Vooraankondiging online reserveren kerkdiensten Vooraankondiging online reserveren kerkdiensten
Op 13 juli 2020 hebben een afvaardiging van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, gesproken over het online reserveren van kerkdiensten.

We hebben een presentatie gehad over verschillende online reserveringssystemen. Afgesproken is om voor zowel de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk, hetzelfde reserveringssysteem te hanteren.

Het reserveringssysteem wat door de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gaat worden gehanteerd heet Kerktijd.nl.

Dit is een reserveringssysteem, waarbij een ieder zich tzt kan aanmelden via de PKN Ommen site en deze aanmeldingen zal het reserveringssysteem vergaren. Uiteraard is het wel wenselijk, dat een ieder zich aanmeldt bij de kerk, waar hij of zij lid van is.

Vervolgens zal het systeem u een dienst toewijzen. In het protocol van beide gemeenten is aangegeven, hoeveel mensen er maximaal per dienst kunnen worden toegelaten, gelet op uiteraard de regels van het RIVM.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u hiervan per email een bevestiging en een uitnodiging voor de dienst, waarvoor u digitaal bent uitgenodigd. Deze uitnodiging dient u dan binnen 24 uur te accepteren. Doet u dit niet, dan vervalt uw aanmelding en zal het systeem een ander uitnodigen, die zich eveneens heeft aangemeld.

Waarom dit reserveringssysteem?

Meerdere gemeenten hebben goede ervaringen met dit systeem. Het is eenvoudig voor de gebruiker en beheerder en het is een “eerlijk” systeem, waarbij zoveel mogelijk wordt geprobeerd om een ieder die zich opgeeft, even vaak uit te nodigen en te plaatsen in de tzt te houden diensten.

Tenslotte is er ook rekening gehouden met gemeenteleden, die niet in de gelegenheid zijn zich per email aan te melden. Er zal tzt een telefoonnummer komen, waarbij u zich ook per telefoon kunt aanmelden, maar dit is in uiterste noodzaak. Het verzoek zal zijn om de aanmeldingen online te doen, desnoods met behulp van mensen, die bereid zijn u te hiermee te helpen.

Verdere informatie over wanneer een ieder van het online reserveringssysteem gebruik kan maken en wanneer en hoe laat de diensten zijn, zullen in de week van 11 augustus 2020 gepubliceerd worden.

Daarom is ons verzoek om onze internetsite en Kerkvensters goed in de gaten te houden.

Wij wensen u allen gezondheid en bovenal Gods zegen toe.

Een hartelijke groet namens het CvK Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk

Rijk Stobbelaar, voorzitter CvK Hervormde Gemeente
Jan Lodewijk, voorzitter CvK Gereformeerde Kerk

 
terug