5 maart 2021, wereldgebedsdag 5 maart 2021, wereldgebedsdag

Wat is wereldgebedsdag!    Een wereldgebeurtenis.                                                                                                         
Waarbij we wereldwijd  “Samen bidden, samen vieren en samen delen! ”
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed  opnieuw de wereld rond. Honderdduizenden mensen voelen zich, in de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed  verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn.  En krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.
Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar  dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde schriftgedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden.
Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag. Daarmee verenigt Wereldgebedsdag mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat ij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en  org, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen.
Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over “eigen grenzen” heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld. De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar      voorbereid door vrouwen uit een ander land. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en praktische toepassing van Bijbelse teksten: mensen delen elkaars zorgen, luisteren naar elkaar en voelen zich daardoor ook solidair met elkaar.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering van Wereldgebdsdag: in meer dan 500 plaatsen in Nederland zijn werkgroepen actief die bijeenkomsten en vieringen organiseren .
Omdat  wij in Ommen op 5 maart geen viering houden i.v.m. de Corona, zijn wij heel blij met het initiatief van het landelijke comité om de viering op te nemen.
Deze is (vanaf 25 februari, 10.00 uur) te  beluisteren op YouTube, aan de hand van de volgende link:

Wereldgebedsdag:
https://youtu.be/zCktlQZ75Mo   
de film duurt 40 minuten.


Wilt u meer informatie over Wereldbedsdag,o.a. gegevens over Vanuatu, de projecten  waarvoor gecollecteerd wordt,  dan kunt u deze op de internetsite bekijken.

Namens het comité Ommen, Evelien Achterberg, tel. 0529452777

 
terug