Wereldlichtjesdag Ommen 2021 Online Wereldlichtjesdag Ommen 2021 Online
‘Ook dit jaar kunnen we door Covid-19 helaas niet gezamenlijk kaarsjes branden en kinderen gedenken, maar we denken dat we toch een mooie oplossing hebben gevonden zodat iedereen thuis zich verbonden kan voelen’, aldus Jeannet Veurink namens de organisatie. ‘Er worden kaarsen met een wikkel gebracht bij de mensen thuis, zodat die met een tekst of (koos)naam van het kind te personaliseren zijn. We noemen de naam van het kindje en steken een kaars aan, dit kunnen de mensen thuis online meekijken en ook hun kaars op dat moment aansteken voor het kind dat zo gemist wordt. Herinneren en herdenken in het ontstoken licht.   
  
Wie graag een kaars wil ontvangen en de naam genoemd wil hebben kan zich opgeven via onderstaand e-mailadres. Dit geldt voor eenieder die zich met een overleden kind verbonden voelt, kortgeleden of decennia terug. Iedereen wordt uitgenodigd om een lichtje te branden, ongeacht woonplaats, religie of afkomst. Samen staan we stil bij alle kinderen, die op welke leeftijd en om welke reden dan ook, zijn overleden. Voor elk kind wat gemist wordt, door een miskraam, stil geboren kinderen, een kind overleden in de vroege jeugd maar ook voor volwassen kinderen. Voor elk kind dat zo gemist wordt!  
  
Via de link https://www.youtube.com/beeldoplocatie kan iedereen meeleven en herdenken door te luisteren naar prachtige gedichten en zang. Kaarsen worden aangestoken voor alle overleden kinderen wereldwijd en de kinderen die zijn opgegeven om te benoemen. ‘Rond 18.30 uur openen we de herdenkingsbijeenkomst en tegen 19.00 uur als alle kaarsen zijn ontstoken luisteren we naar het speciaal voor Wereldlichtjesdag gecomponeerde lied “Precious Child” dit jaar gezongen door popkoor HoorHaar uit Zwolle’, vult Timo Pot aan. ‘We hopen dat we in deze bijzondere en donkere tijd op deze manier, aan iedereen die een kind mist, toch wat licht en liefde kunnen geven’.

Voor meer informatie of het ontvangen van een herdenkingskaars en aanmelding van het kind (uiterste inschrijfdatum 10 december) kunt u mailen naar  info@wereldlichtjesdagommen.nl of https://wereldlichtjesdagommen.nl/   
terug