Verslag Startweekend 24 en 25 september 2022 Verslag Startweekend 24 en 25 september 2022
Tijdens deze middag was er ook een veiling. Aan veel (amateur-)kunstenaars uit Ommen was gevraagd iets aan te bieden met het thema: ‘geloofs-be-leven’. Onder leiding van veilingmeester Kest Jelsma gingen allerlei kunstwerken onder de hamer: aquarellen, acrylverfschilderijen, wandkleden, glas-in-lood-lamp, een quilt, een gehaakte kerststal en een cursus groentetuinieren, etc. In totaal bracht deze middag € 4.000,= op!
De opbrengst wordt besteed aan diverse projecten binnen de kerk, zoals bijvoorbeeld de nieuw in te vullen avondontmoetingen, het project op de Vlierlanden en de Noaberkerk. Projecten die te maken hebben met elkaar ontmoeten en samen Kerk zijn, ook buiten de kerkdiensten/kerkmuren.
Op zondagochtend waren er diensten met het thema “Aan tafel”.
Met mooie beelden, teksten, liederen en woorden werd dit met elkaar beleefd. Kinderen maakten een prachtig kleed waar veel handen op afgedrukt zijn, van jong en minder jong. We hopen het komende seizoen vele keren met elkaar aan tafel te gaan en elkaar te ontmoeten om hier een vervolg aan te geven.
Na de diensten was er tijd voor koffie en lunch, heel goed verzorgd door de dames van de commissie in samenwerking met de medewerkers van De Kern. Veel mensen waren aanwezig en genoten van de contacten en het lekkers wat geserveerd werd.

Ook met onze 10-ers zijn we weer gestart op startzondag. In het Hervormd Centrum kwamen we rond 12.00 uur bij elkaar. We begonnen met een welkom en kennismaken van vooral de nieuwe jongeren. Daarna eerst met elkaar aan tafel voor een lekkere lunch. Daarna startte de ‘aan-tafel- games’. We speelden in vier teams tegen elkaar met allemaal spellen rond om het thema ‘aan tafel’. Dingen die te maken hebben met eten en proeven, maar ook een bijbelquiz en bijbelzoekspel. Vooral het proeven: lekkere en minderlekkere (en hele vieze) dingen was hilarisch. Er waren daardoor veel gezellige en grappige momenten. Een mooie start voor een mooi nieuw seizoen.
Tijdens de Vesper mochten we vanuit PaKaN! het nieuwe jeugddiaconaat aftrappen. 4 van de 5 tieners die onderdeel zijn van de organisatie showden het nieuwe logo en hebben kort iets verteld van de acties die ze komend seizoen gaan opzetten. Mooi om samen ons geloof ook handen en voeten te gaan geven. Niet alleen praten over Gods liefde, maar ook Gods liefde vorm geven naar anderen toe.
Tijdens het middagprogramma van de startzondag zouden we samen op de fiets stappen om een mooie route door Giethmen en Varsen te fietsen, waarin een aantal organisaties zich zouden presenteren. De weersvoorspellingen leken gunstig die dag, wij en de organisaties hadden zin in deze dag. Helaas begon het ’s middags te regenen en het was dan ook niet handig om met alle spullen buiten te gaan staan. Er werd daarom besloten dat de fietsroute wel kon worden gefietst, maar dat de organisaties hun presentaties in De Kern zouden houden in plaats van onderweg langs de fietsroute. Een aantal mensen heeft de route ondanks de regen toch gefietst.
Fijn dat jullie, Dorcas, Stichting Good Hope, SOVO, het Vechtgenotenhuis en ook de Hervormde Diaconie, er waren om ons te vertellen over jullie organisatie. Dankjewel, het was mooi om te horen over jullie werkzaamheden. We kregen op deze manier een beter beeld van jullie organisatie.

Alle betrokkenen kijken met een tevreden gevoel terug op dit weekend en in de wandelgangen horen we leuke reacties.
De startzondagcommissie.

 
terug