Kerst met de Noabers Kerst met de Noabers
lees meer »
 
90 JAREN JONG 90 JAREN JONG
Het Hervormd Zangkoor Ommen viert haar 90-jarig bestaan.
Een hele goede reden om een Concert te geven en wel op vrijdag 8 december 2023 om 19.30 uur in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 te Ommen.

Het thema van het concert is  : ‘Door de 90 jaren heen’
 
lees meer »
 
Luisje (12) Luisje (12)
lees meer »
 
over Kindernevendiensten over Kindernevendiensten
Zondag 3 december en tevens 1e advent, is er in de Hervormde kerk geen kindernevendienst.
Dit i.v.m. de jongegezinnendienst die gehouden wordt in de Gereformeerde kerk.

Het Adventsproject wordt dan samen opgestart.
Op zondag 10 december vervolgen wij dan weer het project in onze eigen kerk. 
 
 
Advents middag (GK) in de Kern Advents middag (GK) in de Kern
Het zorgteam ouderenwerk organiseert een Adventsmiddag op woensdagmiddag 6 december, in De Kern.
Deze zal dit keer worden verzorgd Ds  H Wilmink uit Wezep,   aanvang 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur,      
Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom.
 Koffie en thee staan dan voor u klaar.
 Naloop van de viering is er soep en een broodje.
 U kunt zich hiervoor opgeven tot vrijdag 1 December.

  opgavelijsten liggen bij ingang van de Kerk, of via uw Ouderling, Diaken/Contactpersoon,
  of bij Mv  W Ningbers telf 06 28365009, of bij Dhr G Horsman telf 0529 – 453246...
 
 
 
Kerstpakketten actie van de gezamenlijke diaconieën Kerstpakketten actie van de gezamenlijke diaconieën
Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, soms ook komt het onderin de kast te liggen en denkt u; wat moet ik hier nu mee! Behoort u tot deze laatste groep ,of misschien ook wel tot de eerste groep dan willen wij u attenderen op onze actie. 
In de Ommer samenleving zijn veel mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. 

Als diaconieën willen wij hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket.
U kunt ervan op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan. 
Naast kerstpakketten is het ook mogelijk om boodschappen in te leveren. 
Het gaat hierbij om houdbare producten als koffie, thee, blikken / potten soep en groenten, knakworstjes, stuk zeep / doucheschuim, mooie kaars.    
 
lees meer »
 
Kerstviering  KBO-PCOB. Kerstviering  KBO-PCOB.

Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de

 Kerstviering

 Op  dinsdag 12 december 2023 om 14.00 uur in de Kern aan de Bouwstraat te Ommen

De heer Jan Wiekse zal voor deze  middag de liturgie en kerstoverdenking verzorgen.
De muzikale begeleiding is in handen van de heer Klaas Schaap, met medewerking
van het zangkoor ‘zingen maakt blij’.

Wij hopen samen op een mooie kerstviering.
 
Allen hartelijk welkom

 
 
 
Openingstijden Interkerkelijk Missionair Punt Openingstijden Interkerkelijk Missionair Punt

De openingstijden van het Interkerkelijk Missionair Punt in Pand 25 wijzigen i.v.m.
de verplaatsing van de koffiedrinkochtend op de dinsdag van het Herv.centrum naar Pand 25.

Vanaf 1 december zijn er vrijwilligers van het Interkerkelijk Missionair Team aanwezig op:
Woensdag 13.30-16.00 uur
Donderdag 10.30-12.30 uur
Zaterdag 11.00-15.00 uur


U bent van harte welkom voor een luisterend oor, een praatje, om een kaartje uit te zoeken of een christelijk boek/tijdschrift te lenen.

Ondanks dat er zich een mooi aantal vaste vrijwilligers beschikbaar heeft gesteld, zijn we nog steeds op zoek naar meer mensen.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger door te mailen naar ommenpand25@hotmail.com.

Met vriendelijke groet,
Interkerkelijk Missionair Team

 
 
23 december Dickens Concert 23 december Dickens Concert
Op zaterdagavond 23 december organiseert het fanfareorkest van Soli Deo Gloria een bijzonder concert in de Gereformeerde kerk.
Tijdens dit concert wordt u door een groep van Ommer acteurs meegenomen in het bekende verhaal van Charles Dickens over de vrek Scrooge en zijn bediende.
Het verhaal wordt afgewisseld met muziekwerken van Kleinkoor Excelsior en het fanfareorkest van SDG.

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang bedraagt €7,50.
 
de Gemeenteavond van de Hervormde Gemeente de Gemeenteavond van de Hervormde Gemeente
Op dinsdag 21 november jl. is een gemeenteavond gehouden in het Hervormd Centrum. Hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest.

-  Beleidsplan 2024-2027
-  Liturgiecommissie
-  Begrotingen Diaconie en Kerk 2024
-  Verdere samenwerking met de Gereformeerde Kerk

Voor de uitgebreide tekst per onderwerp klik hieronder:
lees meer »
 
Van de Ouderencommissie HG Van de Ouderencommissie HG
De Ouderenmiddag van 16 november j. l. trok veel belangstellenden.
Gastspreker was Anita Wichers en haar lezing over de schaapskudde van het Overijssels Landschap was zeer interessant en de daarbij vertoonde beelden ronduit prachtig.                                    

De volgende bijeenkomst is op donderdag 21 december. Dan hopen we onze, inmiddels, traditionele kerstbijeenkomst te houden. Ds. H. Dorgelo vult deze middag in.                    
Het CBTB/Regiokoor o.l.v. Sienke van der Steege verleent ook deze keer haar medewerking.

De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. U kunt er vanaf 14.00 uur terecht.
Het is de laatste keer dat we gebruik maken van het Hervormd Centrum. Daarom sluiten we deze middag gezellig af.
We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een goede viering.
U weet dat u van harte welkom bent.                                                                                                                                 De Ouderencommissie.   
 
 
Oliebollen en water? Oliebollen en water?
Ja, dat zit zo: wij gaan weer ons best doen de 138 bewoners van het gehandicaptentehuis in Sri Lanka te helpen. Het tehuis beleeft zware tijden want het heeft al maanden niet geregend, de oogst dreigt te mislukken en de waterbron bij het tehuis is opgedroogd.
Er wordt nu met man en macht gewerkt om water te halen uit een dichtbij gelegen meer.
Geld is nodig voor een waterput, leidingen, een pomp en een grote watertank.
Van ZWO kregen we al een mooie bijdrage. En stichting Ayubowan gaf een voorschot.
Samen kunnen we het bedrag bij elkaar brengen als u bij ons oliebollen bestelt gebakken door de warme bakker.
Dat kan door deze QR-code te scannen of ons te bellen.Oliebollen van ons = water voor hen!
NB Elke cent die onze actie opbrengt komt, na aftrek van de onkosten, bij het goede doel terecht, daarvoor zorgt stichting Ayubowan.
Er is geen strijkstok. Graag tot gauw!
Janny en Symen Wiersma 0529 452426 / Henk en Tity Dijkstra 0529 451006
 
 
Kerstnachtdienst Kerstnachtdienst
 
Kerstpakketten Jonge Kerk 2023 Kerstpakketten Jonge Kerk 2023
Evenals voorgaande jaren zal door de Jonge Kerk een kerstattentie worden bezorgd bij (HG)  gemeenteleden van 76 jaar en ouder. Ook zieken die bij de predikanten bekend zijn, ontvangen een pakket.
De kosten hiervan worden o.a. gefinancierd uit de giften die elk jaar worden ontvangen.
Wilt u dit werk ook (blijven) ondersteunen? Uw gift in de daarvoor bestemde collecten rondom de Kerst of op rekeningnr. NL33 RABO 0348 904 290 (o.v.v. Kerstattenties Jonge Kerk)
wordt zeer op prijs gesteld!
De Jonge Kerk

 
 
Diaconale hulp diverse rampen in de wereld Diaconale hulp diverse rampen in de wereld
Het lijkt dit jaar wel, alsof de humanitaire rampen zich blijven opstapelen in de wereld.
In het voorjaar was er de verwoestende aardbeving in Syrië en Turkije.
In september was er de aardbeving in Marokko en Libië, die vele slachtoffers maakte.
Begin oktober was er een zware aardbeving in Afghanistan, die volgens de laatste informatie aan minstens 2.500 mensen het leven kostte en waarbij ruim 9.000 mensen gewond raakten.
Ondertussen komt er ook maar geen eind aan de oorlog in Oekraïne, die ook dagelijks vele mensen het leven kost.
 
lees meer »
 
Uitnodiging: samen kerststukjes maken. Uitnodiging: samen kerststukjes maken.


Dinsdagmiddag 12  december is er net als vorig jaar gelegenheid om samen kerststukjes te maken.

Iedereen is welkom om iets moois te maken, en samen is het nog gezellig ook.
Dus heeft u zin in een gezellige actieve middag,  kom dan 12 december naar Pand 25.

Voor materialen, groen en decoratie, wordt gezorgd. Er staat een voorbeeldstuk ter inspiratie.
U mag natuurlijk ook zelf een bakje of andere spullen meenemen.  
Ondertussen is er tijd voor koffie, thee en iets lekkers.

Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage in de onkosten.
Opgeven kan bij Jennie Beniers  06-19062214.
of jenniebeniers@hotmail.com

Tot ziens in Pand 25, 12 december van twee tot vier uur ‘s middags.

Vriendelijke groeten,
Pastoraal team Zuid-Oost en Noord-West.
lees meer »
 
Opbrengst High tea voor World Servants Opbrengst High tea voor World Servants
Op donderdag 16 november heeft het pastoraal team Zuid-Oost van de Herv. Kerk een High Tea georganiseerd in Pand 25.
Er was veel belangstelling. De mensen konden onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar in contact komen.
Heerlijk genieten van alle hartige en zoete lekkernijen gebakken door de dames van het pastoraal team.
Er was ook een spel met karikaturen van bekende mensen uit de showbusiness en andere bekende Nederlanders.

Het was een geslaagde middag.
Aan het eind ging een theepot rond. Iedereen kon hierin een vrijwillige bijdrage doen voor het goede doel.

Dit keer was het voor de talentenactie van de Ommer World Servants.
Het mooie bedrag van 138,25 euro is inmiddels overgemaakt.
Iedereen hartelijk bedankt !
 
Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk) Kerstnachtdienst ( Ommen Samen Kerk)

 
Op zondagavond 24 december om 23.00 uur wordt in de Hervormde Kerk (Kerkplein) een kerstnachtdienst gehouden.
Vanaf 22.30 uur is er al muziek.
Thema is ‘Kerst keert alles om’. Spreker is ds. Henry Dorgelo en muziek is er van Wilco Dijk (piano), Mariëlle van der Veen (dwarsfluit) en Tom Visser (trompet).
Naast traditionele liederen worden er ook nieuwe kerstliederen gezongen en zijn er verrassende onderdelen.
Na afloop om middernacht is er muziek van Soli Deo Gloria op het kerkplein en is er voor iedereen chocolademelk.
Iedereen is van harte welkom!
 
Berichten van College Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente    Berichten van College Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente   
Reserveringen Pand 25 en Aanbouw 
Vanaf januari 2024 kunnen alle kerkelijke aangelegenheden plaatsvinden in Pand25 of in de aanbouw van de kerk. Wil je Pand25 of de aanbouw reserveren, dan kan dit per mail of bij Herman Kortman op het Kerkelijk Bureau. Het emailadres wat vanaf 15 december 2023 hiervoor gebruikt kan worden is: herv-reserveren@pkn-ommen.nl  

Kerkelijk Bureau 

Het Kerkelijk Bureau is gesloten van 20 december 2023 tot 8 januari 2024. Vanaf 8 januari 2024 is het Kerkelijk Bureau gevestigd aan het adres Kerkstraat 5. Dezelfde openings- en bezoektijden blijven van kracht. 

 

Merelstraat 64 
Deze pastorie is destijds door de Hervormde Gemeente aangekocht en op dit moment vinden daar diverse werkzaamheden plaats door vrijwilligers en bedrijven. Er komt onder andere een nieuwe keuken in, de studeerkamer wordt uitgebreid, nieuw sanitair en nog andere kleine werkzaamheden 

 Duurzaamheid 
Het College van Kerkrentmeesters heeft een onafhankelijk partij gevraagd om onze gebouwen/kerken te bezoeken en ons aan te geven wat we het beste kunnen doen met betrekking tot de energiebesparende maatregelen. Met de uitkomsten hiervan zullen we de komende tijd aan de slag gaan. Ook wordt gekeken hoe we hiervoor subsidie kunnen verkrijgen. 

 Vrijwilligersavond 
Op 2 november 2023 was de vrijwilligersavond van de Hervormde Gemeente. Goed te zien, dat een groot aantal vrijwilligers aanwezig waren. Uiteraard werden de vrijwilligers bedankt voor al hun inzet. De Bargzangers waren die avond uitgenodigd en gaven een prachtig optreden.  

R.W. Stobbelaar, namens 
College van Kerkrentmeesters 
 
herinnering aan baksteen verkoop actie herinnering aan baksteen verkoop actie

Steun de bouw van een bejaardentehuis in Velyki Luchky, Oekraïne.

Deze actie loopt nog steeds door !
Wij, Stichting Ommen voor Oekraïne, willen samen met een aantal andere stichtingen met Dianne en Petro de schouders zetten onder de realisatie van een bejaardenhuis in Velyki Luchky.
Door de oorlog in Oekraïne zijn heel veel ouderen in de knel geraakt en kunnen geen passende hulp krijgen. Aangezien veel inwoners Oekraïne zijn ontvlucht en de mannen verplicht vechten tegen Rusland raken ouderen tussen wal en schip en eindigen zonder de benodigde ondersteuning om aan noodzakelijke basisbehoeften als eten, drinken en medicijnen te komen.
lees meer »
 
ZWO MTB Nieuwjaarsrit 2024   ZWO MTB Nieuwjaarsrit 2024  
lees meer »
 
Middag samenzijn op 2e Kerstdag in de Kern Middag samenzijn op 2e Kerstdag in de Kern
Samen een kopje koffie of thee drinken op 2e kerstdag, dinsdag 26 december ?

Vanaf 15.00 u welkom in de Kern!

Wilt u ook een kopje soep mee-eten?
Laat dat dan even weten! 😉

Tel. 0529-451206 of
Mail: dekern@pkn-ommen.nl
of op de intekenlijst.  

 
 
Kerst met het Sallands Bachkoor Kerst met het Sallands Bachkoor

Op woensdag 20 december a.s. is er een bijzonder kerstconcert van het Sallands Bachkoor in de Hervormde kerk te Ommen. De aanvang is 20.00 uur.

Het koor zingt bekende kerst-carols van onder meer John Rutter en David Willcocks.
Ook is er samenzang en wordt u uitgenodigd om o.a. het Hallelujah uit Händels Messiah mee te zingen.

Medewerking wordt verleend door HIGH MOOR BRASS, een koperensemble dat bestaat uit vier professionele koperblazers. De begeleiding bestaat verder uit orgel en vleugel.

Het geheel staat onder leiding van dirigent Leendert Runia.

De toegang is vrij, wel is er een collecte bij de uitgang ter bestrijding van de kosten.

Hartelijk welkom!

 
 
Alpha cursus in Ommen Alpha cursus in Ommen
Alpha is voor zoekers, voor mensen die meer willen weten over het christelijk geloof en voor diegenen die hun geloof willen verfrissen en/of verdiepen! Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier.
Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine groep.
Voor wie?
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. En bovenal: de plek waar alle verhalen samenkomen. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.
Waarom?
Op Alpha denk je samen na over allerlei inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen meningen en vragen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen, met wie je echte, eerlijke gesprekken aangaat. En het is helemaal gratis!
 
lees meer »
 
PaKaN! activiteiten november PaKaN! activiteiten november
Een  (vernieuwd) breed overzicht van de komende activiteiten staat hieronder:
lees meer »
 
Interkerkelijk missionair team Pand 25 Interkerkelijk missionair team Pand 25
Het interkerkelijke missionaire team draait nu al bijna anderhalf jaar in Pand 25.
We hebben al veel mooie momenten mogen ervaren en als team zien we dat God aan het werk is. Het is bemoedigend om er te kunnen zijn voor de ander; een luisterend oor te kunnen hebben en te mogen wijzen op de liefde van God.

Afgelopen jaar hebben we kennis mogen maken met een aantal bezoekers die regelmatig langskomen en tijdens de Bissinghdagen mochten we een breed publiek verwelkomen. Met behulp van een aantal creatieve mensen konden we via het schilderen van een Bijbels tafereel en via het uitdelen van kaartjes makkelijker in contact komen met passanten.  
 
lees meer »
 
"Nieuwe" medewerkster in de Kern "Nieuwe" medewerkster in de Kern


Vanaf  1 december kunt u weer een vertrouwd gezicht tegenkomen in “de Kern”,
dan begint Mathilde Blekkenhorst als medewerker van “de Kern”.

Mathilde heeft een aantal jaren terug ook al gewerkt in “de Kern” en is nu dus terug.

Mathilde staat bekend om haar spontaniteit, enthousiasme en creatieve ideeën en heeft een aanstelling voor  8 uur in de week.
 
Wij wensen Mathilde veel werkplezier samen met de collega’s

College van Kerkrentmeesters
 
 
Definitieve sluiting Hervormd Centrum  Definitieve sluiting Hervormd Centrum 
Ondanks dat het nog niet tot de verkoop van het Hervormd Centrum is gekomen, heeft het College van Kerkrentmeesters, met pijn in het hart, besloten per 22 december 2023 het Hervormd Centrum definitief te sluiten voor alle activiteiten. 

De meest relevante redenen hiervoor zijn: 

De hoge onderhoudskosten (staat van het pand is zeer slecht) 
Het pand voldoet niet meer aan alle geldende veiligheidseisen 
De bezettingsgraad is nagenoeg nihil 
 
Kortom: de met het vorenstaande gepaard gaande enorme kosten, overstijgen (al geruime tijd) de baten. 

Vanaf 2024 zullen alle/zoveel mogelijk activiteiten verplaatst worden naar Pand25 of naar de aanbouw van de kerk. Tevens kunnen er vanaf 2024 bijeenkomsten met betrekking tot begrafenissen plaatsvinden in Pand25. Het maximale aantal personen hiervoor bedraagt 45, dit in verband met de geldende veiligheidsvoorschriften. 

Nadere informatie over de overgang en verdere invulling van allerlei praktische zaken, volgen op een later tijdstip. Hierbij kunt u denken aan zaken zoals het doen van reserveringen, afspraken maken met betrekking tot gebruik e.d. 

Heeft u vragen hierover, dan kunt u zich wenden tot één van de leden van het College van Kerkrentmeesters.  

R.W. Stobbelaar, voorzitter CvK 
Hervormde Gemeente Ommen 
 
Kerkapp PKN Ommen Kerkapp PKN Ommen

Inmiddels is de PKN Ommen kerkapp een paar maanden online. Wat hebben we al een mooi aantal kerkleden in de kerkapp mogen verwelkomen.

De optie ‘geven’ is nu ook operationeel in de kerkapp. Dat betekent dat we de Givt app gaan verlaten. Als je de kerkapp hebt geïnstalleerd en je bent aangemeld dan zie je onderin de app de functie ‘geven’ staan. Als je daarop klikt kom je in het scherm van de collecte. Je kan een bedrag in de app zetten waar je eenmalig €0,24 eurocent over betaald. Vervolgens kan je tijdens de collectes een bedrag geven, welke is aan te passen met de – of de +. Klik vervolgens op de oranje balk ‘geef’ en je ziet dat het bedrag van je saldo is afgehaald. Wil je zien wat je de afgelopen week (of weken) hebt gegeven klik dan rechtsboven bij ‘geven’ op het klokje. Daar tref je dan je eigen overzicht. Het is mogelijk om van zondag tot zaterdag te geven voor de collecte van de zondag.

Heb je de kerkapp niet geïnstalleerd op je telefoon maar wil je toch digitaal geven? Dan kan je de QR code op de beamer of bij de uitgangen scannen.
Dit is de QR code: 

Je wordt dan naar de digitale omgeving gestuurd waar je eenmalig online kunt geven. Hier betaal je elke keer €0,24 eurocent over.

Kom je er niet helemaal uit? We zitten de komende weken na de dienst bij het koffiedrinken in de Kern. Hier kan je bij ons terecht voor hulp bij het installeren van de app, maar ook voor uitleg over het collecteren of voor andere vragen omtrent de app. We helpen je ook graag bij het aanmaken van een groep waarin je actief bent. Leggen je uit hoe je de leden kan bereiken en hoe dit zorgt voor verbinding en betrokkenheid binnen de gemeente.

Lukt het je niet om de komende tijd bij het koffiedrinken ons aan te spreken dan kan je ook contact opnemen met een van ons. Onze gegevens kun je vinden in de kerkapp onder ‘gemeente’. Daar kan je zoeken op onze namen. Heb je de kerkapp nog niet geïnstalleerd, dan kan je een mail sturen naar bert@wermink.eu.

Namens de app-commissie, Gerrie Heikens, Simone Hogenkamp, Mathijs Veldman en Bert Wermink

 
Archief Archief
Klik hier voor ons archief.