reactie collegae PaKaN ers reactie collegae PaKaN ers
Beste gemeente,

Met dit bericht willen wij jullie op de hoogte brengen van onze nieuwe situatie. Er is namelijk op de achtergrond veel gebeurd in de afgelopen tijd en dat is ons allen niet in de koude kleren gaan zitten.

PaKaN! is een commissie die activiteiten met betrekking tot het kind- en jeugdwerk organiseert en zij valt onder beide kerken. PaKaN! is altijd groot voorstander om samen op te trekken in het jeugdwerk, juist omdat er in onze ogen geen verschil is.

Helaas merken wij (op bestuurlijk vlak) dat er wel degelijk een verschil is in het ontvangen van steun en vertrouwen in PaKaN!
Vanuit de Gereformeerde kant merken wij op bestuurlijk vlak wantrouwen en (bedoeld of onbedoeld) tegenwerking.
Een paar weken geleden was een mail met daarin gebruikte bewoordingen en een gedane actie wat ons jeugdwerk ondermijnt, de druppel dat wij als PaKaN! leden op deze voet niet verder kunnen.

Het is daarom tot onze grote spijt dat wij moeten mededelen dat de drie jeugdambtsdragers die vanuit de Gereformeerde Kerk deel zijn van PaKaN! per direct hun ambt hebben neergelegd.
Dit betekent dat ze zowel hun ambt als jeugdouderling of jeugddiaken én hun rol binnen PaKaN! niet verder zullen uitvoeren. Twee andere leden van PaKaN! hebben tegelijkertijd hun taken neergelegd.

Dat dit zo ver heeft kunnen komen is betreurenswaardig. We vinden het jammer afscheid te
moeten nemen van Jan, Maaike, Jeske, Richard en Wilma, alle vijf gewaardeerde krachten
binnen ons team.
Zij hebben zich de afgelopen jaren met veel liefde en passie, geweldig ingezet voor het jeugdwerk binnen PKN Ommen en we zijn hen ontzettend dankbaar voor hun bijdrage binnen PaKaN. 
Er zijn nog vier leden die doorgaan met PaKaN!.
We bekijken en zoeken hoe we het jeugdwerk en PaKaN! weer verder gaan vorm geven samen met onze jongerenwerker Thomas.
Uiteraard zijn we daarbij ook weer afhankelijk in wat we kunnen bereiken, van helpers & vrijwilligers die met zich in blijven zetten voor de jeugd! 
Wij vertrouwen erop dat er, net als ons, wordt gereflecteerd op hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. We zullen samen aan onze relatie moeten werken.
Uiteraard hopen we in de nabije toekomst weer kunnen werken vanuit een goed samenwerkingsverband tussen PaKaN!, de Hervormde Kerk en de Gereformeerde kerk.
Met én naast elkaar voor het jeugdwerk!

Met vriendelijke groet,
PaKaN! (bestaand uit: Ellen, Rieneke, Matthijs en Dorinda)

 
terug