Paasbroden actie van SOVO Paasbroden actie van SOVO
Van 7 t/m 14 maart brengen we een bezoek aan Oekraïne.
Er zal worden overlegd over de bouw van het bejaardentehuis, de hulp die wij kunnen geven in deze oorlogssituatie en ook kunnen we waarschijnlijk hand- en spandiensten verrichten met het samenstellen van voedselpakketten. 
Uiteraard brengen wij een bezoek aan het Alzheimerhuis. Inmiddels is de periode van 5 jaar verstreken, waarin wij het Alzheimerhuis financieel  hebben gesteund. Omdat het Alzheimerhuis momenteel (nog) niet rond kan komen (mede door de oorlog), hebben wij besloten hen eerst voorlopig te blijven steunen. In welke vorm dat wordt gegoten, zullen wij dan ook gaan bespreken.
Al met al is het goed om  met eigen ogen te zien hoe het met Dianne en haar gezin is en hoe de omstandigheden daar zijn. Binnenkort komt er een verslag van de reis.

Op 26 maart  en 2 april 2023 kunt u bij de in- en uitgangen van de Gereformeerde kerk en de Hervormde gemeente en gebouw Irene uw bestellingen noteren op de daarvoor bestemde intekenlijsten.
De broden kunnen opgehaald worden op vrijdag 7 april tussen 13.00 en 16.00 uur en zaterdag 8 april tussen 9.00 en 12.00 uur in het depot aan de Haven Oost 20 in Ommen.
Bent u niet in de gelegenheid uw bestelling in de kerk te doen, bij onderstaande personen kan dat telefonisch of per mail graag voor 8 april.
Johan Hofmeijer tel. 06-24971383, johanhofmeijer54@gmail.com
Erna Martens tel. 06-12613437, erna.martens@outlook.com 
terug