8 oktober Noaberdienst 8 oktober Noaberdienst

“Verrassing”

Wie houdt er nou niet van een verrassing?
In deze Noaberdienst willen we graag met jullie is ontdekken hoeveel verrassingen wij dagelijks niet meemaken. Denk daar maar is over na.
Misschien wil jij ze wel delen met ons.

Ook wordt in deze dienst vanuit De Bijbel ingegaan op de verrassingen die wij daar kunnen lezen.
Andries Martens zal ons aan de hand van deze Bijbel leiden door deze Noaberdienst.

Voor de kinderen is er extra aandacht en er is oppas voor de kleinsten.
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja. De dienst begint om 10.00 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door de band Breathe uit Ommen.
Allen van harte welkom en laat je verrassen!
 
terug