Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Volgens Matteüs 2 vers 1 tot 12 is de verschijning van de ster een langverwacht teken van hoop. Deze brengt de magiërs uit het Oosten, ook wel bekend als wijzen of koningen, naar de plaats waar de Redder wordt geopenbaard. De ster is een geschenk, een teken van Gods liefdevolle aanwezigheid voor alle mensen. De stralen leiden de wijzen, en met hen alle mensen, naar het grotere licht: Jezus. Als het licht van de wereld is Hij in onze duisternis gekomen. Hij ging door het duister heen toen Hij ‘omwille van ons zichzelf vernederde en gehoorzaam was tot in de dood’ (Filippenzen 2 vers 8). Dit deed Hij om voor ons de weg naar de Vader te verlichten, zodat wij zijn liefde zouden kennen en door Hem eeuwig zouden leven.

Bidden krijgt een extra dimensie als je het samen doet. Al biddend deel je je zorgen en dank, niet alleen met God maar ook met elkaar. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid zelfs als we niet samen kunnen komen. In deze tijd van Corona is het moeilijk om samen te komen voor een gebedsbijeenkomst. Het moet dit jaar net als vorig wat anders dan anders. Het is vrijwel zeker dat de coronamaatregelen ook heel januari 2022 nog veel beperkingen met zich meebrengen. Er is dit jaar dan gekozen om online gebedsbijeenkomsten te houden. De data van diensten vindt u hieronder. Voorgangers van onze gemeenten in Ommen zullen tijdens deze bijeenkomst gebeden uitspreken. Deze digitale gebedsdiensten zijn te volgen op kerkomroep.nl en kerkdienstgemist.nl op de volgende dagen.

16 januari Start gebedsweek in reguliere dienst alle kerken
17 januari  Hervormde Kerk
19 januari  Rooms Katholieke Kerk St. Brigitta
20 januari  Geref.Kerk (Bouwstraat)
21 januari  Geref.Kerk vrijgemaakt -  Het Baken
23 januari Sluiting gebedsweek in reguliere dienst alle kerken.

Wilt u/jij graag dat u/jouw gebed ook wordt uitgesproken, mail dan naar onderstaande adressen. Anoniem is mogelijk , geef dat dan wel aan. In verband met de opnamen kunnen de gebeden tot/met maandag 17de voor de Hervormde Kerk en voor 20 januari voor de Gereformeerde Kerk aangeleverd worden.

dsbaart@pkn-ommen.nl
dsdorgelo@pkn-ommen.nl

De Week van Gebed wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen kunt u/je vinden op www.weekvangebed.nl


Namens de Centrale Evangelisatie Werkgroep,
met vriendelijke groet Gerrit Vogelzang

 
terug