Afscheid Lex Jaspers: Uitnodiging van het College van Kerkrentmeesters! Afscheid Lex Jaspers: Uitnodiging van het College van Kerkrentmeesters!

Zoals al eerder is gemeld gaat onze Koster/Beheerder Lex Jaspers ons per 1 juli a.s. verlaten.

Bijna 12 jaar heeft Lex het werk in De Kerk en “De Kern” met volle overtuiging en inzet voor onze gemeente verricht, waarvoor wij hem hartelijk willen bedanken. Onze wens was om hem een receptie aan te bieden maar door de corona maatregelen kan dit niet doorgaan.

Er is besloten om op 30 juni (zijn laatste werkdag) zijn afscheid te organiseren. Lex zal deze dag van 10.00 tot 20.00 uur voor of in “De Kern” aanwezig zijn om iederéén gelegenheid te geven om langs te komen en afscheid van elkaar te nemen.
U zult begrijpen dat dit een soort lopend/rijdend  afscheid nemen wordt, maar het kan helaas niet anders. Bij mooi weer zal dit buiten zijn maar als dit niet buiten kan dan is het binnen.

Als men iets aan Lex wil geven in de vorm van een gift, kaart, presentje o.i.d. zal er een melkbus bij de ingang staan waar men dit in kwijt kan.
Kunt u/jij deze dag niet komen, kunt u altijd een kaartje sturen naar zijn huis adres:   
Lex Jaspers, Oudeweg 2, 7692 AE, Mariënberg.

Namens het CVK, Jan Meulenkamp 
terug