Corona regels Gereformeerde Kerk Corona regels Gereformeerde Kerk
Op vrijdag 28 mei gaf het kabinet aan dat maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden verder versoepeld konden worden.
Hierop heeft het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) overleg gevoerd en kan er een volgende stap worden genomen op de routekaart die ook de door PKN wordt gehanteerd.

Op basis hiervan zijn verdere versoepelingen verantwoord en heeft de KK besloten dat:
- het aantal bezoekers van de kerkdienst wordt verhoogd naar 50 personen in Witharen (dit is het maximum in Witharen met in achtneming van de 1,5 meter) en 120 personen (15% van het aantal zitplaatsen) in Ommen (1,5m tussen huishoudens)
- er binnen de dienst mogelijkheid is voor beperkte samenzang op praatniveau en dat we dit vooralsnog beperken tot het slotlied zachtjes meezingen van het slotlied.
- er binnen de dienst ruimte is voor voorzang door 4 personen.
Hierbij wordt wel bekeken of de liturgie van dienst zich hiervoor leent .
-opgave voor kerkbezoek  blijft verplicht.

De genoemde versoepelingen gaan in per zondag 13 juni.

Voor een uitnodiging kunt u zich online aanmelden via het reserveringssysteem Kerktijd op onze website: www.pkn-ommen.nl.
Na aanmelding ontvangt u een bericht in uw mailbox als u wordt uitgenodigd of wordt u gebeld.

Met groet, hartelijk en vriendelijk,
Gerko Warner

 
terug