vergaderrooster GK 2022 vergaderrooster GK 2022
 
       
Datum Vergaderrooster  2022 Viering Heilig Avondmaal Feestdagen / vakanties regio Noord
       
maandag, januari 10, 2022 Wijkraden 1 en 2    
maandag, januari 17, 2022 Moderamen KK    
maandag, januari 24, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag, januari 31, 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, januari 31, 2022 Diakonie 23 januari 2022  
       
maandag, februari 07, 2022 Moderamen KK  (19.15 uuur)   4 jaarlijks bezoek ds. Klaas van de Kamp
  Kerkenraad (20.00 uur)   4 jaarlijks bezoek ds. Klaas van de Kamp
maandag, februari 14, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag, februari 28, 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, februari 28, 2022 Diakonie   19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie
       
maandag, maart 07, 2022 Wijkraden 1 en 2    
maandag, maart 14, 2022 Moderamen KK    
maandag, maart 21, 2022 Kleine Kerkenraad    
dinsdag, maart 22, 2022 College van Kerkrentmeesters    
dinsdag, maart 22, 2022 Diakonie    
maandag, maart 28, 2022 Kerkenraad ( 19.30 uuur)   Jaarrekeningen bespreken
maandag,  maart 28, 2022 wijkraden 1 en 2 (20:30 uur) 20 maart 2022  
       
maandag, april 4, 2022 Moderamen KK    
dinsdag, april 5 , 2022 Gemeentevergadering   Stille week 11 t/m 14 April
maandag , april 25, 2022 Kleine Kerkenraad   Goede vrijdag 15 April
donderdag , april 28, 2022 College van Kerkrentmeesters   Pasen 17 en 18 April
maandag, april 25, 2022 Diakonie   23 April - 8 mei voorjaarsvakantie
       
maandag, mei 09, 2022 Moderamen kk    
maandag, mei 16, 2022 Kleine Kerkenraad   Bevestiging en aftreden ambtsdragers 15 mei
maandag, mei 23, 2022 College van Kerkrentmeesters   Hemelvaartsdag 26 mei
maandag, mei 23, 2022 Diaconie    
       
woensdag , juni 08 , 2022  Wijkraden 1 en 2   Pinksteren 5 en 6 juni
woensdag, juni 08, 2021 Vesper 21.30 uur Herv. kerk    
maandag, juni 13, 2022 Moderamen KK    
maandag, juni 20, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag juni 27, 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, juni 27, 2022 Diakonie 19 juni 2022  
      zomervakantie
      zomervakantie
woensdag , september  07, 2022 Vesper 19.30 uur Herv. kerk    
woensdag , september 07, 2022 Wijkraden 1 en 2     
maandag, september 12, 2022 Moderamen KK    
maandag, september 19, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag, september 26, 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, september 26,2022 Diaconie ################  
       
maandag, oktober 03, 2022 Moderamen KK   Herfstvakantie 15 - 23 oktober
maandag, oktober 10, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag, oktober 24, 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, oktober 24, 2022 Diakonie    
       
maandag, november 07, 2022 Kerkenraad ( 19.30 uuur)   Begroting 2023 besperken 
maandag, november 07, 2022 Wijkraden 1 en 2 (20:30 uur)    
maandag, november 14, 2022 Moderamen KK    
maandag, november 21, 2022 Kleine Kerkenraad    
woensdag, november 23, 2022 Gemeentevergadering    
maandag, november 28 , 2022 College van Kerkrentmeesters    
maandag, november 28, 2022 Diakonie 6 november 2022  
       
maandag, december 12, 2022 Moderamen KK    
maandag, december 19, 2022 Kleine Kerkenraad    
maandag, december 19, 2022 College van Kerkrentmeesters    
       
       
woensdag oktober 13, 2021      
terug