Terug van weggeweest... Terug van weggeweest...
. Ik ga dat doen samen met 3 ouderlingen en 7 contactpersonen. Het gaat om 62 adressen, waar ik in 70 gemeenteleden op hoop aan te treffen.
Gemiddeld mag ik daar 10 uur per week tijd aan besteden.

Vanuit de overdracht van Kest en Hans en het gesprek met de ouderlingen en contactpersonen heb ik een aantal namen doorgekregen waar ik als eerste ga kennismaken.  Daarnaast ga ik zo mogelijk nog dit jaar een soort groepsbijeenkomst in Nijenhagen organiseren, schuif ik met regelmaat even aan bij het koffiemoment op de dinsdagmorgen in De Kern, zal ik de Adventsviering in De Kern doen op 8 december en vanaf volgend jaar wil ik ook gaan meedraaien in het rooster van de weeksluitingen in de Oldenhaghen en Nijenhagen.

Verder gaat u mij vanaf nu met regelmaat tegenkomen in Kerkvensters en op de website.
Als alles mag gaan, zoals ik  mij voor ogen heb , dan hoop ik uiterlijk 1 februari met iedereen kennis te hebben gemaakt. Deo Volente en corona-volente.
U zult begrijpen dat in geval van ziekte en overlijden dat altijd voorrang heeft op kennismaken. En realiseer u dan ook dat het voorbereiden van een uitvaart en het leiden ervan zo’n 10 uur kost.
Maar met het team dat we voorlopig de naam “Cluster pastoraat zorgcentra en aanleunwoningen” hebben gegeven zal het vast lukken om met allen voor wie ik nu pastor mag zijn,  op kortere of langere termijn,een warme band te krijgen en te houden.

Ik ben in het bovenstaande zo uitvoerig geweest om u duidelijk te maken dat het pastoraat in de wijken niet tot mijn opdracht behoort. Daar ga ik alleen op uitdrukkelijk verzoek van de predikanten aan de slag. En zij vervangen mij als ik door omstandigheden afwezig ben.

En voor wie mij nog niet echt op hun netvlies hebben:
mijn naam is Wim den Braber, geboren op 2 januari 1952 in Breukelen, werkzaam in de kerk sinds 1973
Predikant sinds 1979. Naast het werk in een viertal gemeenten (Medemblik, Vries, Vriezenveen en Westerhaar) was ik 14 jaar in dienst van de landelijke kerk om de dienstverlening aan gemeenten te organiseren, nieuwe kerkplekken te realiseren en een monastieke netwerk in de PKN van de grond te tillen.
Daarnaast was ik actief om kerken diaconaal uit te dagen, iets wat ik nog steeds doen mijn eigen tijd als bestuurder.
Het pastoraat en het voorgaan in kerkdiensten hebben echter altijd mijn hart gehad en gehouden.
Daarom dat ik graag in 2018/19 een jaar het pastoraat in wijk 2 gedaan heb in Ommen en daar hele warme herinneringen aan heb overgehouden. 
Op dit moment sta ik tijdelijk ook de kerken van Vriezenveen, Westerhaar en Mariënberg pastoraal en als consulent bij. Maar ik verwacht dat die werkzaamheden het komende kwartaal wel eens duidelijk minder zullen kunnen gaan worden.
Van harte hoop ik dat het u en mij gegeven is om elkaars herder te zijn en te worden.

Via uw ouderlingen en contactpersonen of rechtstreeks mag u altijd vragen om een gesprek of bezoek van mijn kant.
Wilt u mij direct bereiken? 
Mijn gegevens staan elders op de website, klik  hier om er direct naar toe te gaan.
Wim den Braber.
terug