Uitnodiging voor gemeenteavond (GK) op woensdag 17 April 2024 Uitnodiging voor gemeenteavond (GK) op woensdag 17 April 2024
De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45  uur staat de koffie en thee voor u klaar

Agenda:
Opening door de voorzitter Gerko Warner.
  • Jaarrekeningen 2023 :
De Kern en Kerk, door Jan Tjerkstra.
Diaconie.
Kerkventers, door Roelof Flokstra.
ZWO,  door Erik Veurink.
  • Jaarplan PaKaN.
  • Jaarplan Kerk en Klimaat.
  • Stand van zaken Beroepingscommissie.
  •  
  • Mededelingen.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad.
E. Martens, 2de  scriba

Vanaf  9 april  liggen de jaarrekeningen klaar bij de koster.

 
terug