hoop en liefde. Meeleven is een gave en een opgave van de gemeenteleden.

Het is fijn om te merken dat er in onze gemeente omgezien wordt naar elkaar!
Dit gebeurt door gemeenteleden onderling, maar ook door mensen die hiervoor zijn gevraagd: ouderlingen, diakenen, contactpersonen en jeugdambtsdragers.
Ook dit jaar zijn er (jeugd)ouderlingen, diakenen, contactpersonen en de voorzitter Taakgroep Eredienst, die hebben aangegeven te willen stoppen omdat hun termijn erop zit. We zijn daarom op zoek naar mensen die deze taak op zich willen nemen.

Mensen hebben verschillende pastorale gaven. De één is goed in luisteren, de ander ziet er niet tegenop om met iemand te bidden, weer een ander voelt zich meer op z’n gemak als hij iets praktisch kan doen. Binnen het pastoraat zijn er vele variaties en stijlen mogelijk.

Hoe wilt u/jij je gaven of kwaliteiten inzetten?  Of kent u/ jij iemand die dat zou willen doen?
Graag horen we dit en willen we in gesprek met wat bij u of jouw past.
Mogen we op u/ jou rekenen?

Met een hartelijke groet,
Wijk 1: Hennie Meulenkamp-Wermink, henniemeu-wer@xs4all.nl tel. 06-47191655
Wijk 2: Jan Heijink, janheijink@gmail.com tel. 06-12235023

 
terug