Thema wandelingen Thema wandelingen
Heeft u al ‘ns een thema wandeling met gelegenheid voor een moment van bezinning gedaan??
De Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen organiseert in de 40 dagentijd een zestal themawandelingen.

Het thema van de zesde wandeling (fietstocht) is “de Ezel".
Dit thema hoort bij Markus 11: 1-11.

Bij warme bakker Ten Brinke kunnen de kinderen tijdens wandeling 6   een Palmpasenhaantje krijgen voor de Palmpasenstok!

Van harte in uw aandacht (en tijd) aanbevolen!
 
 


 
terug