bloemstuk Pinksteren 2023 bloemstuk Pinksteren 2023


De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur en kracht.
Geen bloem lijkt zoveel op vuur als de Gloriosa die we hoog in het bloemstuk zien.
Zij verbeelden het  Pinstervuur
Ook zien we rode rozen, zij staan voor de liefde die ons verbind.
Tussen de rozen wuivend gras in de Pinksterwind.
Voor ons een uitnodiging om in beweging te komen.

 
 
Organist Willemien Gerritsen Organist Willemien Gerritsen

Willemien Gerritsen kreeg uit handen van Rijk Stobbelaar een oorkonde en draaginsigne voor haar diensten als organist in de Hervormde kerk gedurende ruim 31 jaar.
 
Pand 25 Pand 25
Iedere dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur is Pand 25 in Ommen geopend. Belangstellenden die een rustige plek zoeken of graag een luisterend oor willen, zijn dan van harte welkom om binnen te lopen. Het betreft een ontmoetingsplek. Het missionaire werk binnen Pand 25 wordt georganiseerd door een interkerkelijk groep vrijwilligers.
 
lees meer »
 
Terugblik Stille Week 2023 Terugblik Stille Week 2023
Als werkgroep Rondom Pasen kijken wij terug op een mooie Stille Week. 
Een prachtige opkomst en een verscheidenheid aan diensten waarbij de Markus lezing van het Paasevangelie centraal stond. 
Op de Goede Vrijdag een prachtige uitvoering van Soli Deo Gloria in samenwerking met 4 zangers en een verteller. 
Via deze weg willen we iedereen bedankt voor de opkomst en de hulp die geboden werd van buiten de werkgroep. 
Bij de diensten werd gecollecteerd voor 'Samen Eten' en deze collectes hebben in totaal €1301,95. Een prachtig bedrag waarvoor een speciale gelegenheid wordt gezocht om dit geld goed te besteden bij het 'Samen Eten'.
Dank allen voor uw gulle gift!
 
Rommelmarkt Hervormde Kerk Rommelmarkt Hervormde Kerk
Op de 1e zaterdag van augustus wordt in en bij het Hervormd Centrum aan de Julianastraat 8 in Ommen weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden.
Daarom zijn we weer bezig met het inzamelen van spullen (geen witgoed of grote meubelen).
De spullen kunt u na een telefonische afspraak rechtstreeks brengen bij:
Fam Willems. Tel: 0523-676548
Bent u niet in de gelegenheid om het te brengen dan kan het na een telefonische afspraak bij u worden opgehaald.

Hiervoor u kunt contact opnemen met: dhr. J. Reurink. Tel:0529-454492.

De Rommelmarkt Commissie
 
Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten". Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten".

Het CVK heeft beide kookgroepen verrast met een schort en doosje chocolade als dank voor hun geweldige inzet!

Commissie van Kerkrentmeesters 
 
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken een enthousiaste
jeugd- en gezinswerker (16 uur per week)

Wie zijn wij?
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten met een diversiteit in geloofsbeleving.
Beide kerken werken op diverse terreinen intensief samen waaronder het kind- en jeugdwerk.
Al het kind- en jeugdwerk binnen PKN-Ommen valt onder de organisatie van PaKaN!
PaKaN! bestaat uit 2 predikanten, jeugdambtsdragers en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er meer dan 100 mensen met veel passie actief binnen diverse commissies en activiteiten in het kind- en jeugdwerk.

De afgelopen vijf en half jaar was er binnen PaKaN! een jongerenwerker actief.
De huidige jongerenwerker is echter per 1 februari 2023 gestopt vanwege een andere betrekking in een andere gemeente.
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken daarom een nieuwe enthousiaste jeugd- en gezinswerker die ondersteuning kan leveren aan en kan meewerken in ons jeugdwerk. Als jeugd- en gezinswerker zal je specifiek worden ingezet op de doelgroepen 10-18 jaar en gezinnen (ouders).

Het is de visie van PaKaN! dat jongeren God, elkaar én zichzelf leren kennen. En vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen. Wil jij helpen deze visie handen en voeten te geven?
 
lees meer »
 
Bericht van de Hervormde gemeente Bericht van de Hervormde gemeente
Beleidsplan 2024 – 2027

De kerkenraad gebruikt dit jaar om het beleidsplan voor de periode 2024 tot en met 2027 op te stellen. Om de juiste input voor dit beleidsplan te krijgen worden er gesprekken gevoerd met verschillende groepen. Zo is er zowel op de gemeenteavond in Vinkenbuurt als in Ommen met elkaar gesproken over dit plan.

De volgende vragen stonden daarbij centraal:
1. Waar staan we als Hervormde gemeente? Wat vindt u goed gaan en wat kan beter?
2. Waar willen we naartoe met onze kerk? Welke dromen / idealen heeft u voor de kerk?
3. Hoe kunnen we dit realiseren.

Groepen
Zoals hierboven reeds is aangegeven willen graag met kerkleden uit verschillende groepen in gesprek. Daartoe is een groepsindeling opgesteld die er als volgt uitziet.
Groep Planning gesprek Waar
Kerkleden uit verzorgingshuizen Nog nader te bepalen Verzorgingshuis
Groep ouder dan 60 jaar 9 mei 2023, 13.30 uur Hervormd Centrum
Groep 50 en 40 jarigen 9 mei 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep 30 jarigen en ouders jonge gezinnen 31 mei 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep 20 jarigen 6 juni 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep alleenstaanden en/of alleengaanden 7 juni 2023, 19.30 uur Hervormd Centrum
Groep tieners Nog nader te bepalen Hervormd Centrum

De kerkenraad wil graag met de verschillende groepen in gesprek om zo samen het beleidsplan inhoud te geven. Het verzoek is dan ook om u aan te melden. U kunt zich aanmelden bij de scriba van de kerk, Gerry Westerhof. Haar e-mailadres is herv-scriba@pkn-ommen.nl

Mocht u op de genoemde datum niet in de gelegenheid zijn om aan te sluiten, geeft u zich dan toch op. Er zal dan gekeken worden of er een extra moment voor een gesprek gepland kan worden.
Laten we samen de schouders eronder zetten en verder bouwen aan Gods koninkrijk.

Marinus Dunnewind
Voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente

 
 
Meet en Greet jonge gezinnen 11 juni Meet en Greet jonge gezinnen 11 juni
Op 15 januari hielden we een geslaagde ‘meet-en-greet’ met jonge gezinnen over geloofsopvoeding.
Op 11 juni willen we na kerktijd een vervolgbijeenkomst houden. De bijeenkomst is voor ouders met kinderen van 0 tot en met circa 12 jaar.
Na kerktijd (11.00 uur) ontmoeten we elkaar met koffie in het Hervormd Centrum.
 Daarna zal Tamara Meijerink (de begeleidster van de vorige keer) weer een inleiding houden. Vervolgens gaan we verder met ontmoeting en verdieping.

We sluiten de bijeenkomst af tussen 12.30-13.00 uur met een gezamenlijke lunch. Voor zowel jonge kinderen (0-8 jaar) als oudere kinderen (8 tot circa 12 jaar) is er een apart programma. Opgeven (i.v.m. de boodschappen) kan vóór 4 juni door te mailen naar pakan@pkn-ommen.nl (graag incl. aantal kinderen + leeftijd kinderen).
 Ook als je de vorige keer niet bij bent geweest, ben je van harte welkom.
 
 
Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak Dakloze jongeren bij de Nacht Zonder Dak
Alle kerken vanuit Ommen laten het speelveld de diepe kuil vrijdagavond 09-juni in een grote krottenwijk veranderen. We  organiseren een ‘Nacht Zonder Dak’, waarbij  een groep jongeren in zelfgebouwde hutten van karton en plastic de nacht door gaan brengen. Met deze actie halen ze geld op voor jongeren in Oeganda!
 
lees meer »
 
SOVO / Oekraïne nieuws SOVO / Oekraïne nieuws
Op de website van SOVO treft u veel informatie aan over de diverse acties die het afgelopen jaar zijn gehouden, en de geweldige resultaten die dat heeft opgeleverd. En over onze  verhuizing en nieuwe locatie !

Blader maar eens rond op : SOVO
 
 
Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt: Predikant(e) Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt: Predikant(e)
                                                                                                                    

De Gereformeerde Kerk Ommen – Witharen zoekt:
een 
Predikant(e)  ( 40 uur)
We zijn een actieve gemeente die van betekenis wil blijven voor jong en oud en waarin we omzien naar elkaar.

Ben jij:

INSPIREREND, BETROKKEN, INLEVEND, VERBINDEND, VINDINGRIJK, ENTHOUSIAST & COMMUNICATIEF

Dan zoeken wij jou!

Je bent de predikant(e) die…
 • vanuit zijn eigen geloof in God anderen weet te inspireren;
 • met de preek een verrassende boodschap weet te brengen en de vertaalslag kan maken naar de week;
 • zorgt voor gevarieerde, prikkelende diensten waarin je je vindingrijkheid, creativiteit en muzikaliteit inzet;
 • ook zichtbaar is op plaatsen buiten de kerk en in de gemeenschap Ommen en Witharen;
 • vanuit betrokkenheid de verbinding weet te leggen tussen kerk en maatschappij;
 • weet (lokale) diaconale projecten te initiëren en mensen hiervoor enthousiast te maken;
 • het thema kerk & klimaat gaat omarmen en actief uitdraagt;
 • bijdraagt aan blijvende relevantie van de kerk en daarbij voortrekker is in de ontwikkeling, weet mee te bewegen met de veranderingen vanuit verbinding anderen weet mee te nemen;
 • weet de verschillende generaties te bereiken en in het bijzonder de midden-generatie;
 • actief zorgt dat jongeren aangehaakt blijven. Daarin ben je ongedwongen en informeel en weet je om te gaan met social media en ben je digitaal- en mediavaardig;
 • zorgt voor goede communicatie, betrokken, benaderbaar en toegankelijk is.
Aanvullende informatie:
Op de website van onze kerk www.pkn-ommen.nl vindt u de vacature en aanvullende informatie over kerk en gemeente.  Uw motivatiebrief en CV kunt u richten aan geref-bc@pkn-ommen.nl

Heeft u nog vragen dan kunt u mailen met bovenstaand adres of bellen met Agnes Kroese – voorzitter beroepingscommissie (06) 19763436
 
 
Archief Archief
Klik hier voor ons archief.