Startzondag 2021, zondag 26 september gaat door ! Startzondag 2021, zondag 26 september gaat door !

In alle vier kerken, Vinkenbuurt, Witharen en Ommen is het thema “Van U is de toekomst” en is er een zelfde liturgie.

Na de dienst nodigen wij u en jou van harte uit voor een kopje koffie of fris in De Maat,
Baron van Fridaghstraat 137 Ommen.


Hier is alle tijd en ruimte om gezellig met elkaar in gesprek te gaan. Na de koffie kan er in groepjes gewandeld worden en a.d.h.v. stellingen/vragen met elkaar in gesprek blijven.

Blijft u liever zitten dan kan u deze vragen/stellingen natuurlijk ook aan tafel bespreken.
Tijdens de gesprekken en na de wandeling zorgen wij voor een drankje met hapje(s).
Voor de jeugd, groot en klein, worden er activiteiten georganiseerd door PaKaN!

Het is fijn dat er weer meer ruimte geboden wordt, toch zullen wij hier voorzichtig mee omgaan.

Ds Karel Hazeleger zal de bijeenkomst rond 13.15 uur afsluiten.

De Vesper zoals vermeld in Kerkvensters komt te vervallen.Wij hopen dat wij elkaar op zondag 26 september weer kunnen ontmoeten.

Namens de startzondag commissie,
Joke Schonewille

 
terug