Update Corona regels Gereformeerde Kerk en de Kern Update Corona regels Gereformeerde Kerk en de Kern
Er zijn de laatste weken veel besmettingen. Ziekenhuizen hebben het daardoor druk. Wel lijkt het er voorzichtig op dat we over deze piek van de deltavariant heen zijn. Maar te veel operaties kunnen niet doorgaan. Ook is er zorg om de nieuwe omikronvariant. Daarom blijven maatregelen nodig en heeft het kabinet aangegeven dat de huidige maatregelen worden verlengd en heeft ook de Kerkenraad besloten dat onderstaande maatregelen binnen de Gereformeerde Kerk van toepassing blijven:  
  • Bij klachten blijft u thuis.  
  • U houdt 1,5 meter afstand tot anderen. 
  • De kerkdiensten blijven op basis van inschrijving.  
  • Tijdens de kerkdiensten is het zingen beperkt en ingetogen. 
  • Binnen draagt u een mondkapje, deze kan pas af op uw zitplaats.    
  • De garderobe is gesloten, jassen neemt u mee naar uw zitplaats.  
  • Na de kerkdiensten is er geen koffiedrinken. 
  • Er zijn na 17.00u geen activiteiten (muv strikt noodzakelijke vergaderingen, overige vergaderingen zijn overdag, online, of worden uitgesteld.)  
  • Dagactiviteiten in De Kern kunnen alleen doorgaan met strikte naleving van de 1,5m afstand en een vaste zitplaats.  
Mocht het kabinet op basis van nieuwe inzichten van het OMT over de omikronvariant aanleiding zien tot strengere maatregelen, dan zal de Kerkenraad hier kennis van nemen en kunnen de regels worden aangescherpt.  Anders blijven deze regels in ieder geval van kracht tot na de persconferentie van 14 januari 2022. 
 
terug