Contact behouden?? Filmpje maken ! Contact behouden?? Filmpje maken !
Afgelopen zondag 3 januari waren er filmpjes met (nieuwjaars)wensen van 24 gemeenteleden te zien in de  (GK) dienst in Ommen.
In het vervolg willen collega Hans Baart en ik elke zondag filmpjes van gemeenteleden laten zien.
Dan niet in de dienst zelf maar direct er na.
We maken zelf korte filmpjes,  maar gemeenteleden kunnen ook zelfgemaakte filmpjes van niet langer dan 1 minuut naar ons sturen.
In de filmpjes mag je iets onder de aandacht brengen, een gedachte uitspreken of iets vertellen over wat je bezig houdt of hoe het met je gaat.

We hopen hier weer een nieuwe vorm van betrokkenheid op elkaar gevonden te hebben. Wil je ook iets sturen dan elke week graag niet later dan woensdag, 1800 uur.
Kest Jelsma :  dsjelsma@pkn-ommen.nl   
  Hans Baart:  dsbaart@pkn-ommen.nl 
terug