reactie Voorzitters HG en GK reactie Voorzitters HG en GK
Bericht van de kerkenraden

Het jeugdwerk van beide kerken wordt vormgegeven door de medewerkers van PaKaN! Jeugdambtsdragers, een jongerenwerker en andere vrijwilligers zetten zich vol overgave in voor de jeugd van de PKN Ommen.

Zij zetten zich in dat de jeugd het evangelie aangereikt krijgt conform de  visie: “Dat jongeren God, elkaar en zichzelf beter leren kennen. En vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen.”
Zoals u  hierboven  heeft gelezen, zijn er problemen met PaKaN!.
Dit raakt zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde gemeente. Immers, beide kerken vinden het belangrijk dat het jeugdwerk via PaKaN! doorgang kan vinden.
En het doet ons dan ook veel dat er problemen zijn ontstaan.
Als gevolg van de problemen heeft een vijftal jeugdambtsdragers/leden van PaKaN! aangegeven onvoldoende ruimte te zien om op deze wijze door te kunnen gaan met hun werkzaamheden voor PaKaN! en dat zij met onmiddellijke ingang stoppen.

We betreuren dit ten zeerste. Er is ongewild pijn veroorzaakt waar dat niet had moeten gebeuren.
Wat ons zeer raakt is dat we met elkaar niet bij machte zijn geweest om de ontstane problemen dusdanig te benaderen waardoor er voldoende vertrouwen zou zijn om door te gaan met het belangrijke jeugdwerk.
We bidden dat God ons de weg wil wijzen hoe we als kerken hier mee moeten omgaan.
PaKaN! is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente.
Beiden zijn wij verantwoordelijk voor het op een goede wijze ondersteunen van PaKaN!.
Binnenkort zullen we als kerken overleg voeren over hoe we PaKaN! zo goed als mogelijk kunnen en willen ondersteunen.

Tenslotte, we vinden het oprecht heel erg jammer dat een aantal leden van PaKaN! geen ruimte meer zag en zich gedwongen voelde om onmiddellijk te stoppen met hun werkzaamheden voor PaKaN!.
We willen hen en de overige medewerkers van PaKaN! bedanken voor hun tomeloze inzet voor de jeugd van onze kerken. En we bidden dat PaKaN!, na alles wat er is gebeurd, toch de moed vindt om door te gaan en tot een zegen te zijn voor de jeugd van onze beide kerken.  

Johan Schinkelshoek, voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

 
terug