4 maart 2022, Wereldgebedsdag Ommen 4 maart 2022, Wereldgebedsdag Ommen
Het motto vande vieringen van Wereldgebedsdag is:     
Samen bidden, samen vieren, samen delen!
De liturgie is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Engeland, Wales en Noord-Ierland.  De viering  heeft als thema: “Gods belofte”, uit het boek Jeremia.

De collecte tijdens deze viering gaat naar de volgende projecten in Engeland:
* Raven House Trust-  werk onder de minst-bedeelden, opgezet door de kerken in New Port 
* Ascension Trust-   interkerkelijke organisatie die de kerk zichtbaar wil maken op straat.            

Deze collecte wordt dan ook van harte aanbevolen.   

Wij vormen  in Ommen een kring van gebed in de Katholieke Kerk,
Nering Bogelstraat 14, aanvang 19.30 uur.                                                                                    
De viering is tevens te volgen op Kerkdienst gemist, Brigittakerk, Ommen.    

Een bijdrage voor de collecte kan overgemaakt worden op de rekening bij de Triodos-bank,         
IBAN-nummer : NL48TRIO 0390224839 tnv: Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag.

Meer informatie over de viering en de collecteprojecten kunt u lezen op de site van Wereldgebedsdag Nederland.

U wordt van harte uitgenodigd voor deze viering.
 
terug