Wereldgebedsdagsviering gaat niet door in Ommen. Wereldgebedsdagsviering gaat niet door in Ommen.
Op 5 maart 2021 is het Wereldgebedsdag.
Ieder jaar doen wij in Ommen mee met een viering en komen we samen voor  gebed en zingen we met elkaar. De viering wordt georganiseerd door het plaatselijk comité welke bestaat uit vrouwen van Katholieke Kerk, Het Baken (ger. Vrijgemaakt,) en de PKN kerken (gereformeerd en hervormd) .   
Dit jaar zou de viering in de Katholieke kerk plaatsvinden, maar gaat door de Civid 19 -beperkingen niet door.

Vanuatu is het land waar dit jaar de aandacht heen gaat. Vrouwen uit Vanuatu hebben de aanzet gegeven voor de liturgie die in Nederland de titel  “Rotsvast” heeft gekregen.
Er zijn twee lezingen,  een lezing uit Psalm 127:1 Áls de  Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, tevergeefs doet de wachter zijn ronde”.     En Mattheus 7: 24-27 “Tweeerlei  fundament”
Tijdens de viering wordt er altijd gecollecteerd , dit jaar dus voor projecten in Vanuati.t.w.
Early Intervention Pikinini group. Zij zetten zich in voor vroegtijdige opsporing en begeleiding van ouders met kinderen met een handicap. Het doel is voorkomen van sociale uitsluiting en hulp bij ontwikkeling van de kinderen.
The Butterfly trust: Zij richten zich vooral op de gezondheidszorg met voedingsadviezen, persoonlijke hygiene en tand- en oogzorg op school en in de dorpen. Ook wordt  er hard gewerkt om de gevolgen van de laatste cycloon te verhelpen, alsmede ook het bestrijden van Covid 19.
Tevens is er een speciaal verzoek voor “hulp in Suriname”.     in Paramaribo, de wijk Pontbuiten. Steun aan  kwetsbare ouderen en jonge gezinnen met kleine   kinderen.                                                                    
Deze collecte wordt van harte aanbevolen. U kunt  uw bijdrage overmaken op rekening NL48TRIO 0390224839, ten name van : Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag met vermelding: Collecte Vanuatu, viering Ommen.

Ook al komen we dit jaar niet bij elkaar, toch kunnen we samen bidden,
b.v.  op 5 maart om 19.00 uur allemaal het gebed bidden, dat Onze Heer ons gegeven heeft:                                    “Onze Vader in de Hemel”

Ik besluit met het laatste lied uit de liturgie. Een lied dat ieder jaar gezongen wordt:
Een roep, een stem in vele talen klimt van de mens tot U, de Heer,                                              een bidden dat zich blijft  herhalen daar waar het dag wordt telkens weer.                                    Gebeden stijgen aller wegen in eensgezindheid wereldwijd.                                                          Om Uw nabijheid en Uw zegen voor naasten in verbondenheid.                                                   En over bergen en door dalen gaat ook ons lied de wereld rond ,                                                  Weerklinkt als echo vele malen, een etmaal lang van mond tot mond.                     
 Zo vormen wij een kring van bidden om Uw genade en Uw kracht.                          
Voor medemensen uit ons midden, dit volk, dat hulp van U verwacht.

Namens het comité Wereldgebedsdag Ommen, Evelien Achterberg,tel. 0529452777

 
terug