update "Ommen geeft warmte" update "Ommen geeft warmte"
Steeds meer mensen met een minimum inkomen komen hierdoor in financiële problemen. Als kerken in Ommen gaat ons dit zeer aan het hart. Daarom is de werkgroep “Ommen geeft warmte” opgericht met daarin vertegenwoordigers uit alle kerken in Ommen.

De werkgroep heeft twee doelen, te weten om enerzijds zoveel mogelijk geld in te zamelen en anderzijds om op een later tijdstip dit te verdelen onder mensen uit Ommen, die dreigen in financiële problemen te komen.

De inzameling van geld gaat zeer voorspoedig! Mede dankzij u is er inmiddels meer dan € 30.000,= binnengekomen. Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
Uiteraard zijn donaties nog zeer welkom: U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nr. NL30 RABO 0335 6600 61 t.n.v. Stichting Noodfonds Ommen onder vermelding van ‘Ommen geeft warmte’, of gebruik de onderstaande  QR code. 

Wat een stuk minder hard gaat op dit moment zijn de aanmeldingen voor een bijdrage.
Daarom willen we via dit bericht nogmaals  mensen aansporen zich te melden.
Komt u of kent u iemand die als gevolg van de stijgende energieprijzen in een moeizamere financiële positie komt, en gebruik wil maken van deze tegemoetkoming, dan kan men zich aanmelden op ommengeeftwarmte@gmail.com.  Aanmeldingen graag voor 15 maart 2022.

Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw gegevens om. Ook voor vragen kunt u ons op die manier bereiken.

Namens de werkgroep “Ommen geeft warmte”, ds Kest Jelsma
terug