Nieuwe informatie over het afscheid van ds Hazeleger Nieuwe informatie over het afscheid van ds Hazeleger


Gemeenteleden die graag naar de kerkdienst op 9 januari willen komen, willen we vragen zich te melden met een briefje in de bus Lodderholt 2 of op het mailadres afscheiddshazeleger@pkn-ommen.nl

Maar iedereen beseft ook dat we ons moeten houden aan de richtlijnen die op 9 januari gelden. Misschien mag het kerkgebouw tot aan de laatste stoel bezet worden, maar reëler is te bedenken dat er dan nog steeds beperkingen zijn.
Op dit moment mogen er 120 kerkgangers aanwezig zijn in de dienst en 72 mensen in de grote zaal en 16 in de hal van het Hervormd Centrum.

Om alle gemeenteleden de mogelijkheid te geven afscheid te kunnen nemen van de dominee en zijn gezin, denkt de commissie na over het realiseren van een Plan B.

Als  niet iedereen in de kerk mag komen en in het Hervormd Centrum, is het wellicht mogelijk dat gemeenteleden, na de samenkomst in het Hervormd Centrum, op gepaste afstand langs het gezin lopen om persoonlijk afscheid te nemen in de vorm van een zogenaamde drive-through of in dit geval een walk-through.

We willen u vragen de berichtgevingen omtrent wat er allemaal wel/niet kan en mag te volgen. De commissie zal via Kerkvensters, de beamer tijdens de kerkdiensten en deze site van de kerk u proberen op de hoogte te houden.

Voor een passend afscheidscadeau vanuit de gemeente voor de dominee en zijn gezin, kan nog gestort worden op bankrekening NL33RABO0348904290 van de Hervormde Kerk Ommen, onder vermelding van ‘afscheid Hazeleger’.
U mag uw bijdrage ook brengen naar een giftendoos in het Kerkelijk Bureau of stoppen in een collectezak in de kerk in een envelop onder vermelding van ‘afscheid Hazeleger’.

Met een vriendelijke groet,
Marianne Vosjan,
Betsie en Jurrie Kroon,
Ria Dunnewind,
Ferdinand Kampman.

 
 
terug