Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 4 Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 4
Het thema van de vierde wandeling is “de Spijziging”.
Dit thema hoort bij Johannes 6: 4-15
 
Wandeling
Bij het thema “de wonderbare spijziging”  is molen De Lelie gekozen als vertrekpunt en het eindpunt ligt bij Bakker Ten Brinke aan de Kruisstraat. Een blik naar binnen laat ons zien wat een bakker van het gemalen meel wel niet kan maken!
De wonderbare spijziging gaat over voedsel voor onze maag. Wij maken vanaf de molen een stadswandeling van ruim 2 km. langs kerk(elijke) gebouwen in het centrum van Ommen. In deze gebouwen krijgen wij wekelijks in alle vrijheid geestelijk voedsel. Nu nog digitaal, maar hopelijk binnenkort weer met gevulde kerkbanken.

Het kaartje voor de wandeling is  hier  te downloaden.

Een goed beeld vooraf van deze wandeling kunt u  hier  krijgen.
 
Doe – activiteit kinderen
Een filmpje van de knd, gemaakt door Tabitha Overweg, is hier te bekijken.
Voor de kinderen is een zakje meel voor pannenkoeken af te halen bij Molen de Lelie.
Opdracht: bak de allerlekkerste en leukste pannenkoek.
Maak hiervan een foto of filmpje en mail deze naar:
voorzitter-werkgroep-rondom-pasen@pkn-ommen.nl
 
Item tieners
Het bijpassende PaKaN filmpje is  hier  te bekijken / beluisteren

Bezinningsmoment
Deze is  hier te downloaden.

Lied
Een tweetal toepasselijke liederen  zijn hierna te beluisteren:
Christiaan Verwoerd kunt u hier beluisteren;
en een mooi lied van Elly en Rikkert klinkt  hier

Film
Een kort maar leerzaam filmpje  voor eenieder:
van akker tot bakker, wat er uit een graankorrel kan ontstaan: 
klik hier
 
Verbeelding
Een gevelsteen passend bij dit thema treft u hier aan.
 
Avondgebed
i.v.m.Biddag voor gewas en arbeid, op 10 maart, is er geen avondgebed.
De Bidstond is online  te volgen vanuit diverse kerken.

Collecte  
Dit jaar is het collectedoel een project van DORCAS, waarbij de Ommense  Agnes Kroese nauw betrokken is.

U kunt hier naar  haar luisteren en kijken, een boeiend filmpje.

Omdat er niet tijdens de diensten kan worden gecollecteerd, wordt u  van harte uitgenodigd een gift te doen
d.m.v. een overschrijving naar
NL04 RABO  0106 2500 00  onder vermelding van “Project PRIDE, rondom Pasen Ommen”.


 


 
terug