Deel PaKaN vrijwilligers legt taken neer Deel PaKaN vrijwilligers legt taken neer


Zoals u wellicht heeft vernomen hebben wij per 25 maart 2021 onze werkzaamheden voor PaKaN! per direct neergelegd.
Dit besluit hebben wij in een gesprek met een afvaardiging van beide kerken toegelicht.
Daarnaast hebben wij alle ambtsdragers van beide kerken per e-mail op de hoogte gebracht.

De afgelopen jaren zijn er een aantal vervelende situaties geweest rondom PaKaN!.
De afgelopen maanden was dit wederom het geval, waardoor wij ons genoodzaakt zagen dit besluit te moeten nemen.
Naar onze mening was er vanuit de Gereformeerde Kerk onvoldoende steun en lagen wij al tijden onder een vergrootglas. Wij voelden geen enkel vertrouwen maar enkel achterdocht en wantrouwen.
Er zijn voor ons grenzen overschreden en doorgaan was voor ons geen optie.

Dit besluit te moeten nemen, doet ons veel verdriet. Wat hadden wij het graag anders gezien, temeer omdat de jeugd ons ontzettend veel waard is. Wij laten het nu los, maar een gedeelte van PaKaN! gaat gelukkig door.
Wij hopen en bidden dat er in de toekomst weer ruimte mag zijn om het jeugdwerk op een positieve manier vorm te geven.

Wij willen iedereen die zich op welke wijze dan ook inzet voor onze jeugd hartelijk bedanken voor de samenwerking.

Wilma Ekkelkamp
Richard Horsman
Jeske Koning
Maaike Schipper
Jan Veneberg
 
terug