Een (terug) blik op de LaZaMa wandelingen Een (terug) blik op de LaZaMa wandelingen
"LaZaMa" ? Een begrip  binnen Ommen , en misschien ook wel daarbuiten.
Een enthousiaste groep  wandelaars, die elkaar in elk geval elke Laatste Zaterdag van de Maand ontmoeten.
 Verzamelen op de Voormars, en daarna een stevige wandeling en een goed gesprek.

Hoe dat er zo'n beetje uitziet??
 kijk hier maar 'ns.
lees meer »
 
BAKSTEEN VERKOOP ACTIE SOVO BAKSTEEN VERKOOP ACTIE SOVO

Steun de bouw van een bejaardentehuis in Velyki Luchky, Oekraïne.


Wij, Stichting Ommen voor Oekraïne, willen samen met een aantal andere stichtingen met Dianne en Petro de schouders zetten onder de realisatie van een bejaardenhuis in Velyki Luchky.
Door de oorlog in Oekraïne zijn heel veel ouderen in de knel geraakt en kunnen geen passende hulp krijgen. Aangezien veel inwoners Oekraïne zijn ontvlucht en de mannen verplicht vechten tegen Rusland raken ouderen tussen wal en schip en eindigen zonder de benodigde ondersteuning om aan noodzakelijke basisbehoeften als eten, drinken en medicijnen te komen.
 
lees meer »
 
Kerstattenties planning (GK) Kerstattenties planning (GK)
Beste lezers,

We gaan de kerstattenties weer voorbereiden. Willen jullie inventariseren hoeveel extra attenties er in jullie sectie nodig zijn?
Het gaat om gemeenteleden, waarvan jullie denken dat het goed is, dat ze een attentie ontvangen, om een steuntje in de rug te geven.
Het betreft dus niet de 80+, en de weduwen/weduwnaars. Deze adressen worden opgevraagd bij de ledenadministratie, en zijn ons bekend.

Graag een reactie voor 24 november bij;
Carolien Schuurhuis  0529-453330 of
Allina Kremer     allina@krewil.nl

 

Hartelijke groet van de Diaconie
 
Collectanten gezocht voor Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie Collectanten gezocht voor Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
Help Oekraïense kinderen de winter door!


Kerk in Actie houdt in de week van 20-25 november a.s. zijn jaarlijkse collecte. Het doel is dit jaar hulp aan Oekraïense kinderen. Er staat hen weer een zware winter te wachten, met kou, gebrek aan voedsel, kleding en warmte.
Het projectteam van Kerk in Actie brengt voedselpakketten en kleding naar Oekraïne en richt opvangplekken in waar kinderen kunnen spelen en warm worden. Door middel van deze deurcollectes wordt hopelijk een flink bedrag opgehaald (in vorige jaren ruim een half miljoen).

In Ommen hebben we vorig jaar met 17 collectanten ruim duizend euro opgehaald (digitale giften niet meegerekend). Als we zo’n bedrag dit jaar ook weer willen halen, hebben we nog ongeveer 8 collectanten extra nodig.

Wilt u of wil jij hier aan meedoen? Per persoon mikken we op een aantal adressen dat in twee avonden is te lopen, een uur voor het avondeten en een uur daarna. Maar als je minder of meer kunt doen is dat natuurlijk ook goed.

Reacties graag naar Frans Dijkstra (collectecoördinator Ommen), Reigerstraat 45
Telefoon 0529 452220 / 06 534 17002
E-mail f.y.dijkstra@gmail.com


 
 
Winterwerk in seizoen 2023- 2024 Winterwerk in seizoen 2023- 2024
Hieronder vindt u een overzicht van wat ik ( Kest Jelsma)  in het komende seizoen wil aanbieden in het kader van Vorming en Toerusting.
Als u belangstelling heeft laat het me dan vóór 1 oktober weten  (mail: dsjelsma@pkn-ommen.nl) zodat ik weet of er wel of geen behoefte is aan de verschillende activiteiten (met uitzondering van de reis naar Taizé en de lezingen van Frits de Lange en Stevo Akkerman).


 De activiteiten worden hierna opgesomd,  verderop worden ze uitgebreid  toegelicht.
 
Samen een levensboek maken
 
Voorbereiding van de kerkdienst van 22 oktober
 
Muzikale lezing door Frits de Lange, emeritus PKN hoogleraar ethiek, over zijn laatste boek ‘Overweldigend’ op zondag 19 november om 19.00 uur in de kerk aan de Bouwstraat.
 
Naast deze lezing is er ook de optie om het gelezen boek samen te bespreken. Wat roept het boek op? Kun je je vinden in wat de auteur schrijft? Welke vragen zou je op 19 november willen stellen na afloop van de muzikale lezing?
 
Bespreking van het boek (met name wat het jou (niet) heeft gebracht) op de donderdag vóór de lezing op 16 november in de Kern om 20.00 uur. Voor deze avond moet je je dus van tevoren (voor 1 oktober)  wél opgeven.
 
Groepsreis naar Taizé
 
Kloosterreis 2024
 
Pubquiz
 
Lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman op donderdag 7 maart om 20.00 uur in de Kern.
 
Daarnaast zijn er 4 avonden van voorbereiding mogelijk op deze lezing.Uitgebreide informatie per onderwerp treft u hierna aan.
 
lees meer »
 
Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk Terugkijken met trots , bericht voorzitter Gereformeerde Kerk
Terugkijken met trots, om vol energie door te gaan.
Een uitgebreid artikel van de voorzitter van de Gereformeerde Kerk, waarin hij de volgende onderwerpen met u doorneemt:

-Doen, Ontmoeten, Ervaren en Leren
-Kerk-App
-Maatschappelijk betrokken
-Schuldhulpmaatje
-Kerk & Klimaat
-Erediensten
-Koersplan & nieuw kerkseizoen


Als Gereformeerde Kerk willen we ook in Ommen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Daarin mogen we elkaar steeds ontmoeten rond het evangelie van Jezus Christus. We willen een open, gastvrije kerk zijn.
Een plek voor bezinning, maar juist ook waarin we ontmoeten en naar elkaar omzien en er in hoogte- en dieptepunten voor elkaar zijn. Een kerk waarin we liefde van God uitdelen, geloven in woord & daad en dat geloof laten zien in de samenleving.
Daarom hebben we als Gereformeerde Kerk drie speerpunten: Gemeenteopbouw met focus op de midden-generatie, maatschappelijk betrokken en erediensten.

We staan nu aan het begin van een nieuw seizoen in de kerk. Het was voor mij ook aanleiding om nog even terug te kijken op het vorige seizoen en in ons Koersplan een tussentijdse balans op te maken.
Op het moment dat ik dat deed, werd ik ook blij om te zien hoe actief we als kerk zijn. Natuurlijk was het jammer voor ons als gemeente dat afgelopen seizoen zowel een predikant als de jongerenwerker een nieuwe uitdaging vonden, maar met de beroepingscommissie en met de mensen binnen PaKaN! zijn we hard bezig om die vacatures in te vullen.
 
lees meer »
 
Kinder oppassers gezocht Kinder oppassers gezocht
Voor de diensten  (GK) van 9.30 uur zijn wij op zoek naar extra oppassers voor de kinderoppasdienst.
Vind je/ vindt u het leuk om 1 á 2 keer in de 3 maanden een uurtje op te passen op baby's en kinderen tot 4 jaar,
dan horen we dat graag.
Vanaf de middelbare school kun je ons al komen helpen maar misschien zijn er ook wel ouders of bijv. opa's en oma's die het leuk vinden om af en toe op te passen.
Wil je oppassen of meer informatie, mail dan naar:
geref-kinderoppas@pkn-ommen.nl of bel naar 06-21488381

Met vriendelijke groet,
Karin Doldersum
 
Luisje 10 Luisje 10
02-10-2023

 
Bericht van de Ouderencommissie. (HG) Bericht van de Ouderencommissie. (HG)
De middagen voor ouderen gaan weer beginnen.
Dit najaar voor het eerst op 19 oktober 2023. Voor de pauze kunnen we kijken naar een film die op 12 maart 2020 in het Hervormd Centrum is opgenomen.
Op die dag vierden we dat de Diaconie van de Hervormde Gemeente het werk voor onze ouderen 60 jaar geleden is begonnen. Hoe mooi is het dat we er ook dit winterseizoen mee door mogen gaan.
De film toont mooie beelden van die bijeenkomst. Na de pauze hoopt dhr. Gerrit Steen een lezing te houden over oude ambachten, gebruiken en gezegden.
De bijeenkomst is in het Hervormd Centrum en begint om 14.30 uur. We hopen veel belangstellenden te mogen begroeten en rekenen op een gezellig samenzijn. U weet dat u van harte welkom bent.                        

De Ouderencommissie.
 
 
De Kern is weer open De Kern is weer open
Nu de vakantie periode bijna voorbij is, en alles weer begint,
betekent dat ook De Kern weer meer open is , en met plezier.

Elke dinsdag en zaterdag morgen koffie inloop, welkom.
Kernactief begint weer, 7 september om 14.00 uur,om elkaar te ontmoeten , welkom.

Openingstijden dit seizoen De Kern:

Maandag            09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag              09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
                            Koffie inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag         09.00-12.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag        09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
                            Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag            09.30-11.00 uur
Zondag               voor tijdens en na de diensten.
 
Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK) Diaconale en pastorale zorg 2.0 (GK)
Steeds minder ambtsdragers.

Minder handen en toch meer diaconale en pastorale zorg.

Graag niet vergaderen maar wel wat doen!

Wel nu, de kerkenraad GK heeft ingestemd met een plan om het voor gemeenteleden aantrekkelijker te maken om een (kerkelijke) TAAK uit te voeren waarmee de betrokkenheid van de gemeenteleden wordt vergroot. Al langere tijd ziet de kerkenraad dat het steeds lastiger wordt om mensen (gemeenteleden) te enthousiasmeren om wat te doen in onze geloofsgemeenschap. Het komt vaak op dezelfde mensen neer.
 
lees meer »
 
September rit PKN Motorclub September rit PKN Motorclub

Na die prachtige weekeind rit door de Eiffel gaan we ons alweer klaar maken voor de najaarstocht op zaterdag 16 september.
We gaan dit keer naar de bronnen van de Vecht. Ga je mee : 

Aanmelding graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 september pknmotorommen@gmail.com

Geef daarbij aan met hoeveel personen je wilt deelnemen, of je in 't bezit bent van motornavigatie en of je wilt deelnemen aan het afsluitend diner !

Hieronder een link met een leuk artikel wat over de bronnen van de Vecht is gepubliceerd op de website van Oudommen
 
https://weblog.oudommen.nl/2023/07/17/naar-de-bronnen-van-de-vecht/

Met vriendelijke motorgroet,
Bert Schuttert, namens de PKN motorclub commissie.
 
 
De nieuwe Luisje De nieuwe Luisje
 
Statiegeld-actie World Servants Statiegeld-actie World Servants
Van 10 t/m 29 juli komen de jongeren van World Servants binnen de bebouwde kom langs de huizen van gemeenteleden om lege flessen en blikjes op te halen.
lees meer »
 
5. Gastenboek 5. Gastenboek
Schrijf hier uw reactie.
 
Tuin van Hoop tekening zelf inkleuren? Tuin van Hoop tekening zelf inkleuren?
Een mooie tekening van de Tuin van Hoop, die de kinderen zelf kunnen  inkleuren, staat in Kerkvensters, maar  is te downloaden via deze link:
TuinvanHoop tekening

De tekening is gemaakt door  Alied Makkinga.
Kinderen groot en klein: Veel succes  en plezier!

 
 
Achterliggende informatie Achterliggende informatie
Hier treft U , naast de vacature, enkele informatieve artikelen aan over de Gereformeerde Kerk Ommen - Witharen, en de gemeente Ommen.
 
Over de Jeugd- en gezinswerker Over de Jeugd- en gezinswerker
In februari 2023 hebben we afscheid genomen van onze jongerenwerker Thomas Abbes.
De afgelopen maanden hebben we drie keer een vacaturetekst voor een nieuwe jeugd- en gezinswerker uitgezet (februari, maart en april/mei). De eerste twee keer zijn geen sollicitatiebrieven binnengekomen. De derde keer zijn twee brieven binnengekomen die we hebben beoordeeld.

We hebben op 25 mei met één iemand een gesprek gevoerd. Een zeer goed gesprek waarbij we unaniem als sollicitatiecommissie hebben besloten om hem bij de kerkenraden voor te dragen als nieuwe jeugd- en gezinswerker. Op 5 juni hebben beide kerkenraden hiermee ingestemd. Dit hebben we ook aan hem medegedeeld.
 
lees meer »
 
Activiteiten Jeugddiaconaat Activiteiten Jeugddiaconaat
De afgelopen tijd heeft het Jeugddiaconaat niet stil gezeten!  
We hebben in week 51 meegelopen met de collecteweek van Kerk in Actie voor kindervluchtelingen in Griekenland. Ook dichtbij in onze eigen gemeente biedt Ommen opvang en onderdak aan aan vluchtelingen. We hebben een kledingactie voor de 40 volwassen mannen gehouden die in het gemeentehuis van Ommen verblijven. Een mooie actie die waardevol en dankbaar werd ontvangen! 
 
lees meer »
 
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken een enthousiaste
jeugd- en gezinswerker (16 uur per week)

Wie zijn wij?
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten met een diversiteit in geloofsbeleving.
Beide kerken werken op diverse terreinen intensief samen waaronder het kind- en jeugdwerk.
Al het kind- en jeugdwerk binnen PKN-Ommen valt onder de organisatie van PaKaN! PaKaN! bestaat uit 2 predikanten, jeugdambtsdragers en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er meer dan 100 mensen met veel passie actief binnen diverse commissies en activiteiten in het kind- en jeugdwerk.

De afgelopen vijf en half jaar was er binnen PaKaN! een jongerenwerker actief.
De huidige jongerenwerker is echter per 1 februari 2023 gestopt vanwege een andere betrekking in een andere gemeente.
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken daarom een nieuwe enthousiaste jeugd- en gezinswerker die ondersteuning kan leveren aan en kan meewerken in ons jeugdwerk. Als jeugd- en gezinswerker zal je specifiek worden ingezet op de doelgroepen 10-18 jaar en gezinnen (ouders).

Het is de visie van PaKaN! dat jongeren God, elkaar én zichzelf leren kennen. En vanuit die relaties geloof leven, beleven en uitdragen. Wil jij helpen deze visie handen en voeten te geven?
 
lees meer »
 
@Eleven dienst @Eleven dienst

Zondag 21 mei staat er weer een @Eleven bijeenkomst gepland in het Hervormd Centrum. We beginnen om 11.00 uur met de dienst. Om 12.00 uur sluiten we af met een gezamenlijke lunch. Iedereen mag daarvoor iets meenemen om te delen met de rest.

Het thema van de dienst is dit keer: Wie ben ik?

De dienst wordt gevuld met liederen, gebed, een spel, uitleg over het thema en we gaan met elkaar in gesprek over het thema. Spreekt je dit aan, kom dan een keer kijken! De dienst is voor iedereen die het leuk vindt om mee te doen in een interactieve dienst.

 
Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten". Leuke verrassing voor de kookgroep "Samen eten".

Het CVK heeft beide kookgroepen verrast met een schort en doosje chocolade als dank voor hun geweldige inzet!

Commissie van Kerkrentmeesters 
 
bloemstuk Pinksteren 2023 bloemstuk Pinksteren 2023


De liturgische kleur is rood, de kleur van vuur en kracht.
Geen bloem lijkt zoveel op vuur als de Gloriosa die we hoog in het bloemstuk zien.
Zij verbeelden het  Pinstervuur
Ook zien we rode rozen, zij staan voor de liefde die ons verbind.
Tussen de rozen wuivend gras in de Pinksterwind.
Voor ons een uitnodiging om in beweging te komen.

 
 
Terugblik Stille Week 2023 Terugblik Stille Week 2023
Als werkgroep Rondom Pasen kijken wij terug op een mooie Stille Week. 
Een prachtige opkomst en een verscheidenheid aan diensten waarbij de Markus lezing van het Paasevangelie centraal stond. 
Op de Goede Vrijdag een prachtige uitvoering van Soli Deo Gloria in samenwerking met 4 zangers en een verteller. 
Via deze weg willen we iedereen bedankt voor de opkomst en de hulp die geboden werd van buiten de werkgroep. 
Bij de diensten werd gecollecteerd voor 'Samen Eten' en deze collectes hebben in totaal €1301,95. Een prachtig bedrag waarvoor een speciale gelegenheid wordt gezocht om dit geld goed te besteden bij het 'Samen Eten'.
Dank allen voor uw gulle gift!
 
schuldhulpmaatje schuldhulpmaatje
Evenals in de rest van Nederland hebben ook in Ommen een groeiend aantal mensen te maken met schuldenproblematiek.
In 2022 hebben een aantal vertegenwoordigers van kerken in de gemeente Ommen het initiatief genomen om te kijken of het mogelijk is om hier Schuldhulpmaatje op te zetten.
Begin dit jaar is de Stichting Maatjes voor Ommen opgericht en een bestuur gevormd. Op dit moment zitten we nog volop in de voorbereiding, maar we verwachten medio mei te kunnen starten.
 
lees meer »
 
15 juni 2023 - High tea in Pand 25 in het kader van het jaarthema “Aan tafel”. 15 juni 2023 - High tea in Pand 25 in het kader van het jaarthema “Aan tafel”.

Het jaarthema van de kerk is “Aan tafel”. Vanuit dat thema organiseert het pastoraal team Zuid-Oost een high tea. Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie en allerlei soorten thee. Daarbij genieten we samen van allerlei hartige en zoete hapjes. Dit willen we doen op donderdagmiddag 15 juni 2023, beginnend om 15.00 uur.

lees meer »
 
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen
Vacature jeugd- en gezinswerker PKN-Ommen

De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zoeken een enthousiaste
jeugd- en gezinswerker (16 uur per week)

Wie zijn wij?
De Hervormde Gemeente Ommen-Vinkenbuurt en Gereformeerde Kerk Ommen-Witharen zijn twee zelfstandige protestantse gemeenten met een diversiteit in geloofsbeleving.
Beide kerken werken op diverse terreinen intensief samen waaronder het kind- en jeugdwerk.
Al het kind- en jeugdwerk binnen PKN-Ommen valt onder de organisatie van PaKaN! PaKaN! bestaat uit 2 predikanten, jeugdambtsdragers en vrijwilligers.
Daarnaast zijn er meer dan 100 mensen met veel passie actief binnen diverse commissies en activiteiten in het kind- en jeugdwerk.
lees meer »
 
Het groene poetsboekje Het groene poetsboekje

Gebruik ik nu eigenlijk wel het goede duurzame schoonmaakmiddel?
Iedereen stelt zich die vraag wel eens. Of vraagt zich af wat een ecologisch verantwoord alternatief voor Mr Muscle is.
En welk duurzaam middel kan ik nu eigenlijk gebruiken bij deze vlek?  Meestal weten we niet precies wat te gebruiken en we vinden het ook niet zo snel op internet.
Voor al deze vragen is een oplossing gevonden 😊 Het Groene poets boekje wat op alles (bij wijze van spreken) een antwoord heeft. Veel oudere mensen zullen iets herkennen van vroeger. Helaas is het antwoord met poetsen vaak dat vroeger inderdaad beter was. Hieronder de link waarmee je meer informatie over dit boekje kunt krijgen.
https://www.hebban.nl/boek/het-groene-poetsboekje-diet-groothuis
 
 
reisverslag bezoek SOVO aan Oekraïne reisverslag bezoek SOVO aan Oekraïne
Omdat het al weer veel te lang geleden was dat wij naar Oekraïne zijn geweest (juni 2018) en er steeds meer behoefte binnen het bestuur was om daar weer heen te gaan, hebben wij de knoop doorgehakt en zijn met 4 personen op dinsdag 7 maart vertrokken naar Oekraïne. De reis en ook het passeren van de grens met Oekraïne verliep voorspoedig en woensdag in de loop van de middag waren wij op ons overnachtingsadres bij Elisabeth en Istvan in Astie, een paar kilometer Oekraïne in.

 
lees meer »
 
PaKaN Paaswake PaKaN Paaswake
 
Nieuwe kunst in de Kern Nieuwe kunst in de Kern


Op diverse plaatsen in de Kern hangen werken van Remmelt Wassens.
Onlangs is een nieuw werkstuk opgehangen, dat zeker aandacht verdient.
De gedachte erachter is, volgens Remmelt, de volgende:

Samen een!
Veelkeleurigheid in de gemeente, met het kruis in het midden.
Verbonden door het anker van hoop.
Je mag zijn zoals je bent.
 
Uitvoering MARKUS PASSION Uitvoering MARKUS PASSION
         

Een uitvoering van de Markus Passion in de kerk aan de Bouwstraat op vrijdag 7 april, aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis.


Een hele bijzondere invulling is er dit jaar van de dienst op Goede Vrijdag in de kerk aan de Bouwstraat in Ommen.
Op die avond voert het fanfare ensemble van Soli Deo Gloria onder leiding van Marten van der Wal de Markus Passion, gecomponeerd door Jacob de Haan, uit.

De meeste passies zijn geschreven voor koor, solisten en orkest, maar deze versie van de Markus Passion is gecomponeerd voor blaasorkest, evangelist, mezzosopranen en baritons.

 
lees meer »
 

Witte Donderdag 6 april ’23
 
De uitleg van de symbolische schikking:
 
De schikking is een krans van kronkeltakken. De kronkelige takken symboliseren het leven met zijn onverwachte wendingen.
 

De takken zijn in een krans gevlochten als teken van verbondenheid tussen licht en donker, liefde en haat.
 
Boven in de krans zien we Judaspenning. Deze verwijst naar de rol van Judas op deze dag.
 
Zonder licht geen donker
Zonder liefde geen verraad
30 zilverlingen
Zonde
 
 
SOVO berichten uit Oekraïne SOVO berichten uit Oekraïne
Op dit moment, vrijdag 10 maart, is een delegatie van SOVO in de Oekraine. Zij stuurden deze berichten en foto's :Begeleidende tekst : "Vandaag hadden we mensen uit Nederland, 4 mensen uit Ommen van de stichting SOVO op bezoek. Zo fijn om al vele jaren samen te werken met deze enthousiaste mensen! We zijn ook zeker bemoedigd door hun bezoek".
lees meer »
 
Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond Regionale Pastorale Inspiratie en Ontmoetingsavond
(voorheen ambtsdragersconferentie)
                                        
Bijeenkomst in het Vechtgenotenhuis 
Adres:   Beerzerweg 5 D
             7731 PA Ommen

Datum: 23 maart 2023
Omdat er maar 30 mensen een plek kunnen krijgen hebben wij een reservedatum op 30 maart gepland.
Bij opgave graag vermelden wanneer u komt.

                                                                                          
Thema: Hoe kunnen wij elkaar helpen?
Vanaf 19.30 uur ontvangst
19.45 uur opening

De missie van het Vechtgenotenhuis is om met dit huis een plek te bieden waar mensen hun verhaal kunnen vertellen, met lotgenoten kunnen praten over kanker maar ook waar diegenen die dicht naast je staan een kop koffie kunnen komen drinken.
lees meer »
 
Uitnodiging samen eten Witharen – Vinkenbuurt Uitnodiging samen eten Witharen – Vinkenbuurt
Donderdag 16 maart in Witharen  is geweest, maar
dinsdag 28 maart in Vinkenbuurt.

Jaarthema aan tafel : Uitnodiging Witharen-Vinkenbuurt

Aan tafel kun je lekker bijkletsen, samen eten of samen een spelletje doen.
En daarvoor willen we alle betrokken bij Kerk Witharen en Kerk Vinkenbuurt uitnodigen.
Eerst samen eten, daarna samen een spelletje ganzenbord spelen (aan het thema aangepast) en vervolgens nog even gezellig napraten. Ruimte voor ontmoeting.
Er worden twee avonden georganiseerd, de eerste is op donderdag 16 maart in gebouw Irene in Witharen en de tweede is op dinsdag 28 maart in het Buurthuis in Vinkenbuurt. Twee dezelfde avonden op verschillende dagen. U mag zelf kiezen waar en wanneer u komt.


 
lees meer »
 
Pand 25 als Rustpunt & Ontmoetingsplek in centrum van Ommen Pand 25 als Rustpunt & Ontmoetingsplek in centrum van Ommen
Pand 25 is weer open nadat er een nieuwe pui ingezet is.

Een rustpunt, plek van ontmoeting, voor een goed gesprek, een luisterend oor met daarnaast een mini-bieb en christelijke artikelen, zoals kaarten en leuke cadeautjes. Ook is er een lectuurtafel aanwezig.

Pand 25 aan de Brugstraat 25 in Ommen is open op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.

De ontmoetingsplek in Pand 25 wordt georganiseerd door een interkerkelijk samenwerkingsverband. Iedereen is van harte uitgenodigd om eens langs te komen en een kijkje te nemen in Pand 25!
 
 
Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat Boekenkast van de Werkgroep Kerk en Klimaat
Een leven zonder boeken is onleefbaar zei Erasmus al.
In de nis naast de ingang van de  (gereformeerde)  kerk is een boekenkast gebouwd.
Deze heeft meerdere doelen.
Op de onderste planken staan boeken over het geloof die leden hebben gegeven met de bedoeling ze door te geven aan iemand anders.
Over het algemeen wat oudere werken waar we sommigen wellicht toch een plezier mee kunnen doen. Als iemand er iets voor wil geven, een gift voor de diaconie wordt op prijs gesteld.
Op de middelste planken komen tijdschriften te liggen over de bijbel en het geloof die iedereen kan inkijken (als er een exemplaar ligt) of meenemen (als er een stapel ligt) iedereen kan ook bij de beheerder tijdschriften afgeven om daar neer te gaan leggen.
 
lees meer »
 
BIBLE BASICS BIBLE BASICS
Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool? Dan is er iets nieuws voor jou!
Bible Basics, de voorloper van de 10erDienst!

Eén keer per maand willen we de kinderen van groep 7 & 8 van beide kerken uitnodigen voor een programma op de zondagochtend tijdens kerktijd. We beginnen ’s ochtends met een ontbijt in het Hervormd Centrum om 9.30 uur. Na het ontbijt gaan we aan de slag met een programma van ‘Bible Basics’. 

De eerste Bible Basics zal plaatsvinden op 5 februari om 9.30 uur in Gebouw Irene tijdens de Noaberdienst! We starten met ontbijt, neem je zelf iets lekkers mee voor op de broodjes?
 
lees meer »
 
Luisje Luisje
We kennen allemaal Loesje. Het geeft een glimlach en een lichtelijk pijnlijk gevoel in je buik omdat er iets waars in zit, er wat wringt in wat de tekst het benoemt. Naast de glimlach van het moment denk.
 
lees meer »
 
Nieuws van de Werkgroep Nieuws van de Werkgroep
Op de tab van de werkgroep Kerk en Klimaat treft u regelmatig nieuws aan.   Nu:
Koos van den Beukel beschrijft waarom hij meedoet aan de acties van kerk en klimaat en grootouders voor het klimaat.
Als je het hele bericht wil lezen is de kortste weg: klik  HIER
 
Musical Johannes de Doper - 18 maart 2023 Musical Johannes de Doper - 18 maart 2023
Na een korte winterstop zijn we half januari weer vol enthousiasme van start gegaan met het instuderen van deze mooie musical.
We kennen nu de meeste teksten en liedjes uit ons hoofd en zijn bezig met het uitzoeken van de kleding en het maken van attributen. 
Het belooft een heel mooie avond te worden.
Heb jij / hebt u de datum genoteerd? Zaterdag 18 maart!
In februari leest u meer over de aanmelding en kaartverkoop.

Muzikale groet van de musical-voorbereidingsgroep.
 
 
Alpha cursus 2023 Alpha cursus 2023


Op Alpha ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier.
Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:
eten, een inleiding en een kleine groep.

Voor wie?
Alpha is er voor iedereen! Het is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen.
De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent.
En bovenal: de plek waar alle verhalen samenkomen.
Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

 
lees meer »
 
HET KASFEES VAN HENDUK door Alex Schuurman HET KASFEES VAN HENDUK door Alex Schuurman
Sinterkloas zat al weer lang en breed in Spanje en Henduk had gister het laaste speculaasie uut de koekiestrommel oppegetten. Iederiene weet wat dat betekent: Kasfees stiet weer veur de deure en das een feest veur alleman.

Toen ze soams zaten te ett'n, vreug Henduk an zien moe; “Wat doew met de Kasdaage?” Henduk zien va zee; “Lakker ett'n, natuurlijk. Dat doew toch elk joor? Lakker stukkie vleis en een goed flessie wien erbiej. En veur Henduk een glaasje Grinnadiene, now, door hew toch wel zin an. “En wiej nemt een groote kasboom,” zee Henduk.

 
lees meer »
 
PaKaN Nieuwtjes PaKaN Nieuwtjes
10erClub: Op 18 november gaat de 10erClub niet door!
In plaats daarvan gaan we op 25 november samen voetbal kijken. Het Nederlands elftal speelt om 5uur tegen Ecuador. Alle jongeren van af 12 jaar en ouder zijn welkom! We eten ook gezellig friet tijdens de voetbal dus ook als je niet van voetbal houd is het gezellig! Kom je ook? We zitten in de kern. 16:45 inloop

Kerst4ing Tienerwerk
Op 17 december hebben we voor alle 10ers een leuke kerstactiviteit. Noteer maar vast op de kalender!

Meet and Greet voor ouders/gezinnen
Nog verder vooruit kunt u 15 januari al vast in de agenda noteren. We hopen dan een ‘meet and Greet’ te organiseren. In het verleden hebben we als PaKaN! al mooie momenten gehad met de ouders van 10ers. Nu willen we het wat breder trekken. Zowel doopouders (0-4 jaar) als ouders van basisschool kinderen (4-12 jaar) als ouders van 10ers (12-17 jaar) zijn uitgenodigd. (incl. kinderen) details volgen later, maar noteer 15 januari al vast! Direct na kerktijd, incl. lunch. 
 
"Meet and Greet" van PaKaN! "Meet and Greet" van PaKaN!Beste ouders, graag willen we jullie uitnodigen voor de meet and greet van 15 januari.
Als PaKaN! geloven we dat de geloofsopvoeding vooral thuis gebeurt. Soms gaat dit makkelijk, en soms ook best ingewikkeld. Daarom organiseren we deze ochtend om elkaar te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en input te ontvangen over geloofsopvoeding.
 
lees meer »
 
Activiteiten Jeugddiaconaat Activiteiten Jeugddiaconaat
De afgelopen tijd heeft het Jeugddiaconaat niet stil gezeten!  
We hebben in week 51 meegelopen met de collecteweek van Kerk in Actie voor kindervluchtelingen in Griekenland. Ook dichtbij in onze eigen gemeente biedt Ommen opvang en onderdak aan aan vluchtelingen. We hebben een kledingactie voor de 40 volwassen mannen gehouden die in het gemeentehuis van Ommen verblijven. Een mooie actie die waardevol en dankbaar werd ontvangen! 
 
lees meer »
 
Afkondiging over jongerenwerker Afkondiging over jongerenwerker
Sinds 2017 hebben de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde kerk gezamenlijk een jongerenwerker in dienst als ondersteuning van het jeugdwerk.
De huidige jongerenwerker Thomas Abbes heeft aangegeven dat hij een andere baan heeft aangenomen en dat hij zal stoppen als jongerenwerker binnen PKN-Ommen.
Thomas gaat per 1 februari 2023 als jongerenwerker aan de slag in de protestantse wijkgemeente De Weide in Hoogeveen. De kerkenraden en PaKaN! danken hem voor zijn inzet in de afgelopen 5 ½ jaar.
Over de afscheidsbijeenkomst en zijn opvolging zullen we u/jullie later informeren.
 
 
"Meet and Greet" van PaKaN! "Meet and Greet" van PaKaN!Beste ouders, graag willen we jullie uitnodigen voor de meet and greet van 15 januari.
Als PaKaN! geloven we dat de geloofsopvoeding vooral thuis gebeurt. Soms gaat dit makkelijk, en soms ook best ingewikkeld. Daarom organiseren we deze ochtend om elkaar te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, van elkaar te leren en input te ontvangen over geloofsopvoeding.
 
lees meer »
 
Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 15-22 januari 2023 Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid 15-22 januari 2023

Doe goed, zoek recht

 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
 
 
lees meer »
 
Kerkbalans 2023 komt eraan! Kerkbalans 2023 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn al een aantal weken weer in volle gang.
Het thema van de actie is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Kerkbalans start op 14 januari 2023 en eindigt 14 dagen later op 28 januari.
Ruim honderd vrijwilligers gaan in die periode op weg om u een  brief te bezorgen met het verzoek om bij te dragen.
 
lees meer »
 
Verhuur woning Roodborst 46 Verhuur woning Roodborst 46
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om het pand aan de Roodborst 46 te gaan verhuren.
Heeft u belangstelling om voor een bepaalde tijd deze woning te huren, dan kunt u een mail sturen naar herv-scriba-kerkrentmeesters@pkn-ommen, o.v.v. uw naam en telefoonnummer. Uw reactie moet uiterlijk 15 december 2022 binnen zijn.
Namens College van Kerkrentmeesters,
Marie Mijnheer, scriba
 
 
Noodhulp aardbeving Java Noodhulp aardbeving Java
Op 21 november jl. werd het Indonesische eiland Java getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter.
Het epicentrum lag bij de stad Cianjur op zo’n 75 kilometer ten zuidoosten van Jakarta.
Meer dan 260 doden. Duizenden gewonden en meer dan 13.000 ontheemden.

De kerk op Java is direct gestart met de hulpverlening en vanuit Nederland helpt Kerk in Actie hen daarbij.
Kerk In Actie heeft de kerken gevraagd dit financieel te ondersteunen.  
 
lees meer »
 
Juiste tijdstip aanvang gezamenlijke Nieuwjaars dienst Juiste tijdstip aanvang gezamenlijke Nieuwjaars dienst
De gezamenlijke Nieuwjaardienst zal de vorm van een morgengebed hebben.
Dat morgengebed begint om 10 uur en   niet om 9.30 uur zoals vermeld staat in Kerkvensters.

U bent vanaf 9.30 uur welkom in de gereformeerde kerk voor een kopje koffie en na het morgengebed welkom in de Kern voor het heffen van een glas.

Met een hartelijke groet van ds. Wim den Braber
 
 
Tienerdienst 27 nov a.s. Tienerdienst 27 nov a.s.

JmeO bij de 10er Dienst


Bij de 10er dienst, die gepland staat voor zondag 27 november, komen een aantal mensen van Jeugd met een Opdracht Nederland op bezoek.
JmeO heeft hart voor jongeren om hen te stimuleren in het leren kennen van God en Hem bekend te maken.
We beginnen zoals gewoonlijk om 9.30 uur in de grote zaal van het Herv.centrum met een heerlijk ontbijtje. Alle tieners mogen zelf iets lekkers voor op de broodjes meenemen.
Om 10.00 uur beginnen we met de 10er dienst.
Alle jongeren (vanaf klas 1 vo) zijn van harte welkom!   

 
 
Kerst special 10er dienst Kerst special 10er dienst
 
@ Eleven bijeenkomst @ Eleven bijeenkomst


Op 20 november is er weer een bijeenkomst van @Eleven.
Thema van de bijeenkomst is ‘ Houdt vol, er is een toekomst vol van hoop!

Deze dag is het ook Eeuwigheidszondag en staan we even kort stil bij de mensen die we missen.
Aansluitend gaan we aan de hand van bijbelteksten in gesprek rondom het thema.
Als afsluiting lunchen we samen. Hiervoor nemen we allemaal iets lekkers mee.
Heb je zin om te komen? Weet je van harte welkom. Inloop vanaf 11uur in het Hervormd Centrum. 


 
 
Samenvatting gemeenteavond Hervormde Gemeente 22 november 2022 Samenvatting gemeenteavond Hervormde Gemeente 22 november 2022
Het was al even geleden dat de laatste gemeenteavond was gehouden.

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei zaken die de kerk aangaan.

In onderstaande samenvatting zal de agenda zoals die op 22 november 2022 is gehanteerd als leidraad dienen.
lees meer »
 
Vele activiteiten in en rond de kerken Vele activiteiten in en rond de kerken
Er vinden veel activiteiten en bijeenkomsten plaats binnen de kerken; en voor alle leeftijden.

U vindt de berichten hier in de rubriek Nieuws, een snel overzicht vindt u in de agenda: klik HIER
lees meer »
 
Kinderkerstfeest 2022 - Samen Vieren- Kinderkerstfeest 2022 - Samen Vieren-
 
Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk Kerstnachtdienst Gereformeerde Kerk

24 decembe
r is er een Kerstnachtdienst in de Gereformeerde kerk.
Leden van Kamerkoor Salland zullen prachtige kerstliederen laten horen en
Hans Baart vertelt in deze dienst over het zetten van de eerste stap.

Het wordt ook een dienst met veel samenzang van bekende liederen,
begeleid door Riekus Hamberg op orgel.
Na afloop is er weer Glühwein of warme chocolademelk met wat lekkers.
De dienst begint om 21.30 uur.

Van harte welkom!
 
 
Kerstwandeling Vinkenbuurt zaterdagavond 24 december Kerstwandeling Vinkenbuurt zaterdagavond 24 december
 

 
lees meer »
 
Kerstactie "De Jonge Kerk “ - Herv. Gemeente Ommen Kerstactie "De Jonge Kerk “ - Herv. Gemeente Ommen
Wederom gaan ca 35 enthousiaste vrijwilligers 14 december a.s. weer zowel binnen als buiten de gemeente Ommen bij bijna 400 gemeenteleden een kerstgroet met attentie bezorgen.
De kosten hiervan worden mede gefinancierd uit de giften die elk jaar worden ontvangen.
lees meer »
 
Ommen Zingt : Zaterdag 10 december a.s. Ommen Zingt : Zaterdag 10 december a.s.
In 2019 zijn we begonnen als werkgroep “Ommen Zingt” om zangavonden te houden in de kerken van Ommen.
We hebben één (geslaagde) zangavond kunnen organiseren in de GKV kerk waarna corona uitbrak.

Nu hebben we de draad weer opgepakt en de volgende zangavond is op Zaterdag 10 december a.s. in de Gereformeerde Kerk aan de Bouwstraat van 19.30 uur tot 20.30 uur.
We gaan dan (bekende) kerstliederen zingen onder begeleiding van orgel en piano die bespeeld zullen worden door Lydia Volkerink en André Dunnewind en met medewerking van Jan Veneman met trompet en solozang van Nelleke Hazeleger.
Noteert u alvast deze datum?

Namens de werkgroep,
Jan Meulenkamp.
 
 
beeld van de 1e advent ( GK) bloemen beeld van de 1e advent ( GK) bloemen
   
Eerst Advent 2022
Vandaag is het de eerste Adventszondag. We hebben een symbolische schikking waar de tafel de basis van is. Aan tafel is het jaarthema van het kerkelijk jaar.
Deze tafel krijgt elke adventszondag een stukje tafelkleed erbij. De tafel heeft vier stokken als dragers. Het gaat in deze adventstijd over 4 vrouwen. Ze zijn te zien in de stokken die de tafel dragen. Alle vier de stokken zijn verschillend. Elke vrouw in de verhalen is anders.
 
lees meer »
 
Mooi concert Hervormd Zang Koor Mooi concert Hervormd Zang Koor

 
Vrijdagavond 25 november jl. trad het Hervormd Zangkoor Ommen na twee jaren weer op.
Corona heeft geen vat gehad op de koorleden en er was hard gerepeteerd om een mooi concert te kunnen geven.
De liederen waren gevarieerd en het repertoire was gebaseerd op “Geloof, Hoop en Liefde”. Onder andere werden Ambrosianischer Lobgesang, Er is een God die hoort en Ave Verum gezongen.
 
lees meer »
 
Wereldgebedsdag - comitélid gezocht Wereldgebedsdag - comitélid gezocht
Na onze viering in maart hebben we afscheid genomen van Wilemien Gerritsen als lid van het comité.
Willemien heeft 11 jaar in het comité gezeten.
We hebben haar bedankt voor haar bijdrage in ons midden.

Wij zoeken een opvolger voor haar namens de Hervormde kerk.

 
lees meer »
 
(gewijzigde) activiteiten kalender November (gewijzigde) activiteiten kalender November

04 november 10- er club 19:00 @ De Kern
04 november Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18:30 @De Kern
04 november N-Joy club 19:15 @De Kern
07 november Catechisatie 19:00 @ De Kern
08 november WIKI club 19:00 @ gebouw Irene te Witharen
09 november 16+ 20:00 @ de Kern
11 november N-Joy club 19:15 @De Kern
15 november WIKI club 19:00 @ gebouw Irene te Witharen
15 november Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19:00 @ Lambert vd Berg
18 november 10- er club 19:00 @ De Kern
18 november Kinderkoor Een Vrolijk Geluid 18:30 @De Kern
18 november N-Joy club 19:15 @De Kern
20 november AtEleven 11:00 @Hervormd Centrum
21 november Catechisatie 19:00 @ De Kern
22 november WIKI club 19:00 @ gebouw Irene te Witharen
22 november Catechisatie Witharen/Vinkenbuurt 19:00 @ Lambert vd Berg
23 november 16+ 20:00 @ De Kern
25 november N-Joy club 19:15 @De Kern
27 november 10- er dienst 09:30 @Hervormd Centrum
29 november WIKI club 19:00 @ gebouw Irene te Witharen
 
 
PaKaN Nieuwtjes PaKaN Nieuwtjes
10erClub: Op 18 november gaat de 10erClub niet door!
In plaats daarvan gaan we op 25 november samen voetbal kijken. Het Nederlands elftal speelt om 5uur tegen Ecuador. Alle jongeren van af 12 jaar en ouder zijn welkom! We eten ook gezellig friet tijdens de voetbal dus ook als je niet van voetbal houd is het gezellig! Kom je ook? We zitten in de kern. 16:45 inloop

Kerst4ing Tienerwerk
Op 17 december hebben we voor alle 10ers een leuke kerstactiviteit. Noteer maar vast op de kalender!

Meet and Greet voor ouders/gezinnen
Nog verder vooruit kunt u 15 januari al vast in de agenda noteren. We hopen dan een ‘meet and Greet’ te organiseren. In het verleden hebben we als PaKaN! al mooie momenten gehad met de ouders van 10ers. Nu willen we het wat breder trekken. Zowel doopouders (0-4 jaar) als ouders van basisschool kinderen (4-12 jaar) als ouders van 10ers (12-17 jaar) zijn uitgenodigd. (incl. kinderen) details volgen later, maar noteer 15e januari al vast! Direct na kerktijd, incl. lunch.

Voor alle PaKaN activiteiten kijk op onze PaKaN tab en de agenda op de website.
De kortste weg:  klik  HIER

 
 
Transport naar Oekraïne. Transport naar Oekraïne.
Op 31 oktober is weer een vrachtwagen naar Velyki Luchky vertrokken met hulpgoederen voor de inwoners en de vluchtelingen in Oekraïne.
 
Deze keer bevatte het transport ook nog een bijzondere doos, welke is doorgestuurd naar Kyiv.
Het is een gevolg van de inzameling voor EHBO spullen voor Oekraïne (zie de foto).
155 CAT-tourniquets hebben we inmiddels kunnen aanschaffen. (ter waarde van 5000 euro)
Een hulpmiddel dat in een acute situatie met een (slag)aderlijke bloeding het verschil tussen leven en dood kan zijn.

Vanuit Kyiv kwam naast een bedankje dan ook direct de vraag of we hier alsjeblieft mee door wilden gaan. Dat doen we. Het blijft mogelijk geld te geven op ons (SOVO)  bankrekeningnummer NL26RABO0348949715 onder vermelding van EHBO.

 
Voor nadere informatie over de actie zie https://www.sovo-ommen.nl/acties 
 
Over het Hervormd Centrum Over het Hervormd Centrum
Op dit moment gaan er veel verhalen over ons Hervormd Centrum rond in Ommen en omgeving.

Gelet op onze zeer zorgelijke financiële situatie, kijkt het College van Kerkrentmeesters overal nog kritischer naar.
Onderdeel hiervan is de positie van ons Hervormd Centrum; wat is o.a. de bezettingsgraad, is het rendabel, is verkoop van het Hervormd Centeum de beste optie?

Op 22 november 2022 is de gemeenteavond..
Dan zal dit onderwerp uiteraard op de agenda staan.
U komt toch ook?
 
R.W. Stobbelaar, namens
College van Kerkrentmeesters
 
 
20 november Eeuwigheidszondag (HG) 20 november Eeuwigheidszondag (HG)
Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
‘s Ochtends in de diensten in Ommen en Vinkenbuurt worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.
Ook worden er kaarsen aangestoken voor elk overleden gemeentelid en een kaars voor allen die ook in onze gedachten zijn, maar wiens naam niet wordt genoemd.

Gemeenteleden en nabestaanden zijn welkom in de dienst. Het thema van de dienst is ‘Voor wie los moet laten’
lees meer »
 
Jeugddiaconaat officieel van start! Jeugddiaconaat officieel van start!

Op de startzondag heeft het jeugddiaconaat tijdens de vesper een officiële aftrap gegeven voor haar bestaan. Het jeugddiaconaat maakte haar logo bekend, samen met haar idealen, acties en activiteiten voor het komende jeugdwerkseizoen.

 
lees meer »
 
Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat Nieuwsbrief Werkgroep Kerk en Klimaat

 Drie  items: 

Bijeenkomst werkgroep christelijke identiteit


Op 7 november as. vindt vanaf 20.00 uur in De Kern aan de Bouwstraat de eerste bijeenkomst plaats van
de deelwerkgroep christelijke identiteit van de werkgroep Kerk en Klimaat.

Het ontwerp werkplan zal worden besproken en vastgesteld. Daarnaast is het de bedoeling prioriteit in de activiteiten aan te brengen. Iedereen is van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.
 
lees meer »
 
Voortgang verbouwing Pand25 (Brugstraat 25 Ommen) Voortgang verbouwing Pand25 (Brugstraat 25 Ommen)
Hoewel het pand al door een kerkelijke werkgroep wordt gebruikt, is het pand nog niet geheel in de staat gebracht, zoals de bedoeling is.
Zonder oponthoud worden op maandag, 31 oktober 2022, de verbouwingswerkzaamheden gestart.

De huidige raam-en deurpartijen worden eruit gehaald en worden vervangen door nieuwe hardhouten kozijnen met de beglazing. De werkzaamheden worden uitgevoerd in ca. 2 á 3 dagen achtereen, of op achtereenvolgende maandagen.


 
lees meer »
 
Kennismaking en contact met Ds. E.J. Prins Kennismaking en contact met Ds. E.J. Prins
Zondag 23 oktober  heeft u Ds. Prins kunnen beluisteren in de dienst en heeft u het gezin kunnen ontmoeten bij de koffie. Velen van u  waren hier live of via internet bij aanwezig.  
Op verzoek van Ds. Prins organiseren we ook een ontmoetingsavond waarbij hij, samen met zijn vrouw  met een aantal groepen/commissies in gesprek kan gaan.
Deze ontmoetingen zullen plaatsvinden op dinsdag 1 november.
 
lees meer »
 
Een Noaberdienst terugkijken Een Noaberdienst terugkijken
Onlangs was er weer een mooie Noaberdienst.

Wilt u deze dienst nog eens terugkijken / luisteren, of heeft u 'm gemist maar wilt u alsnog kijken?
 Klik  hier 
 
American Party of Going Dutch American Party of Going Dutch
Tijdens de startzondag stonden we ook stil bij het jaarthema ‘Aan tafel!’.
In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten voedt niet alleen het lichaam, maar zorgt ook voor verbinding, want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.

Zelf vind ik het een mooi jaarthema. Aan het eind van de vesper heb ik dat ook al genoemd en maakte de vergelijking dat het in de kerk is zoals een American Party of zoals ze juist in het Engels zeggen ‘going dutch’.

Het is een feest waarbij iedereen wat meeneemt. De een neemt hapjes mee en de ander zorgt voor drinken en weer een ander voor taart. Zo is het ook in de kerk. Kerk zijn we samen en waarbij we allemaal onze bijdrage leveren. Soms is dat spontaan en soms word je gevraagd.

 
lees meer »
 
verslag N-Joy dagje weg! op 1 okt j.l. verslag N-Joy dagje weg! op 1 okt j.l.
Dit jaar gaan we helaas niet op kamp. Daarom hadden we op zaterdag 1 oktober een hele gezellige dag georganiseerd.
We verzamelden allemaal bij De Kern en gingen op de fiets naar de Sahara. Hier gingen we in verschillende groepen een speurtocht lopen en heerlijk  picknicken.

We hadden aardig geluk met het weer. Pas toen we weer naar Ommen wilden fietsen, ging het heel hard regenen. Gelukkig hadden we een groot zeil mee waar we gezellig met z’n allen onder konden schuilen.

Rond half twee kwamen we weer aan in De Kern. Na even lekker ontspannen, zijn we een heel leuk spel gaan doen. Na afloop van het spel had iedereen inmiddels trek gekregen.

Er werd lekker patat gehaald en er werden heerlijke verse pizza’s voor ons gebakken.

In de avond hadden we de bonte avond. Er werden heel wat leuke optredens gegeven door de kinderen.
Het was een geslaagde dag!
 
Catechisatie Catechisatie
Bericht van PaKaN :
Helaas hebben we maar heel weinig respons ontvangen op onze noodoproep.

Toch zijn we van mening dat catechisatie een belangrijke pijler is onder het 10- er werk.
Daarom is er besloten om een aantal uren van onze jongerenwerker vrij te zetten en de catechisatie te gaan opstarten. Na de herfstvakantie gaan we van start.
De eerste avond staat gepland op dinsdag 8 november in De Kern.
De groep van 12-15 jaar  is van 19:00-20:00 en we sluiten de avond van 20:00-20:30 af met chips en cola.
Tijdens de chips en cola wordt ook de 16+ groep uitgenodigd.
Zij hebben vanaf 20:30 hun avond. We hopen op deze wijze toch doorgang te vinden.

We hopen en bidden dat we waardevolle en gezellige avonden met elkaar mogen hebben.

 
 
Update van SOVO Update van SOVO

Als Stichting Ommen Voor Oekraïne krijgen wij  veel vragen hoe het met onze projecten en mensen gaat in Oekraïne. Zoals u zult begrijpen hebben we ons nieuwe project ( het bouwen van een bejaardenhuis)  op “pauze “ gezet en willen wij ons nu gaan richten op de hulp aan vluchtelingen in Oekraïne.
lees meer »
 
Kerk in Actie voor Oekraïne Kerk in Actie voor Oekraïne
Waar we al weken erg bang voor waren , is gebeurd: het is oorlog in Oekraïne.
Dit betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Veel doden onder de burgers en soldaten.
Gezinnen uit elkaar omdat de vader is gemobiliseerd, niet wetend of ze elkaar ooit nog weer zullen zien.
Tienduizenden mensen op de vlucht naar het westen.
Wachttijden aan de grens met de omringende landen onder erbarmelijke omstandigheden van meer dan 30 uur.
Ons hart en gebed gaat uit naar hen! 
 
lees meer »
 
Nieuwsbrief, ook na zaterdag 12 maart gaan we door ! Nieuwsbrief, ook na zaterdag 12 maart gaan we door !
Voor de laatste stand van de inzamelingen van de afgelopen week:

klik   hier  voor de actuele stand van zaken op de website van SOVO.
 
Ommen geeft Licht Ommen geeft Licht
Een volgende actie voor Oekraïne , warm aanbevolen :
​​​​​​​
 
Nieuwste Update : Nieuwste Update :
De nieuwste update, van en via een bevriende organisatie,  kunt u  HIER  lezen.
 
Boeiende reportage op VechtdalTV Boeiende reportage op VechtdalTV
Onlangs was op VechtdalTV een mooie reportage rond Henk Stegeman : kijk  hier maar eens.
 
Ommen geeft Licht , zie de promotie video ! Ommen geeft Licht , zie de promotie video !
Een volgende actie voor  Oekraïne , warm aanbevolen :

Zie de promo video op Youtube: PROMO
 
Hulpgoederen transport voor Oekraïne onderweg! Hulpgoederen transport voor Oekraïne onderweg!
Woensdagavond ( 23 maart)  werd , met massale hulp,  de goederen uit het uitpuilende depot van SOVO ingeladen in een vrachtauto en aanhanger van Oegema transport.  Deze goederen zullen naar het vaste SOVO contact ( Dianne)  in Hongarije ( vlak bij de grens met Oekraine ) worden gebracht, vanwaar ze verder worden verdeeld.

De inzameling gaat door, er is weer ruimte !
lees meer »
 
Open Huis Kledingbank Ommen Open Huis Kledingbank Ommen
Graag willen wij ons Open Huis op 02 april onder de aandacht brengen.
Momenteel zijn wij in gesprek met Vluchtelingenwerk afdeling Ommen om waar nodig onze kledingbank beschikbaar te stellen voor de opgevangen Oekraïense vluchtelingen.

Iedereen is van harte welkom tussen 10:00 - 17:00 uur!!!

 
lees meer »
 
SOVO zoekt nieuwe opslagruimte ! SOVO zoekt nieuwe opslagruimte !
SOVO moet binnenkort de vertrouwde ruimte aan de Haven Oost verlaten,
maar... er is nog zoveel te doen!

Daarom is SOVO  naarstig op zoek aan een andere locatie!
Denkt U mee  over mogelijke locaties ??

Wat zoeken ze:
lees meer »
 
Actie "Ommen geeft Licht" weer in het nieuws Actie "Ommen geeft Licht" weer in het nieuws
In de Stentor van  28 maart werd weer aandacht geschonken aan de actie "Ommen geeft Licht".
 Hieronder ( een deel van) het artikel.

Als je op een zondagavond tussen acht en negen uur door Ommen loopt, zou je zomaar achter heel veel ramen een brandend kaarsje kunnen zien. Dat is althans het doel van de Stichting Ommen voor Oekraïne (SOVO), die met deze actie Oekraïners in nood wil helpen.
lees meer »
 
Lemele op de bres voor Oekraïne Lemele op de bres voor Oekraïne
                                         

Sinds de voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 9 maart in de Imminkhoeve, is er al veel gedaan!
De eerste Oekraïners zijn inmiddels gearriveerd en acclimatiseren nu in de Imminkhoeve.  Ze worden professioneel begeleid en op zich gaat het naar omstandigheden redelijk goed met hen. De groep bestaat voornamelijk uit oudere vrouwen, oudere stellen, moeders met kinderen en  aanstaande moeders. Ook opvallend veel mensen met een beperking.
Ongeveer 160 vrijwilligers met een diverse achtergrond en ervaring hebben hun diensten aangeboden : docenten, verpleegkundigen, huisartsen, psychologen, kookliefhebbers, sportliefhebbers, wandelaars, regelneven etc. allemaal mensen die het Noaberschap hoog in het vaandel hebben!
 
lees meer »
 
Noodhulp voor Oekraïne ( van de Hervormde Gemeente) Noodhulp voor Oekraïne ( van de Hervormde Gemeente)
Aan de oproep om geld over te maken op de bankrekening (NL46RABO0348904347) van de Diaconie  (HG) voor noodhulp aan Oekraïne is goed gehoor gegeven. In Ommen en Vinkenbuurt is tot nu toe € 3.649 ontvangen. De Diaconie heeft dit bedrag inmiddels verhoogd met € 2.000 uit haar eigen vermogen.
 
lees meer »
 
Minibieb in Pand 25 Minibieb in Pand 25
Zoals Loes Thörig al eens schreef in Kerkvensters zijn we al mooi op dreef in pand 25.
Nog wat laatste klusjes en wat zaken afwerken en dan kunnen we van pand 25 gebruik maken. Wel moeten er meubelen geleverd en de voorpui moet nog vervangen worden. Zoals het er nu uitziet wordt de voorpui na de bouwvak vervangen.

 
lees meer »
 
Orgelconcert op Zaterdag 25 juni, 20.00 uur Orgelconcert op Zaterdag 25 juni, 20.00 uur
“Orgel Pracht”

 
Zaterdag 25 juni om 20.00 uur geeft Gert van Hoef     
een orgelconcert op het prachtige Johannus-Monarke orgel in de Willem Hendrik Zwart Hal.

De concerten van Gert van Hoef trekken muziekliefhebbers uit binnen en buitenland.
 
lees meer »
 
Bericht van Thomas Bericht van Thomas
Volle tafel. 
Afgelopen maanden zijn er veel mensen benaderd om te komen helpen in het jeugdwerk. Helaas niet met veel succes tot afgelopen weken daar verandering in kwam. In drie dagen drie keer ja. Dit resulteerde vorige week in een rijk gevulde tafel met mensen die zich willen inzetten voor het jeugdwerk. 
Ze komen op het juiste moment. Als PaKaN! Zijn we aan het heroverwegen waar we staan en waar we naar toe willen. Welke mensen hebben we en waar ligt hun hart, waar liggen hun talenten en wat is Gods plan voor het jeugdwerk in Ommen. Een leuke zoektocht welke we zijn aangegaan met elkaar. Hopelijk mond dit uit in een mooi stukje jeugdwerk komend seizoen. Het is in ieder geval bemoedigend dat we afgelopen maanden minstens 5 á6 nieuwe mensen in PaKaN!  hebben mogen verwelkomen. Sommigen aan tafel, sommigen in de praktijk. Erg bemoedigend. 
Lijkt jou nu ook leuk om in de praktijk iets te komen doen? (2) Wekelijks, maandelijks of incidenteel, neem dan contact met mij/ons op. Kunnen we samen ontdekken waar we je kunnen inzetten! 

Helaas nemen er ook 2 mensen afscheid. Dorinda’s ambstermijn zit er op en Hans Baart heeft een nieuwe baan. We gaan jullie missen! Bedankt voor jullie inzet! En zegen in alles wat jullie gaan doen. 

Groet, 
Thomas Abbes 
Jongerenwerker PaKaN!  

 
 
Kerk & Klimaat Kerk & Klimaat

De kerkenraad (GK) heeft het visiedocument van Kerk&Klimaat omarmd en de werkgroep uitgeroepen tot een kerkenraadswerkgroep.

Duurzaamheid is daarmee tot een kerntaak van kerkzijn gaan behoren!
 

Visie

Het klimaat en zijn verandering is een onderwerp dat al decennia op de politieke agenda staat. Het lijkt alleen wel alsof pas de laatste jaren in toenemende mate de urgentie van het thema wordt gevoeld. Het is maar de vraag of we als burgers van de wereld voldoende van de urgentie zijn doordrongen.

 
lees meer »
 
Pannenkoekenfeest Pannenkoekenfeest


Hallo gezinnen,  


Als PaKaN! vinden we gezinnen belangrijk! Door corona en gebrek aan mensen hebben we afgelopen tijd weinig kunnen organiseren voor jullie als gezinnen. Toch leek het ons leuk om voor de zomer toch nog iets te doen waarbij we als gezinnen elkaar kunnen ontmoeten.
Daarom zouden we jullie als gezinnen graag uitnodigen voor zaterdag 9 juli op ons pannenkoekenfeest.
lees meer »
 
Bijzondere Uitzwaai Dienst Gereformeerde Kerk Bijzondere Uitzwaai Dienst Gereformeerde Kerk
Aanstaande zondag, 10 juli, is er om 9.30 uur een bijzondere dienst in de kerk aan de Bouwstraat in Ommen.

De kinderen van groep 8 van de kindernevendienst zullen uitgezwaaid worden en tevens welkom geheten worden  door PaKaN! om deel te nemen aan de andere vormen van jeugdwerk.

In deze dienst zullen ook de jongeren worden uitgezwaaid (en toegezongen met een zegenlied) die als World Servant op 16 juli voor 3 weken zullen vertrekken naar Oeganda waar ze zullen bouwen aan een kleuterschool.

Vorig jaar kon de reis niet doorgaan. Nu is het eindelijk zo ver! De dienst is zeer afwisselend. 
 
lees meer »
 
Wandelen op zaterdag 30 juli 2022 Wandelen op zaterdag 30 juli 2022

De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de maand) gaan weer wandelen op
zaterdagmorgen 30 juli 2022 en verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt, om gezamenlijk naar Junne te rijden.
Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze marsleider Henk Stegeman en drinken we onderweg een consumptie!
Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer via 0648750023, Herman Tip.

 
 
Geen Kinderkerkdienst (GK) op 31 juli Geen Kinderkerkdienst (GK) op 31 juli
Beste kinderen van de kindernevendienst.

Jullie raken er al een beetje aan gewend:  elke laatste zondag van de maand houden we een speciale kinderkerkdienst voor jullie in de kelder van de Kern.
Het is elke keer weer een mooi moment en we mogen ook steeds meer kinderen ontmoeten.
In verband met de vakantie houden we op zondag 31 juli geen kinderkerkdienst.
De eerstvolgende is dan weer op zondag 28 augustus.
Hopelijk zien we elkaar dan weer en hebben jullie dan een fijne vakantie achter de rug.
Graag tot na de vakantie allemaal.
Groetjes van de leiding van de KND.
 
 
Certificaatuitreiking cursus TVG en aanmelding nieuwe cursus. Certificaatuitreiking cursus TVG en aanmelding nieuwe cursus.
Op zaterdag 23 april j.l. hebben 5 cursisten het landelijke certificaat uitgereikt gekregen wat behoort bij de afsluiting van de 3 jarige cursus Theologische Vorming Gemeenteleden.
Dit gebeurde in Sion in Rijssen, na het afsluiten van het cursusjaar 2021-2022.
Voorafgaand was er een broodbuffet en een gezellig samenzijn waarbij de docenten en cursisten terug keken op de voorbije periode. Herinneringen werden opgehaald en de plezierige en ongedwongen sfeer tussen cursisten onderling, als met docenten is zeer waardevol gevonden .
lees meer »
 
Zomerconcert Urker MANS formatie Zomerconcert Urker MANS formatie
Op zaterdag 3 september 2022 zingt de Urker MANS Formatie in de Hervormde Kerk in Ommen.
Het ensemble, dat in Urker klederdracht optreedt, brengt een gevarieerd programma ten gehore met klassieke werken, geestelijke liederen, spirituals en populaire muziek.
De mix van deze vier genres staat garant voor een avond vol hoogtepunten waarbij de luisteraar kan genieten van zang en instrumentale muziek.
lees meer »
 
Keukenproject SBO Johan Seckelschool. Keukenproject SBO Johan Seckelschool.
Van de Gereformeerde en Hervormde diaconie. 

In maart 2022 hebben we u iets verteld over een keukenproject op de Johan Seckelschool. Beide diaconieen hbben een gift gegeven voor het inrichten van keukenbloks in een lokaal.
Onze bijdrage is besteed aan kookgerei en bestek. Prachtig!
Daaraan kunnen moeilijk lerende kinderen leren koken en bakken.

Op donderdag 30 juni is de keuken formeel geopend. We hebben ’s middags mogen kijken in het lokaal en zijn uitgebreid geïnformeerd door een onderwijsassistent hoe kinderen daarin worden begeleid: zelf leren boodschappen doen en aan de hand van kook- en bakkaarten ingrediënten samenstellen, voorbereidingen maken en tenslotte bakken, braden en koken.
lees meer »
 
laagdrempelige Bissingh "tussen de middag" diensten laagdrempelige Bissingh "tussen de middag" diensten
Op 27 juli,3,10 en 17 augustus 2022 zijn er 
laagdrempelige diensten van 12.00-13.00 uur in
de hervormde kerk, Kerkplein Ommen.

Dit is een  samenwerking tussen de gereformeerd vrijgemaakte kerk, de gereformeerde kerk,
de rooms-katholieke kerk en de hervormde gemeente;
de ( hervormde) kerk is open van 11.00 uur – 16.00 uur.

 
lees meer »
 
(update) Pand 25 (update) Pand 25
Wij willen u graag nader informeren over de geboden mogelijkheid om een pand midden in het centrum van Ommen te gebruiken als een ontmoetingsplaats; bekend onder de naam Pand 25, Brugstraat 25 (tegenover de Hervormde Kerk).

Deze ruimte is beschikbaar gesteld door de Hervormde Kerk en biedt de mogelijkheid om onder het genot en een kopje koffie-thee met elkaar in contact te komen. Om voor de ander een lichtend licht en een zoutend zout te zijn; voor passanten, eenzamen, en geloofsgenoten.

Het is de bedoeling dat dit werk, deze missie, kerkelijk-breed wordt gedragen; enerzijds door ondersteuning van vrijwilligers uit de verschillende kerken en anderzijds door gebed om deze missie te laten vrucht dragen.

Naast een plaats van ontmoeting kunnen in dit pand ook producten worden gepresenteerd, die elders kunnen worden besteld; bijvoorbeeld kaarten, cadeauartikelen, boeken en Israël producten.
 
lees meer »
 
Beeldverslag van de "walk of peace", de vredestocht. Beeldverslag van de "walk of peace", de vredestocht.
Afgelopen vrijdag werd een vredestocht gelopen , startend bij het gebouw van SOVO en , na een tocht langs alle kerken, eindigend bij de Tuin van Hoop voor de Gereformeerde Kerk.

Een ( VechtdalTV)  beeldverslag is via onderstaande link te zien:

(373) Walk of Peace voor Oekraïne in Ommen - YouTube


 
 
Noaberdienst 28 augustus Noaberdienst 28 augustus


Zondag 28 Augustus  :  
   10:00 uur
Gebouw Irene in Witharen

Thema: Onderweg… waar naar toe?Zoals gewoonlijk is iedereen van harte uitgenodigd!!

Een laagdrempelige bijeenkomst met o.a. mooie liederen. 
Voor de kinderen is er nevendienst en er is oppas aanwezig.
Na afloop kunt u gezellig napraten onder het genot van een kopje koffie of thee en er is
ranja.
 
Noaberdienst 14 augustus Noaberdienst 14 augustus


Zondag 14 Augustus  :  
   10:00 uur
Gebouw Irene in Witharen

Thema: Geloven in deze tijd, HOE DAN??

Door de huidige onrust in de wereld op allerlei gebied en het afnemende aantal christenen in Nederland, is dit thema actueler dan ooit.
Met het zingen van liederen, het luisteren naar het Woord, hopen we bij te dragen aan een inspirerende dienst tot eer van God en dit alles op een laagdrempelige manier, die voor iedereen toegankelijk is.
Voor de kinderen zal er extra aandacht zijn en er is oppas voor de kleinsten.
Vanaf 09.30 uur is er inloop met koffie, thee en ranja. De dienst begint om 10.00 uur.
Medewerking wordt verleend door een samengesteld mannenkoor Vinkenbuurt/Witharen en door de band Breathe uit Ommen.
Jong en oud van harte welkom.

 
Wandelen op zaterdag 27 augustus 2022 Wandelen op zaterdag 27 augustus 2022
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de maand) gaan weer wandelen op
zaterdagmorgen 27 augustus 2022 en verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de
Voormars/Markt. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman en
onderweg zoeken we een café of restaurant voor een consumptie. Heb je nog niet eerder met ons
gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes:
meld je aan of informeer via 0648750023, Herman Tip.
 
Jubileum 50 jaar organist Frans Dijkstra op zondag 14 augustus Jubileum 50 jaar organist Frans Dijkstra op zondag 14 augustus
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ik voor het eerst werd aangesteld als organist in de Hervormde Gemeente van Maasdijk (Zuid-Holland). Een half jaar later, op 1 juli 1972 werd ik hoofdorganist van de Maranathakerk in Maassluis. Dat heb ik 14 jaar gedaan, tot daar door verhuizing een eind aan kwam.
lees meer »
 
Bericht van CvK Hervormde gemeente Ommen Bericht van CvK Hervormde gemeente Ommen

Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente kijkt continu kritisch naar onder meer haar bezittingen, haar liquiditeitspositie en de helaas terugkerende jaarlijkse aanzienlijke tekorten.
Hierin is ook de concrete vraag opgenomen, wat willen wij op de langere termijn met het Hervormd Centrum.

lees meer »
 
Twintig jaar Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) in Rijssen. Twintig jaar Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) in Rijssen.
Dit seizoen begint het 20ste cursusjaar voor de cursus TVG in Rijssen. In 2003 begonnen als zelfstandige cursusgroep. Voorheen gingen gemeenteleden uit onze omgeving naar de cursus in Harderwijk. Ondanks de afstand hebben velen deze cursus bezocht.
lees meer »
 
Jubileum 50 jaar organist Frans Dijkstra

Jubileum 50 jaar organist Frans Dijkstra
Zondag 14 augustus is organist Frans Dijkstra in het zonnetje gezet met het uitreiken van de draaginsigne in goud met briljant van de Vereniging voor Kerkmeesterlijk Beheer in de PKN.
Beleef het mee in de foto's.
lees meer »
 

 
World Servants, OEGANDA UPDATE! World Servants, OEGANDA UPDATE!


Er wordt in Oeganda hard verder gewerkt aan de ECD! 😃

Alle kolommen voor de veranda staan en ook is de betimmering aangebracht voor de ringbalk die over de kolommen loopt!


Zie de gevoegde foto's .

En ons hele verhaal:
Hieronder verder lezen !
 
lees meer »
 
Kerstpakkettenactie voor Oekraïne Kerstpakkettenactie voor Oekraïne
STICHTING OMMEN VOOR OEKRAÏNE

Als SOVO kunnen wij ons met een groepje vrijwilligers opgeven om kerstpakketten in te pakken. Hiermee kunnen wij een mooi bedrag voor onze Stichting verdienen. Wij hebben inmiddels binnen onze eigen vrijwilligersgroep een aantal mensen bereid gevonden om mee te helpen, maar er kunnen er nog meer bij!
Het gaat om de periode van maandag 24 oktober of maandag 31 oktober en duurt de hele maand november. Dus 5 á 6 weken. Hoeveel weken het inpakken gaat duren, ligt er helemaal aan hoeveel opdrachten er binnen komen.
Een en ander vindt plaats in Geesbrug. Het is de bedoeling dat wij met een groepje vrijwilligers een aantal weken lang een dagdeel of een hele dag kerstpakketten gaan inpakken.
De tijden zijn van 8 uur tot 17.00 uur. Maar een dagdeel van 4 uur behoort ook tot de mogelijkheden.
Voor vragen en opgave p.jelsma@home.nl of 06-29151119
 
Rustpunt & Ontmoetingsplek ‘Pand 25’ in Ommen Rustpunt & Ontmoetingsplek ‘Pand 25’ in Ommen
Een rustpunt, plek van ontmoeting, voor een goed gesprek, een luisterend oor met daarnaast een mini-bieb en christelijke artikelen, zoals kaarten en leuke cadeautjes. Ook is er een lectuurtafel aanwezig.

Pand 25 aan de Brugstraat 25 in Ommen (voorheen Lake Side) is open op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur, op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur. Pand 25 is onderdeel van de Hervormde gemeente en de ontmoetingsplek wordt georganiseerd door een interkerkelijk samenwerkingsverband.

Iedereen is van harte uitgenodigd om eens langs te komen en een kijkje te nemen in Pand 25!

 
 
Tentdienst Witharen , 4 september Tentdienst Witharen , 4 september
                                 
 
Thema: Samen op weg?!
                  Met medewerking van: ds. Henry Dorgelo en
                      Septem! de band uit Zwolle.
 
Locatie: feesttent naast Gebouw Irene in Witharen
Inloop vanaf 10.30 uur met koffie, thee en ranja
Start viering: 11.00 uur
Afsluiting: een gezellige en smakelijke lunch

             Jong en oud, van harte welkom!
Samen leven, samen vieren, samen geloven en samen genieten
             van wat God aan ons geeft!
 
Vechtdal TV interview met Frans Dijkstra Vechtdal TV interview met Frans Dijkstra
Onlangs vierde Frans Dijkstra een bijzonder jubileum : 50 jaar organist!

Eerder zag u hier al de foto's , nu kunt u het interview met VechtdalTV terugzien:
https://youtu.be/zg474LqREyA 
 
EHBO actie voor Oekraïne EHBO actie voor Oekraïne
In Kerkvensters van 22 juli, en op deze website, vroegen wij om jullie aandacht voor ons initiatief om EHBO-sets en CAT7 Tourniquets naar de oorlogsgebieden in Oekraïne te zenden.
De actie heeft al een heel mooi bedrag opgeleverd! De teller staat nu op een kleine € 3000.

Heel hartelijk dank voor uw gulle gift! Ons doel is om dit bedrag te verhogen zodat we in één keer de EHBO-sets en Tourniquets kunnen verzenden naar de Oekraïne. Daarom vestigen wij nogmaals de aandacht op deze actie.
lees meer »
 
Uitgebreide programma van het STARTWEEKEINDE Uitgebreide programma van het STARTWEEKEINDE

De startzondag is elk jaar weer een gezellige gemeentebijeenkomst. We maken er zelfs dit jaar een startweekend van. Het is hét startsein van het winterwerk van onze gemeente.
Dit jaar wordt het startweekend gehouden op 24 en 25 september 2022 en heeft het thema ’Aan tafel!’ meegekregen. Wij nodigen u graag uit om dit samen met ons tot een feest te maken!


Al ver voor de zomervakantie hoorden wij dat ook andere groepen zin hadden om weer iets te organiseren. Wat is het dan mooi dat je de samenwerking opzoekt en dan komt tot twee dagen met allerlei activiteiten.
 
lees meer »
 
Terugblik op de rommelmarkt van 6 augustus 2022 Terugblik op de rommelmarkt van 6 augustus 2022
Zaterdag 6 augustus was het na 2 jaar weer zover de jaarlijkse rommelmarkt wat een geweldige belangstelling was er weer, rond 8:30 uur stonden de kopers al te wachten.


Mede dankzij het mooie weer en de vele vrijwilligers die bij de rommelmarkt betrokken zijn geweest in welke vorm dan ook was het weer een zeer geslaagde dag.
Daarom willen wij iedereen hartelijk bedanken voor hun inzet.

Ook de Ommer middenstand en bedrijven hartelijk dank voor de prijzen die beschikbaar zijn gesteld voor het Rad van Avontuur.

Iedereen heeft weer met heel veel plezier de spullen verkocht, en wij als commissie zijn
daar heel erg dankbaar voor.

 
lees meer »
 
Wandelen op zaterdag 24 september 2022 Wandelen op zaterdag 24 september 2022
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de maand) gaan weer wandelen op
zaterdagmorgen 24 september 2022 en verzamelen
om 08:30 uur op de parkeerplaats bij de Voormars/Markt.  

Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze gids Henk Stegeman en onderweg zoeken we een café, restaurant of rustpunt voor een consumptie. Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer via 0648750023, Herman Tip.
 
 
Noaberdienst zondag 18 september Noaberdienst zondag 18 september

Zondag 18 september 2022 staat er weer een Noaberdienst op het programma. Dit keer is het thema ‘Vreemde Snuiters’.

De Bijbel staat vol met heldenverhalen over dappere, slimme, fantastische mensen die op belangrijke momenten bijzondere dingen voor God doen.
Net als toen leven ook wij in een tijd vol zorgen en problemen. Wij zouden ook wel zo’n held als in de Bijbel kunnen gebruiken. Maar helaas, we kennen eigenlijk niemand die daar geschikt voor lijkt… Kijk maar eens om je heen, bijvoorbeeld in de kerk, daar zitten heel wat vreemde snuiters. Niet zo geschikt voor Gods plannen denken wij. Of moeten we misschien eens een andere bril opzetten?


 
lees meer »
 
Enkele beelden van het afscheid van ds Hans Baart Enkele beelden van het afscheid van ds Hans Baart
Na afloop van de afscheidsdienst van ds Hans Baart op 4 september j.l. was er een informeel afscheid in de Kern.
Enkele beelden daarvan kunt u hieronder terugzien.
 
lees meer »
 
Oprichting van een werkgroep kerk en klimaat. Oprichting van een werkgroep kerk en klimaat.
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk heeft besloten tot de oprichting van een werkgroep kerk en klimaat.
De taak van de werkgroep is in het visiedocument als volgt omschreven.
“We hopen bijbelse, theologische en ethische verdieping ten aanzien van duurzaamheid te bevorderen, de beleving van de natuur te stimuleren en zo praktisch mogelijk bezig te zijn.
Dit laatste geeft handen en voeten aan de klimaatvraagstukken die op ons afkomen en is bedoeld als praktische stimulans voor wie het maar wil om duurzamer te gaan leven.”
lees meer »
 
vesper in dit startweekeinde vesper in dit startweekeinde
 
startzondag van en voor de 10ers startzondag van en voor de 10ers
 
gratis proefles volgen bij de EC-Bijbelcursus gratis proefles volgen bij de EC-Bijbelcursus
Kom jij 1 oktober een gratis proefles volgen bij de EC-Bijbelcursus in Ommen?
Tijdens de cursus lees je in vier jaar de hele Bijbel door, met achtergrondinformatie over onder andere geschiedkundige context, de schrijvers (en ontvangers) en de hoofdboodschap van de Bijbelboeken.
lees meer »
 
Verslag Startweekend 24 en 25 september 2022 Verslag Startweekend 24 en 25 september 2022
De startzondag is hét startsein van het winterwerk van onze gemeente. Dit jaar was het zelfs een startweekend.
Het begon op zaterdagmiddag met de ontmoetingsmiddag ‘Samen Kerk – Samen Kunst’.
Het was een echte ontmoetingsmiddag waar veel gemeenteleden acte-de-presence gaven. Er was van alles te zien, te beleven, te eten, te bieden en te kopen.
Menig hobbyist was deze middag aanwezig om zijn/haar zelfgemaakte spullen aan de man/vrouw te brengen of te tonen. Een heel gevarieerd aanbod: glas-in-lood-kunstwerkjes, kaarten, taarten, bloemstukjes, bonsaiboompjes, gehaakte en geborduurde artikelen.
 
lees meer »
 
EHBO actie t.b.v. Oekraïne EHBO actie t.b.v. Oekraïne
Er komen nog steeds giften binnen voor zowel de EHBO actie als voor onze eigen activiteiten.
Hierdoor kunnen wij aan een volgend transport vanuit de diverse gezamenlijke stichtingen met hulpgoederen voor Dianne in Oekraïne financieel bijdragen. 
Daarvoor onze grote dank!

Dit transport zal binnenkort vertrekken.
Voor de actuele informatie over onze stichting en het laatste nieuws van onze contactpersoon Dianne vanuit Oekraïne zie www.sovo-ommen.nl

 
 
Ateleven bijeenkomst 26 juni Ateleven bijeenkomst 26 juni


Heb jij wel wat met God maar kun je je minder goed vinden in de reguliere kerkdiensten? Ben je op zoek naar verbinding rond om geloof? Misschien is AtEleven iets voor jou/jullie.

Zondag 26 juni is er weer een AtEleven. We beginnen om 11:00 uur en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd waarvoor we allemaal iets lekkers meenemen. #samenkerk

AtEleven is niet alleen voor jongeren!

Kom je ook? Je bent welkom! En neem gerust iemand mee! 
 
PaKaN pannenkoekenfeest 9 juli PaKaN pannenkoekenfeest 9 juli
lees meer »
 
PaKaN pannenkoekenfeest 9 juli PaKaN pannenkoekenfeest 9 juli
lees meer »
 
Rommelmarkt Hervormde kerk Ommen Rommelmarkt Hervormde kerk Ommen
                                                

Op zaterdag 6 augustus 2022 organiseren wij  van 9:00 tot 14:00 uur 
 bij en in het Hervormd Centrum weer de jaarlijkse rommelmarkt.      


Naast rommelmarktspullen worden pannenkoeken gebakken; broodjes hamburger,          

zelf gemaakte jam en kaarten verkocht.     
Ook is het van rad van avontuur en de beroemde boekenmarkt weer aanwezig.De rommelmarktcommissie

                                                                                                
      
 
Noabers evaluatie 11 juli Noabers evaluatie 11 juli
Beste Noabers,                                                                                                                  

Wij zijn nu een half jaartje op weg met onze Noaberdiensten.
Fijne diensten waar we elkaar ontmoeten en met elkaar het geloof delen.
De diensten zijn erg afwisselend en worden goed bezocht. Ook  zien we “nieuwe” gezichten wat ook erg mooi is.

Graag nodigen wij je/jullie uit om maandag 11 juli samen te brainstormen over de Noaberdiensten en hoe we het verder vorm gaan geven.
Waar is behoefte aan en wat zou evt beter kunnen. ( tips en tops)

Inloop is om 19.30 . Koffie en thee staat dan klaar.
Om 20 uur willen we graag beginnen.

Voel je welkom , we kijken naar je/jullie uit!


 
 
terugblik op EO Jongerendag terugblik op EO Jongerendag
EOJD
Op zaterdag 11 juni zijn we namens PaKaN! met vier 10ers naar de EOJD geweest. Wat een spektakel!
Met 15.000 bezoekers in Ahoy, wat voor het meest bestond uit jongeren. Wat bijzonder om mee te kunnen maken en te ervaren dat er nog veel meer christelijke jongeren zijn in Nederland!
Gaaf om samen te zingen, samen te luisteren naar inspirerende verhalen en luisteren naar gave optredens. Het thema van dit jaar was Speak Life, (spreek leven) over de kracht van woorden. “Elke dag spreken we duizenden woorden, online en offline. Wat nou als we die woorden bewuster gaan gebruiken?
Ervoor kiezen om positief te spreken over onszelf en de mensen om ons heen. Niet oordelen, maar leven spreken!

Het was echt een super ervaring! Volgend jaar gaan we weer, hopelijk dan met meer!
 
 
terugblik op EO Jongerendag terugblik op EO Jongerendag
EOJD
Op zaterdag 11 juni zijn we namens PaKaN! met vier 10ers naar de EOJD geweest. Wat een spektakel!
Met 15.000 bezoekers in Ahoy, wat voor het meest bestond uit jongeren. Wat bijzonder om mee te kunnen maken en te ervaren dat er nog veel meer christelijke jongeren zijn in Nederland!
Gaaf om samen te zingen, samen te luisteren naar inspirerende verhalen en luisteren naar gave optredens. Het thema van dit jaar was Speak Life, (spreek leven) over de kracht van woorden. “Elke dag spreken we duizenden woorden, online en offline. Wat nou als we die woorden bewuster gaan gebruiken?
Ervoor kiezen om positief te spreken over onszelf en de mensen om ons heen. Niet oordelen, maar leven spreken!

Het was echt een super ervaring! Volgend jaar gaan we weer, hopelijk dan met meer!
 
 
samenzang Centrale Evangelische Werkgroep samenzang Centrale Evangelische Werkgroep
Kom… en zing mee!

Zondag 10 juli , 15:00 uur
Welkom!!
Buurthuis Witharen

Bij mooi weer zal dit buiten plaats vinden,
bij regen gaan we naar binnen.

Zelf meenemen:
Liedbundel Opwekking
Iets om (buiten) op te zitten
Koffie, thee of limonade
  Iets lekkers om te delen

Muzikale medewerking:
Eigen repertoire
en verzoeknummers.

Organisatie: Centrale Evangelische Werkgroep
PKN Ommen, Witharen, Vinkenbuurt
 
Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt: 10 juli Ontmoetingsdienst Vinkenbuurt: 10 juli
‘Op reis’ is het thema van de ontmoetingsdienst in de kerk in Vinkenbuurt op 10 juli.
Ds. Henry Dorgelo is de voorganger en het orgel wordt bespeeld door Willemien Gerritsen.
De groep Sayonara zal een muzikale bijdrage aan de dienst leveren.

Na afloop is er koffie op het kerkplein. Daar hoort natuurlijk ook iets lekkers bij.
Wie iets wil bakken mag zich aanmelden via mail: wilmapasman@hotmail.com, Whattsapp  06 34229526 of persoonlijk bij een van de leden van de ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt.
 
lees meer »
 
Ontwikkelingen rond Pand 25 Ontwikkelingen rond Pand 25
Wij willen u graag nader informeren over de geboden mogelijkheid om een pand midden in het centrum van Ommen te gebruiken als een ontmoetingsplaats; bekend onder de naam Pand 25, Brugstraat 25 (tegenover de Hervormde Kerk).

Deze ruimte is beschikbaar gesteld door de Hervormde Kerk en biedt de mogelijkheid om onder het genot en een kopje koffie-thee met elkaar in contact te komen. Om voor de ander een lichtend licht en een zoutend zout te zijn; voor passanten, eenzamen, en geloofsgenoten.
 
lees meer »
 
Volgende AtEleven bijeenkomst : 26 juni Volgende AtEleven bijeenkomst : 26 juni
Op zondag 26 juni hebben we weer een AtEleven samenkomst.

Deze interactieve kerkdienst is voor jong en oud.
Voor iedereen die nu denkt ‘dat ken ik niet’: grijp je kans en wees welkom om 11:15 uur in het Hervormd Centrum.

Na een bakje koffie starten we om 11:30. We zingen liederen, luisteren naar een thema en gaan vervolgens samen verder over dit thema.  
Deze zondag zal in het teken staan van het thema: “Het Woord in de praktijk”.


Rond 12:30 uur delen we samen de maaltijd.
 Als iedereen wat meeneemt zal het weer een lekkere lunch worden.

We ontmoeten je graag!
 
 
Pannenkoekenfeest Pannenkoekenfeest


Hallo gezinnen,  


Als PaKaN! vinden we gezinnen belangrijk! Door corona en gebrek aan mensen hebben we afgelopen tijd weinig kunnen organiseren voor jullie als gezinnen. Toch leek het ons leuk om voor de zomer toch nog iets te doen waarbij we als gezinnen elkaar kunnen ontmoeten.
Daarom zouden we jullie als gezinnen graag uitnodigen voor zaterdag 9 juli op ons pannenkoekenfeest.
lees meer »
 
Geloven en Verzet, informatieve avond Geloven en Verzet, informatieve avond
Maandagavond  in de Kern, van 19.00 tot 19.45 uur , meepraat avond.

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Het wordt steeds duidelijker dat er vreselijke dingen gebeuren. Gewone burgers zijn niet veilig en de nood is hoog.
Wat kunnen wij doen? We bidden, we proberen te helpen, geven geld, steken op zondagavond een kaarsje aan. Dat zijn mooie dingen. 
Toch komt er nog een andere vraag naar boven. Geloven is ook je verzetten tegen het kwade.

Kunnen we als gelovigen onze stem niet laten horen tégen deze oorlog?
En misschien daarnaast ook nog wel tégen heel veel meer kwaad, dat op Gods aarde gebeurt?
En hoe houden we bij dat alles de hoop hoog?

Het was goed en mooi dat een paar gemeenteleden hierover afgelopen week met elkaar gepraat hebben.
Maar misschien wilt u of jij wel meepraten!

 Dat kan, vanavond (maandagavond 13 juni) van 19.00-19.45  in De Kern.

Wees van harte welkom: je zit niet gelijk ergens aan vast.
 
 

 
 
KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk zondag 24 april KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk zondag 24 april
Kinderkerkdienst: 9.30u in de Kern.

Welkom aan de kinderen van de basisschool voor weer een kinderkerkdienst op de laatste zondag van de maand.

Vanaf 9.15u wachten we jullie op in de hal van de Kern en gaan dan samen naar onze ruimte.
lees meer »
 
@Eleven zondag 22 mei. @Eleven zondag 22 mei.
Op zondag 22 mei is er weer een samenkomst van @Eleven in het Hervormd Centrum.
Jong of oud, je bent vanaf 11.15u van harte welkom voor de koffie, thee of ranja. 
Om 11.30 zullen we starten. Thema van de bijeenkomst is  ‘ Ik ga op reis en ik neem mee….?’ 
 
lees meer »
 
PaKaN en Pasen PaKaN en Pasen
Een Paasontbijt bestellen, voor uzelf of juist voor een ander ?
Deelnemen aan de Paaswake ?
Een van de andere mooie PaKaN activiteiten??

Klik  HIER om direct op de PaKaN pagina te komen, 
 
Noaberdienst Noaberdienst
27 maart is er weer een Noaberdienst in Witharen!
lees meer »
 
N Joy gaat zwemmen N Joy gaat zwemmen
Hebben jullie alweer zin om  te gaan zwemmen?
Dan hebben we goed nieuws. WE GAAN ZWEMMEN!!
Wanneer: zaterdag 9 april 2022
Waar: de Huttenheugte in Dalen
Kosten: 7,50 Euro (graag inleveren bij opgave)
 
lees meer »
 
360 paasontbijtjes besteld !! 360 paasontbijtjes besteld !!
                                               
Het jeugddiaconaat wil iedereen ontzettend bedanken voor hun paasontbijt-bestelling. 

In totaal zullen we op paasmorgen maar liefst 360 ontbijtjes rondbrengen. 
 
lees meer »
 
( Nieuwe ) Voedsel actie voor Oekraïne ( Nieuwe ) Voedsel actie voor Oekraïne
KOMEND WEEKEINDE EEN NIEUWE INZAMELING!!                                                     De nood is hoog in Oekraïne volgens Dianne, ons contactpersoon.
In de winkels in Oekraïne raken de schappen leeg.
Daarom houden we nogmaals een keukenkastje actie!
Aan onderstaande producten is grote behoefte.

 
lees meer »
 
Gemeenteavond Gereformeerde Kerk Gemeenteavond Gereformeerde Kerk
Uitnodiging voor de gemeente avond , te houden op  5 april 2022 om 20.00 uur
Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee.

Agenda gemeentevergadering 5 april :


 
lees meer »
 
Uitnodiging Pannenkoeken eten, zaterdag 19 maart. Uitnodiging Pannenkoeken eten, zaterdag 19 maart.
Nu er weer van alles mogelijk is, kan ook de jaarlijkse pannenkoeken dag doorgaan.

In Vinkenbuurt gaan we als kerk pannenkoeken bakken voor de buurtschap en voor de kerkgangers Vinkenbuurt.

Het is op zaterdagmiddag 19 maart van 12.00 uur tot 14.00 uur. Iedereen is welkom.

Wilt u niet alleen komen eten, maar ook helpen in de keuken of met de voorbereidingen, dan kan dat  natuurlijk ook.
Meld u dan aan bij de ambtsdragers Vinkenbuurt.
We hopen op een gezellig samenzijn. Tot ziens!
 
 
lees meer »
 
AtEleven Dienst AtEleven Dienst
Gericht op God

Op zondag 20 maart wordt er een atEleven dienst georganiseerd. Vanaf 11.15 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.

Het zal een interactieve kerkdienst worden, waarbij veel ruimte is voor ontmoeting en gesprek. We willen graag samen kerk zijn, maar ook gezamenlijk eten, waarbij iedereen iets mee neemt. Via onze gezamenlijke whatsapp houden we je graag op de hoogte, indien je hier aan deel wilt nemen mail dan naar: ateleven@pkn-ommen.nl 
Graag tot dan!

(Noteer ook alvast zo. 24 april in je agenda, dan is de hier opvolgende dienst!) 
lees meer »
 
EO Jongeren Dag 11 juni EO Jongeren Dag 11 juni
EOJD. 
Het gaat door! Met een klein clubje meiden gaan we dit jaar naar de EOJD. We hebben er heel veel zin in. (Zowel de leiding als de 10ers). Gaaf om mee te kunnen maken om met zo veel jonge mensen samen te zijn. Samen te zingen, te luisteren, te dansen en samen Met God bezig te zijn en ook heel veel lol samen te hebben. We zullen jullie via Facebook en insta op de hoogte houden van onze ervaring. Op 11 juni kun je thuis ook online mee kijken als je nieuwsgierig bent. En anders volgend jaar ook mee gaan! 

Groetjes PaKaN! 
 
 
Consequenties nieuwste corona maatregelen voor de Gereformeerde Kerk Consequenties nieuwste corona maatregelen voor de Gereformeerde Kerk
Kerk & Corona 
Het bericht in de persconferentie was duidelijk. Nederland gaat vanaf zondag 19 december in lockdown. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de omikron-variant op ons afkomt en moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen. In navolging daarvan heeft de kerkenraad besloten: 
 • Alle kerkdiensten per direct alleen online te volgen zijn.  
 • Tijdens Kerst zijn er onlinediensten: 
  • Kerstavond Noaberkerk Witharen om 20.00u 
  • Kerstavond Ommen om 21:30u  
  • 1e Kerstdag m 10.15u  
    
 • Overige kerkelijke activiteiten gaan online of worden uitgesteld.   
 • Voor de kerstpakkettenactie is De Kern open en kunt u maandag 20 decembertussen 09.00 en 17.00u en dinsdag 21 december tussen 09.00 en 14.30u nog kerstpakketten en (houdbare) boodschappen brengen. 
 • Kerstkaarsjes, bestemd voor de Kerstavonddienst, kunnen nu worden opgehaald in de Kern, maandag , dinsdag of woensdag, tuissen 09.00 en 17.00 uur
Het is een zware boodschap, maar we mogen ons als kerk verbonden voelen met elkaar.
Ook mogen we vertrouwen bij alles wat er om ons heen gebeurt, God is erbij.
En hij blijft dichtbij, ook al vraagt het weer veel aanpassing van ons en voelt het of er geen eind in zicht is.
Laat Filippenzen 4:13 ons in deze tijd kracht geven: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft’.  


Blijf gezond en heb oog voor elkaar. Juist in deze tijd is voor iemand die alleen is een belletje, een glimlach of kaart, goud waard. 
Deze regels blijven in ieder geval van kracht tot na de persconferentie van 14 januari 2022.
Gerko Warner,
Voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
 
 
KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025) KOERSPLAN GEREFORMEERDE KERK OMMEN (2020 – 2025)
Concrete activiteiten die hebben plaatsgevonden kunnen worden doorgegeven aan geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

                     
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Als Gereformeerde Kerk in Ommen en Witharen zijn we onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en zijn we deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. De kerk is daarin een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In de Protestantse Kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. 
 
lees meer »
 
KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk
 
Nieuws Hervormde Gemeente Nieuws Hervormde Gemeente
Hervormde gemeente
Kerk & Corona
Naar aanleiding van de persconferentie van de regering afgelopen zaterdag heeft de kerkenraad besloten om vanaf 24 december 2021 de kerkdiensten voorlopig online te verzorgen.

Het advies is de diensten digitaal te volgen.
Indien het voor u niet mogelijk is de kerkdiensten online te volgen of als u een hele goede en/of dringende redenen heeft waarom u toch naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom om de kerkdienst in de Hervormde kerk in Ommen fysiek mee te beleven. U hoeft zich daarvoor niet van tevoren aan te melden
Echter het uitgangspunt is dat de dienst zoveel mogelijk online wordt gevolgd.
Zolang onze kerkdiensten digitaal zijn, zullen de fysieke kerkdiensten in Vinkenbuurt vervallen.
lees meer »
 
kleine terugblik noaber douwtrapfietstocht kleine terugblik noaber douwtrapfietstocht


Voor een  terugblik , kijk hier verder..
lees meer »
 
Gebed voor Oekraïne Gebed voor Oekraïne
De dienst in de Gereformeerde Kerk, en mogelijk in vele kerken, werd aangevangen met het luisteren naar een prachtig gezongen gebed voor Oekraine.

Luister en kijk maar:  Gebed    van Valentin Silvestrov, een Oekrainse componist. ( via Youtube).
 
Kindernevendienst thuis 2e Kerstdag Kindernevendienst thuis 2e Kerstdag
Ouders, verzorgers en kinderen,
ook vandaag kunnen jullie thuis de digitale kerkdienst thuis meevieren.

Daarvoor vind je ook vandaag weer alle informatie hieronder weer gegeven:
lees meer »
 
EO Jongeren Dag 11 juni EO Jongeren Dag 11 juni
EOJD. 
Het gaat door! Met een klein clubje meiden gaan we dit jaar naar de EOJD. We hebben er heel veel zin in. (Zowel de leiding als de 10ers). Gaaf om mee te kunnen maken om met zo veel jonge mensen samen te zijn. Samen te zingen, te luisteren, te dansen en samen Met God bezig te zijn en ook heel veel lol samen te hebben. We zullen jullie via Facebook en insta op de hoogte houden van onze ervaring. Op 11 juni kun je thuis ook online mee kijken als je nieuwsgierig bent. En anders volgend jaar ook mee gaan! 

Groetjes PaKaN! 
 
 
Volgende AtEleven bijeenkomst : 26 juni Volgende AtEleven bijeenkomst : 26 juni
Op zondag 26 juni hebben we weer een AtEleven samenkomst.

Deze interactieve kerkdienst is voor jong en oud.
Voor iedereen die nu denkt ‘dat ken ik niet’: grijp je kans en wees welkom om 11:15 uur in het Hervormd Centrum.

Na een bakje koffie starten we om 11:30. We zingen liederen, luisteren naar een thema en gaan vervolgens samen verder over dit thema.  
Deze zondag zal in het teken staan van het thema: “Het Woord in de praktijk”.


Rond 12:30 uur delen we samen de maaltijd.
 Als iedereen wat meeneemt zal het weer een lekkere lunch worden.

We ontmoeten je graag!
 
 
Afscheid ds. Hazeleger, laatste nieuws! Afscheid ds. Hazeleger, laatste nieuws!
                                                                                           


In de afgelopen week hebben alle mensen die genodigd waren of zich gemeld hadden voor de afscheidsdienst van ds. Hazeleger, bericht ontvangen van de Commissie of ze welkom zijn in de kerk ,of dat zij gevraagd zijn de afscheidsdienst online mee te beleven.
 
lees meer »
 
Paasontbijtactie Jeugddiaconaat PaKaN! groot succes. Paasontbijtactie Jeugddiaconaat PaKaN! groot succes.
De paasontbijtactie van het jeugddiaconaat is een groot succes geworden. Maar liefst 379 paasontbijtjes werden op  1e paasdag rondgebracht. Dat waren er zelfs 31 meer dan in het Coronajaar 2021.

       
 
lees meer »
 
Terugblik Noaberdienst 8 mei 2022 Terugblik Noaberdienst 8 mei 2022
Moederdag, voor de één een dag met een feestelijk tintje, voor de ander een dag met een rauw randje.

Op deze dag hebben we in de Noaberdienst stilgestaan bij onvervulde wensen, stil verdriet, twijfels en onzekerheden.
 
lees meer »
 
Noaberdienst 24 april Witharen Noaberdienst 24 april Witharen
                                                                       

Een bijzondere aankondiging voor een bijzondere dienst:
 
lees meer »
 
SOVO op VechtdalTV SOVO op VechtdalTV
Een mooie reportage van de SOVO activiteiten , en het vertrek van het transport afgelopen week, is  hier te bekijken!
 
360 paasontbijtjes besteld !! 360 paasontbijtjes besteld !!
                                               
Het jeugddiaconaat wil iedereen ontzettend bedanken voor hun paasontbijt-bestelling. 

In totaal zullen we op paasmorgen maar liefst 360 ontbijtjes rondbrengen. 
 
lees meer »
 
PaKaN activiteiten in de maand maart PaKaN activiteiten in de maand maart
De bekende PaKaN  activiteiten zijn opgenomen in de agenda,  van deze website,
 maar zijn ook te bekijken op een overzicht.
Klik   hier om het maandoverzicht  te bekijken.( of te downloaden.)
 
Paaswake Paaswake
lees meer »
 
Kindernevendienst HG , zondag 31 oktober (en alle thuis zittende kinderen) Kindernevendienst HG , zondag 31 oktober (en alle thuis zittende kinderen)
 Alle ouders / verzorgers van kinderen die thuis de  dienst van een van de PKN kerken volgen :

hier vindt u weer op de gebruikelijke wijze de informatie:
lees meer »
 
Collectedoel deze week : World Servants Collectedoel deze week : World Servants
 voor een toelichting op het collectedoel van deze week :  presentatie
 
 
Gemeentelijke Nieuwsbrief nr 1 Gemeentelijke Nieuwsbrief nr 1
NIEUWSBRIEF VRIJWILLIGERS OPVANG OEKRAÏNSE VLUCHTELINGEN NR. 1 - UITGAVE 28 MAART 2022 
van de Gemeente Ommen
lees meer »
 
Kerk & corona – aanpassing van regelgeving   Kerk & corona – aanpassing van regelgeving  
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is door het kabinet gewijzigd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.

Vanaf zondag 3 oktober 2021 vervalt ook de 1,5-meter-regel tijdens de diensten in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
lees meer »
 
Bericht over de 10erClub Bericht over de 10erClub
Ook de 10erClub is weer van start gegaan.
De groep is nog niet heel groot maar we hebben al wel een paar hele leuke en gezellige avonden gehad!
Zo hebben we Soepstengel ‘gevecht’ gehouden en vorige keer was het thema ‘kennis’.
We hebben o.a. het spel slagroomsnoet gedaan. 2 tieners zaten aan tafel, een van hun kreeg een vraag.
Bij en goed antwoord moest de ander draaien, bij een fout antwoord moest je zelf draaien aan het handvat.

 
lees meer »
 
Protestantse lezing is nog terug te kijken! Protestantse lezing is nog terug te kijken!
De  jaarlijkse protestantse lezing, dit jaar op 30 oktober,  is dit jaar online te volgen.

Inmiddels geweest, maar  hier nog terug te kijken.
lees meer »
 
Kindernevendienst a.s. zondag, 24 oktober Kindernevendienst a.s. zondag, 24 oktober
Beste ouders en kinderen,
 hieronder vind je de gebruikelijke linkjes naar het voorgelezen verhaal,
de teksten om zelf te lezen en de werkbladen.
lees meer »
 
Hulpgoederen transport voor Oekraïne onderweg! Hulpgoederen transport voor Oekraïne onderweg!
Woensdagavond ( 23 maart)  werd , met massale hulp,  de goederen uit het uitpuilende depot van SOVO ingeladen in een vrachtauto en aanhanger van Oegema transport.  Deze goederen zullen naar het vaste SOVO contact ( Dianne)  in Hongarije ( vlak bij de grens met Oekraine ) worden gebracht, vanwaar ze verder worden verdeeld.

De inzameling gaat door, er is weer ruimte !

 
lees meer »
 
(geen) Pinkstermeeting 2022 (geen) Pinkstermeeting 2022
Er zal dit jaar geen Pinkstermeeting plaatsvinden op 2de Pinksterdag.
Zoals ook de Kerkenraad kampt de Centrale Evangelisatie Werkgroep (CEW) met een tekort aan menskracht.
 
lees meer »
 
Amaryllis bollen verkoop t.b.v. SOVO Amaryllis bollen verkoop t.b.v. SOVO
a.s. zondag, 7 november, in de kerken!
lees meer »
 
Zandtovenaar, Oekraïne en het Onze Vader Zandtovenaar, Oekraïne en het Onze Vader
Onlangs ( weer)  in vele kerken getoond,
de bekende zandtovenaar beeldt de situatie in de Oekraine uit, en u hoort het Onze Vader in het Oekrains
Klik  hier
 
PaKaN - N Joy plannen voor 't najaar ! PaKaN - N Joy plannen voor 't najaar !
lees meer »
 
@Eleven zondag 22 mei. @Eleven zondag 22 mei.
Op zondag 22 mei is er weer een samenkomst van @Eleven in het Hervormd Centrum.
Jong of oud, je bent vanaf 11.15u van harte welkom voor de koffie, thee of ranja. 
Om 11.30 zullen we starten. Thema van de bijeenkomst is  ‘ Ik ga op reis en ik neem mee….?’ 
 
lees meer »
 
Dominee Kest Jelsma in het nieuws Dominee Kest Jelsma in het nieuws
Een hartverwarmend idee uit Ommen dat als een lopend vuurtje door Nederland gaat. Het idee van predikant Kest Jelsma in een notendop: heb je de energiebonus van de regering niet nodig om je hoge gasrekening te betalen? Geef het dan aan de kerk, die het verdeelt onder de armen. 
lees meer »
 
nadere informatie omtrent deze tab, de 40 dagentijd. nadere informatie omtrent deze tab, de 40 dagentijd.
Op deze plaats zult u de komende tijd steeds meer informatie aantreffen van de Interkerkelijke Werkgroep rondom Pasen.
 
Samen zingen: het kan en mag weer!!! Samen zingen: het kan en mag weer!!!
Zaterdag 4 september om 20.00 uur staat er na lange tijd weer een Samenzang op het programma:
“Muziek en zang rondom Joh. de Heer” met Ad Huetink (orgel)  in de Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld.
 
lees meer »
 
Tuin van Hoop in regionale pers Tuin van Hoop in regionale pers
De regionale pers besteedde uitgebreid aandacht aan de vorderingen rond de Tuin van Hoop.

Klik  HIER  voor het artikel !
 
Een heel bijzonder (digitaal) Kinder Kerstfeest Een heel bijzonder (digitaal) Kinder Kerstfeest

Voor meer informatie en verschillende linkjes om deze dienst te bekijken :
lees meer »
 
EO jongerendag, ga je mee ??? EO jongerendag, ga je mee ???
lees meer »
 
PaKaN ! Paaswake, meer informatie PaKaN ! Paaswake, meer informatie
Na vele maanden niet veel gekund te hebben zijn we blij dat we de draad weer op kunnen pakken. Wel even wennen, maar we hopen dat vele jongeren de weg naar de kerk nog weten. Veel jongeren gaven begin van het seizoen al aan dat ze heeeeel graag weer een paaswake willen.


 
lees meer »
 
Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger
lees meer »
 
PaKaN! zoekt versterking PaKaN! zoekt versterking

Als PaKaN! zijn we nog steeds op zoek naar versterking. Zowel in het ambt als zonder het ambt. Onze nieuwe promo al gezien? Scan hier de QR-code om het filmpje te zien: (met dank aan Geertjan Jaspers)


 
Uitleg symbolische schikking 2022 GK Uitleg symbolische schikking 2022 GK
Morgen worden er ambtsdragers bevestigd, daar is een symbolische schikking voor gemaakt. 
 
Onderstaande uitleg hoort bij de bloemstukken:
 
Uitleg symbolische schikking 2022
De rode rozen midden in het doopvont verbeelden de ambtsdragers en contactpersonen. Rood de kleur van liefde. Zij spreken de hoop uit dat er met liefde door hen in de gemeente van onze kerk mag worden gewerkt.
De gemeente staat rondom hen. Dit is te zien in de kleurige bloemstukjes op de rand van het doopvont. Daartussen zien we de klimop, de plant van trouw en verbinden.
De witte rozen in het doopvont zijn voor degenen die afscheid nemen. Zij staan ook in het midden van de gemeente.  Dank voor hun bijdrage.
 
          
lees meer »
 
Beroepingscommissie HG Beroepingscommissie HG
Zoals u in het vorige nummer van Kerkvensters heeft kunnen lezen zijn we als beroepingscommissie onze werkzaamheden begonnen, een eerste stap ‘van veel naar minder’. De afgelopen weken merkten we dat gemeenteleden meelevend zijn (fijn!) en ook dat men nog wel een naam zou willen doorgeven, ook al was de aanlevertermijn al verstreken. Daar hebben we over gesproken, ook met het DB van de kerkenraad. Ja, we willen die namen wel meenemen in onze overwegingen en zoektocht naar een nieuwe predikant. Om het zuiver te houden willen we daarom eenieder nog een keer de gelegenheid geven namen in te dienen, dan heeft iedereen dezelfde mogelijkheden gehad. Dat inleveren kan tot en met vrijdag 20 mei via de mail van de beroepingscommissie herv-bc@pkn-ommen.nl of bij ondergetekende.
 
Namens de beroepingscommissie,
Arie van der Snel, voorzitter.

 
 
Kinder Dienst GK zondag 31 oktober Kinder Dienst GK zondag 31 oktober

Johannes 9:1-41
Zondag is er weer een kinderdienst in de GK en alle kinderen in de basisschool leeftijd zijn weer welkom!   Vanaf 9.15u word je verwacht in de hal van de kerk
en lopen we samen naar de ruimte waar we met elkaar er weer een gezellige ochtend  van gaan maken. 
Tot zondag!

 
lees meer »
 
Uitleg bloemschikking Pinksteren (GK) Uitleg bloemschikking Pinksteren (GK)
Wat vertraagd, maar hierbij alsnog een foto van symbolische bloemschikking  met Pinksteren in de Gereformeerde Kerk, en de uitleg erbij
Pinksteren 2022
De kleur van Pinksteren is rood, terug te zien in de schikking.

In het midden van het bloemstuk is een grote houtschijf geplaatst met een opening. We worden nieuwsgierig en willen door de opening kijken. De bloemen van de Gloriasa lijken op vuurvlammetjes. Zij sporen ons aan om niet voor de opening te blijven staan, maar erdoorheen op pad te gaan met de frisse wind van Pinksteren in de rug.


 
 
Ontwikkelingen bij "Tuin van Hoop" ! Ontwikkelingen bij "Tuin van Hoop" !
       

Tuin van Hoop
Wat is de tuin al mooi! De informatieborden met tekst, foto en verwijzende QR code en ook het glas in lood raam worden als laatste nog geplaatst. Ze blijven nog wel bedekt tot de officiële opening op zondag 14 november om 11.30 uur. Achter de schermen is en wordt door meerdere mensen veel werk verzet!


 
lees meer »
 
Bakkers gezocht! ( voor of in Vinkenbuurt) Bakkers gezocht! ( voor of in Vinkenbuurt)
Op 10 juli is er voor het eerst in lange tijd weer een ontmoetingsdienst in de kerk in Vinkenbuurt.
Na de dienst is er koffie op het kerkplein.

Daar hoort natuurlijk ook iets lekkers bij. Daarom zoeken we mensen die iets willen bakken.

Opgave via wilmapasman@hotmail.com, Whattsapp 06 34229526 of
meld je persoonlijk aan bij een van de leden van de ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt.


Hartelijke groet,
Alie, Evert, Henny, Rian, Wilma
Ontmoetingsdienstcommissie Vinkenbuurt

 
 
Ateleven bijeenkomst 26 juni Ateleven bijeenkomst 26 juni


Heb jij wel wat met God maar kun je je minder goed vinden in de reguliere kerkdiensten? Ben je op zoek naar verbinding rond om geloof? Misschien is AtEleven iets voor jou/jullie.

Zondag 26 juni is er weer een AtEleven. We beginnen om 11:00 uur en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd waarvoor we allemaal iets lekkers meenemen. #samenkerk

AtEleven is niet alleen voor jongeren!

Kom je ook? Je bent welkom! En neem gerust iemand mee! 
 
Ontmoeting Ds. Dorgelo in Vinkenbuurt. Ontmoeting Ds. Dorgelo in Vinkenbuurt.
Zondag 19 september gaat Ds. Dorgelo voor in Vinkenbuurt. Het is een gewone dienst, de uitnodiging gaat via kerktijd.
lees meer »
 
Paasontbijtactie Jeugddiaconaat PaKaN! groot succes. Paasontbijtactie Jeugddiaconaat PaKaN! groot succes.
De paasontbijtactie van het jeugddiaconaat is een groot succes geworden. Maar liefst 379 paasontbijtjes werden op  1e paasdag rondgebracht. Dat waren er zelfs 31 meer dan in het Coronajaar 2021.

       
 
lees meer »
 
Open Huis Kledingbank Ommen Open Huis Kledingbank Ommen
Graag willen wij ons Open Huis op 02 april onder de aandacht brengen. Momenteel zijn wij in gesprek met Vluchtelingenwerk afdeling Ommen om waar nodig onze kledingbank beschikbaar te stellen voor de opgevangen Oekraïense vluchtelingen.
lees meer »
 
Programma Stille Week Programma Stille Week


lees meer »
 
PaKaN oproep examenkandidaten PaKaN oproep examenkandidaten
De eindexamenperiode komt er weer aan.
Een spannende periode! Als PaKaN! willen we de jongeren graag een kleine oppepper bezorgen.
Daarom onze oproep om naam en adres van komende eindexamenkandidaten door te geven.

lees meer »
 
Afsluiting Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft warmte’ Afsluiting Interkerkelijke actie ‘Ommen geeft warmte’
Op 30 november 2021 kwamen  vertegenwoordigers van alle Ommer kerkgenootschappen bijeen om zich te buigen over een voorstel om de door de landelijke overheid ingestelde korting op de energiebelasting anders te verdelen.
Dit vanuit de gedachte om die 400 euro korting met name daar te laten komen waar deze nodig was.
 Besloten werd een  werkgroep te vormen  onder de naam ‘Ommen geeft warmte’ .
lees meer »
 
10er dienst : 10 oktober 10er dienst : 10 oktober
Zondag 10 oktober staat er weer een 10er dienst gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum voor het ontbijt.
lees meer »
 
try-out atEleven-dienst, zondag 7 november try-out atEleven-dienst, zondag 7 november
Om alvast in je agenda te noteren! Op zondag 7 november en 12 december wordt er
een try-out atEleven-dienst georganiseerd..

Vanaf 11 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.

lees meer »
 
De Kindernevendienst van zondag 19 september De Kindernevendienst van zondag 19 september
Ouders en/of  verzorgers:
Bijgevoegd weer de informatie om thuis de Kindernevendienst mee te vieren.
lees meer »
 
Samen eten, in oktober Samen eten, in oktober
De nieuwe maatregelen, die op 25 september ingaan geven ons weer de mogelijkheid om meer gasten te verwelkomen.
Daarom komen er weer opgave lijsten te liggen in de kerken voor dinsdag 19 oktober, inloop vanaf 17.00 uur, we eten om 17.30 uur.
lees meer »
 
Ommen Samen Kerk 10er Dienst Ommen Samen Kerk 10er Dienst

10er dienst 28 november
Deze zondag staat er weer een 10er dienst gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum voor het ontbijt.
lees meer »
 
Theatervoorstelling in Ommen over geheugenproblemen en dementie Theatervoorstelling in Ommen over geheugenproblemen en dementie
Op dinsdag 26 oktober aanstaande vindt in Zalencentrum De Kern in Ommen een themavond plaats over geheugenproblemen en dementie.
Met een openingswoord door wethouder Bart Jaspers Faijer, een interactieve theatervoorstelling én verschillende groepsgesprekken is het de bedoeling om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften die in de Ommer gemeenschap leven.
lees meer »
 
Ommen Samen Kerk 10er Dienst Ommen Samen Kerk 10er Dienst

10er dienst 31 oktober
Deze zondag staat er weer een 10er dienst gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum voor het ontbijt.
lees meer »
 
Ommen geeft Licht , zie de promotie video ! Ommen geeft Licht , zie de promotie video !
Een lopende actie voor  Oekraïne , warm aanbevolen :


Zie de promo video op Youtube: PROMO
 
PaKaN ! Paaswake PaKaN ! Paaswake
Na vele maanden niet veel gekund te hebben zijn we blij dat we de draad weer op kunnen pakken. Wel even wennen, maar we hopen dat vele jongeren de weg naar de kerk nog weten. Veel jongeren gaven begin van het seizoen al aan dat ze heeeeel graag weer een paaswake willen.


 
lees meer »
 
Keuvelpad start op 26 maart Keuvelpad start op 26 maart
Keuvelpad-middag
Dit is iets nieuws wat wij willen introduceren in wijk 2 en dit doen wij in plaats van de wijkavonden  die eerder  werden gehouden.
Wij willen de oude wijkavonden nieuw elan inblazen en komen met de keuvel pad-middag.
Het wordt “keuvelen” betekent gezellig met elkaar optrekken zonder echte diepgang. Hier hopen wij in de toekomst vele actuele onderwerpen te kunnen plaatsen met vooral de intentie elkaar te ontmoeten.
lees meer »
 
Concert: “Klassiek en Populaire muziek”, W.H.Zwarthal , Lemele Concert: “Klassiek en Populaire muziek”, W.H.Zwarthal , Lemele
Concert: “Klassiek en Populaire muziek”

Zat. 6 nov. 20.00 uur   met  Gert van Hoef (orgel)
 in de  Willem Hendrik Zwart Hal
 
lees meer »
 
24 april noaberdienst Witharen 24 april noaberdienst Witharen
24 april, 10 uur:  kijk  verder:
lees meer »
 
Inleveren spullen Rommelmarkt Hervormde Kerk Inleveren spullen Rommelmarkt Hervormde Kerk
De rommelmarkt komt pas later,  de eerste zaterdag van augustus , maar:

Daarom zijn we weer volop bezig met het inzamelen van spullen;  alleen geen witgoed of grote meubelen.
 
lees meer »
 
Voorjaarsconcert Salland Bachkoor a.s. zaterdag, 21 mei Voorjaarsconcert Salland Bachkoor a.s. zaterdag, 21 mei


Het Sallands Bachkoor voert na twee jaar weer een voorjaarsconcert uit. Op het programma staan het Stabat Mater van Haydn en het Gloria van Vivaldi .
 
lees meer »
 
Beeld van de PaKaN Paaswake Beeld van de PaKaN Paaswake
PaKaN  heeft de Paasnacht op een bijzondere wijze ingevuld.

Om daar een (klein)  beeld te krijgen , klik  hier
 
Kent U de Joy bookshop nog ? Kent U de Joy bookshop nog ?
lees meer »
 
Zondag 3 april 10er Dienst Zondag 3 april 10er Dienst
We starten om 9.30 uur in de grote zaal van het Hervormd Centrum met een heerlijk ontbijtje. Rond 10.45 uur ronden we af met drinken en wat lekkers. Niels bereidt de dienst samen met Senna voor en het zal o.a. gaan over de manier waarop de wereld reageert op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wat vraagt God van ons?
Graag even aanmelden via de groepsapp of, als je voor het eerst wilt komen, door een appje te sturen naar Thomas Abbes (06-52573355).
Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn weer van harte welkom!
Niels, Alice, Marleen en Margreet


 
 
Bericht van de beroepingscommissie (HG) Bericht van de beroepingscommissie (HG)
In januari kregen we als beroepingscommissie onze opdracht van de kerkenraad om op zoek te gaan naar een tweede predikant naast ds. Dorgelo. De vacature ontstond, zoals ieder weet, door het vertrek van ds. Hazeleger.
 
lees meer »
 
Paaslunch KBO-PCOB Paaslunch KBO-PCOB


PAASLUNCH
We nodigen u hartelijk uit voor de Paaslunch van onze vereniging
op dinsdag 12 april in de Kern te Ommen.
Vanaf half 12 bent u welkom. We beginnen om 12.00 uur.
 
lees meer »
 
Avonddiensten Hervormde Kerk Avonddiensten Hervormde Kerk
Er worden geen uitnodigingen meer verstuurd vanuit Kerktijd voor de avonddiensten. U wordt gevraagd om bij voorkeur de avonddienst on line te volgen. Wilt u de dienst fysiek bijwonen dan is dat mogelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig.
 
beelden afscheid ds Karel Hazeleger en z'n gezin beelden afscheid ds Karel Hazeleger en z'n gezin
Op zondag 9 januari om 14.00 uur werd, in een speciale kerkdienst, afscheid genomen van ds. Karel Hazeleger, predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Ommen.

    
Daarnaast nam PaKaN  afscheid van Albert, Jonatan en Loïs.

Lees en kijk hie verder !
 
lees meer »
 
PaKaN start weer met verschillende activiteiten PaKaN start weer met verschillende activiteiten
PaKaN  gaat zo veel mogelijk weer van start,
Een aantal activiteiten staan al vermeld op de agenda , (  Protestantse Kerken Ommen (pkn-ommen.nl)
meer berichten zullen volgen, ook via diverse social media.
en heb je vragen? je kunt ze altijd mailen : pakan@pkn-ommen.nl
 
Zaterdag 18 dec: World Servants Ommen Duikactie Zaterdag 18 dec: World Servants Ommen Duikactie
De World Servants Ommen hebben op 18 december  een spectaculaire ( en frisse) eindejaarsactie
N.b. SPONSORS  welkom !
lees meer »
 
Ateleven bijeenkomst 24 april Ateleven bijeenkomst 24 april
Op zondag is er weer een AtEleven bijeenkomst.

Kerk, maar dan net even anders, met ook ruimte voor ontmoeting en gesprek. Thema is 'Standhouden?!'
Aanvang 11.30 uur in het Hervormd Centrum met vanaf 11.15 uur inloop met koffie.
Na afloop is een lunch waar we gezamenlijk voor zorgen.

Dus neem wat lekkers mee. Iedereen van harte welkom!


 
 
Wandelen op zaterdag 25 juni 2022 Wandelen op zaterdag 25 juni 2022
De leden van de wandelgroep Lazama (laatste zaterdag van de maand) gaan weer wandelen op zaterdagmorgen 25 juni 2022 en verzamelen om 08:30 uur op de parkeerplaats bij Restaurant De Bootsman, Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren. Zoals gewoonlijk wordt er ca. 10 km gewandeld o.l.v. onze marsleider Henk Stegeman en drinken we na afloop natuurlijk een consumptie aldaar! Heb je geen vervoer vanuit Ommen en wil je graag meerijden naar Stegeren, geef dit even door aan Hieke, Henk of Herman.  Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of  heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer via 0648750023, Herman Tip.
 
 
Noaberdienst zondag 3 juli Noaberdienst zondag 3 juli
   
zondag 3 juli zal er weer een mooie Noaberdienst worden gehouden:

m.m.v. de band ‘Pearl’ uit Enschede
Spreker: Rene Coster
Inloop / koffie / thee om 09:30 uur

Aanvang dienst 10:00 uur in buurtgebouw ‘Irene’
Thema van deze zomerdienst is: Zimmer Frei .

Iedereen van 0 tot 100+ is welkom.
Er is oppas en knutselen voor de kids.
 
 
Mededeling voorzitter kerkeraad Gereformeerde Kerk Mededeling voorzitter kerkeraad Gereformeerde Kerk
Na afloop van de dienst van zondag 15 mei  deed de voorzitter kerkeraad, Gerko Warner, een mededeling m.b.t.  een nieuwe functie  van ds Hans Baart.
Ds Hans Baart heeft daar zelf het volgende over geschreven; deze tekst zal ook in de komende Kerkvensters zijn opgenomen.
lees meer »
 
Paasbroden actie SOVO Paasbroden actie SOVO

 
Net als voorgaande jaren staan de leden van Stichting Ommen Voor Oekraïne in de hal van de Kern, gebouw Irene, en in de Hervormde gemeente liggen de bestellijsten voor de paasbroden actie. De broden kosten € 6.50 per stuk.
 
lees meer »
 
 #klokkenvoorvredeenrecht  #klokkenvoorvredeenrecht

KLOKKEN VOOR VREDE EN RECHT
Op woensdag 2 maart vindt in de Domkerk in Utrecht een gebedsmoment plaats voor vrede en recht in Oekraïne. De korte viering vindt plaats om 17.30 uur onder de titel: Vrede is voor iedereen.

De Raad van Kerken in Nederland heeft alle kerken in Nederland gevraagd  om, voorafgaande aan deze viering, tussen 17.15 – 17.30 uur, de kerkklokken te luiden, als oproep tot deelname aan dit gezamenlijke gebed.

Zowel de Gereformeerde Kerk als de Hervormde Gemeente doet hieraan mee. 

Daarnaast zal de Hervormde Kerk op 2 maart 2022 van 10.00 - 11.00 uur open zijn voor mensen die in de stilte van de kerk willen bidden. 

lees meer »
 
We gaan weer wandelen We gaan weer wandelen
Wandelen op zaterdag 26 maart 2022
We verzamelen op zaterdagmorgen 26 maart a.s. om 08:30 uur op de Markt (bij P Voormars) en zijn benieuwd, welke route onze gids Henk Stegeman weer heeft uitgestippeld….
 
lees meer »
 
PaKaN start weer met verschillende activiteiten PaKaN start weer met verschillende activiteiten
PaKaN  gaat zo veel mogelijk weer van start,
Een aantal activiteiten staan al vermeld op de agenda , (  Protestantse Kerken Ommen (pkn-ommen.nl)
meer berichten zullen volgen, ook via diverse social media.
en heb je vragen? je kunt ze altijd mailen : pakan@pkn-ommen.nl
 
23 januari AtEleven 23 januari AtEleven
Na 2 geslaagde try-outs in 2021, willen we in de eerste helft van 2022 elke maand een AtEleven-bijeenkomst houden. De eerste bijeenkomst is op zondag 23 januari om 11.30 uur in het Hervormd Centrum.
 
lees meer »
 
Paasbroden actie SOVO Paasbroden actie SOVO

 
De broden kunnen opgehaald worden op vrijdag 15 april tussen 13.00 en 16.00 uur en zaterdag 16 april tussen 9.00 en 12.00 uur in het depot aan de Haven Oost 20 in Ommen.
lees meer »
 
Ouderenmiddag in de Kern Ouderenmiddag in de Kern
6 April  : Ouderenmiddag.

Op  deze woensdagmiddag kunnen wij, na 2 jaar corona tijd, weer eens een gezellige
Ouderenmiddag organiseren in “ De Kern “.

 
lees meer »
 
Motorclub maakte voorjaars rit Motorclub maakte voorjaars rit
Afgelopen zaterdag heeft de PKN motorclub z'n voorjaarsrit gehouden.
Uitstekend weer en een mooie route maakte het tot een fijne start van het seizoen!
Zo'n 30 motorrijders ( en enkele duo's) kijken terug op een mooie dag.


Hieronder  meer foto's 
lees meer »
 
Terugblik Noaberdienst Lente Terugblik Noaberdienst Lente
Gebouw Irene was in lente sfeer.

De overdenking ging over psalm 104. Een ode aan de schepping en aan dit heerlijke jaargetijde. Er lagen noaberrollen in de kerk klaar om uit te delen aan je noabers.
lees meer »
 
verslag Ouderen bijeenkomst 6 april verslag Ouderen bijeenkomst 6 april
Wij kregen van onze contactpersoon de uitnodiging voor de “Ouderenmiddag” van de kerk op 6 april in de Kern.
Er was een mooi programma samengesteld met een klederdracht show We waren echt benieuwd wat dat zou zijn, dus op die woensdagmiddag naar de Kern.
lees meer »
 
Overstapdienst groep 8 Kindernevendienst Hervormde en Gereformeerde Kerk. Overstapdienst groep 8 Kindernevendienst Hervormde en Gereformeerde Kerk.
Groep 8 staat in het teken van afscheid nemen.
Ook bij de kindernevendienst van de Hervormde en Gereformeerde kerk willen we dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Na acht jaar lang de kindernevendienst te hebben bezocht is het binnenkort tijd om ook hier afscheid van te nemen en een overstap te maken naar andere leuke activiteiten van PAKAN. 
 
lees meer »
 
Ouderenmiddag Hervormde Gemeente Ouderenmiddag Hervormde Gemeente
Donderdagmiddag 14 april is er een ouderenmiddag in het Hervormd Centrum
Aanvang 14.30.uur
Deze middag staat in  het teken van Goede Vrijdag en Pasen.
 
lees meer »
 
Wereldlichtjesdag Ommen 2021 Online Wereldlichtjesdag Ommen 2021 Online
Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist  
  
Ommen - Op 12 december is het Wereldlichtjesdag. Wereldwijd, gaat er om 19.00 uur, een golf van licht over de wereld, doordat er kaarsen worden aangestoken voor overleden kinderen. In Ommen vindt dit jaar voor de 5e keer Wereldlichtjesdag plaats, helaas niet buiten aan de vijver met lichtbootjes, maar online.  
  

lees meer »
 
SOVO Kerst verkoop SOVO Kerst verkoop

zaterdag 18 december van 9.00 uur tot 17.00 uur  
lees meer »
 
Wandelen op zaterdag 30 april 2022 Wandelen op zaterdag 30 april 2022
De leden van de wandelgroep 2011 verzamelen weer op de laatste zaterdag van de maand, dus op          30 april a.s. om 08:30 uur op de Markt (bij P Voormars) en vertrekken gezamenlijk per auto naar het startpunt van de laatste etappe nr. 16 (van camping “De Lemeler Esch” richting Den Ham) van de wandelroute “Langs de grenzen van het Vechtdal”, die ooit werd uitgestippeld door onze gids Henk Stegeman.

 
lees meer »
 
( Nieuwe ) Voedsel actie voor Oekraïne ( Nieuwe ) Voedsel actie voor Oekraïne
                                                     De nood is hoog in Oekraïne volgens Dianne, ons contactpersoon.
In de winkels in Oekraïne raken de schappen leeg.
Daarom houden we nogmaals een keukenkastje actie!
Aan onderstaande producten is grote behoefte.

 
lees meer »
 
PaKaN, beeld, kennismaking en oproep PaKaN, beeld, kennismaking en oproep
Een beeld van PakaN activiteiten , de medewerkers en een oproep !

Klik   HIER  voor het filmpje ( via youTube)
 
AtEleven Dienst AtEleven Dienst
Gericht op God

Op zondag 20 maart wordt er een atEleven dienst georganiseerd. Vanaf 11.15 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.

Het zal een interactieve kerkdienst worden, waarbij veel ruimte is voor ontmoeting en gesprek. We willen graag samen kerk zijn, maar ook gezamenlijk eten, waarbij iedereen iets mee neemt. Via onze gezamenlijke whatsapp houden we je graag op de hoogte, indien je hier aan deel wilt nemen mail dan naar: ateleven@pkn-ommen.nl 
Graag tot dan!

(Noteer ook alvast zo. 24 april in je agenda, dan is de hier opvolgende dienst!) 
lees meer »
 
Orgel concert H.W. Zwart hal Orgel concert H.W. Zwart hal

Zaterdag 30 april om 20.00 uur kunt u nog één keer genieten van de bekende organist
Sander van Marion.
Al meer dan 60 jaar organist en zeer geliefd in binnen- en buitenland. 

 
lees meer »
 
Extra SOVO garage verkopen Extra SOVO garage verkopen

zaterdag 13 november  Kerstmarkt !
 
lees meer »
 
Bijzondere Kerstdienst voor iedereen Bijzondere Kerstdienst voor iedereen
Voor de tweede keer hopen we op Eerste Kerstdag een prikkelarme kerstdienst te kunnen vieren. Niet iedereen kan namelijk blij worden van de mooie, feestelijke kerstdiensten die er doorgaans zijn.

lees meer »
 
Oproep van de bloemschikcommissie (GK) Oproep van de bloemschikcommissie (GK)
Wie komt onze commissie versterken? Wij maken voor elke zondag de bloemen die in de kerk staan.
 
lees meer »
 
De Noaberkerk en het Noaber-cakeblik. De Noaberkerk en het Noaber-cakeblik.

Samen – geloven – geven – ontmoeten

U hebt er vast al wel over gelezen, het gezien of er van gehoord……
De Noaberkerk in Witharen is van start gegaan!!!
Als Noaberkerk in Witharen willen we mensen uit Witharen en omstreken ontmoeten en met hen in gesprek gaan. We willen een betrokken gemeenschap zijn met aandacht en zorg voor elkaar. Om dit in praktische zin ook een beetje vorm te geven hebben we het Noaber-cakeblik in het leven geroepen. Dit cakeblik is inmiddels aan zijn reis door Witharen begonnen.
 
lees meer »
 
informatie over Vechtgenotenhuis informatie over Vechtgenotenhuis
Ken jij het Vechtgenotenhuis?

Het Vechtgenotenhuis is een centrum voor leven met en na kanker, voor kankerpatiënten of mensen die met kanker te maken hebben gehad, in welke vorm dan ook.
Hier kan men terecht om met lotgenoten te praten, wat heel waardevol is, of voor een gesprek met een gastheer of gastvrouw.
 
lees meer »
 
Vervoer naar de kerkdiensten Gereformeerde kerk Vervoer naar de kerkdiensten Gereformeerde kerk
Wilt u graag naar de kerkdienst op zondagmorgen, maar hebt u vervoer nodig om daar te komen: er is, zover ik begreep, al jaren de mogelijkheid om u dan te laten ophalen van huis naar de kerk en uiteraard weer andersom.
 
lees meer »
 
SOVO zoekt ( nog steeds) nieuwe opslagruimte ! SOVO zoekt ( nog steeds) nieuwe opslagruimte !
'n Herhaalde oproep:
SOVO moet binnenkort de vertrouwde ruimte aan de Haven Oost verlaten,
maar... er is nog zoveel te doen!

Daarom is SOVO  naarstig op zoek aan een andere locatie!
Denkt U mee  over mogelijke locaties ??

Wat zoeken ze:
lees meer »
 
Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid Bid van 16 t/m 23 januari 2022 mee tijdens de Week van gebed voor eenheid
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem.  Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe ook mee!
Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2:  ‘Wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ 
lees meer »
 
Kindernevendienst thuis afgelopen zondag 6 februari Kindernevendienst thuis afgelopen zondag 6 februari
Ouders / verzorgers,
 zoals de afgelopen tijd gebruikelijk was, kunt u nog steeds thuis de Kindernevendienst mee vieren,
ook al zijn de Kindernevendiensten in de kerken ook weer gestart.
lees meer »
 
Kerkdienst in streektaal, avonddienst 20 maart Kerkdienst in streektaal, avonddienst 20 maart
Maart is de dialectmaand. Bedoeling is dan om extra aandacht aan de verschillende streektalen te geven.
Hierbij willen wij aansluiten door de avonddienst van zondag 20 maart in het Sallands te houden.
Dominee Dorgelo zal in deze dienst voor gaan. Het thema van de dienst zal zijn: “Alles op Zien tied!?”
Schriftlezing, gebeden, preek, geloofsbelijdenis en liederen zullen allemaal in streektaal zijn.

Iedereen van harte welkom!
 
 
 
vacature : Beheerder Kerkelijk Centrum/Kerk m/v vacature : Beheerder Kerkelijk Centrum/Kerk m/v
De Gereformeerde kerk (PKN) te Ommen is op zoek naar een

                 Beheerder Kerkelijk Centrum/Kerk   m/v

                 Het betreft een partime functie (24-28 uur)

Onze monumentale Kerk staat in het centrum van Ommen met inpandig het zalencentrum ”De Kern”.
Deze wordt wekelijks veel gebruikt voor kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten.

 
lees meer »
 
Kindernevendienst thuis zondag 27 februari Kindernevendienst thuis zondag 27 februari
De Gerefomeerde Kerk heeft  deze zondag een Kinderkerkdienst,
in de Hervormde Kerk is er de gebruikelijke Kindernevendienst.

Voor thuis kijkende kinderen zijn er de gebruikelijke mogelijkheden om naar verhalen te luisteren, en een werkblad om zelf te maken.
lees meer »
 
Gebed voor Oekraïne: Heer, ontferm U Gebed voor Oekraïne: Heer, ontferm U
De oorlog in Oekraïne is deze week in alle hevigheid losgebarsten. Naar aanleiding van deze schokkende gebeurtenissen, organiseert de Protestantse Kerk op Aswoensdag samen met KRO-NCRV een viering vanuit de Domkerk in Utrecht. Overdag is de kerk open om een kaars te branden en voor Oekraïne te bidden

Een gebed voor Oerkraine is  hier  te lezen.
 
Bericht van de Kerkenraad Hervormde Gemeente Bericht van de Kerkenraad Hervormde Gemeente
Op het moment dat ik dit bericht schrijf is niets meer vanzelfsprekend. De oorlog in Oekraïne doet ons beseffen dat vrede en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Ondertussen merken we hier in Ommen ook de gevolgen van deze crisis. Hoge energienota’s en vluchtelingen die naar Ommen (Lemele) komen. Mooi te zien hoe “warm” Ommen is. Er wordt door de inwoners van Ommen veel aan gedaan om de vluchtelingen hier een goed thuis te bieden. Laten we blijven omzien naar onze naaste. We bidden dat de Almachtige uitkomst wil bieden in deze crisis en zich over deze wereld wil ontfermen.
 
lees meer »
 
Uitleg digitaal bijdragen aan collectes Gereformeerde Kerk Uitleg digitaal bijdragen aan collectes Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Vernieuwde app voor digitaal collecteren Hervormde Gemeente Vernieuwde app voor digitaal collecteren Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Paasontbijt actie van PaKaN Paasontbijt actie van PaKaN
Een enthousiaste groep PaKaNners gaat ook dit jaar weer een  Paas ontbijt actie organiseren.

U kunt nu reeds uw bestelling plaatsen, om straks verrast te worden , of iemand te verrassen met een heerlijk vers ontbijt.
lees meer »
 
Alpha weekend Alpha weekend


Vrijdag 11 en zaterdag 12 maart gaat de Alpha groep een weekend weg met elkaar, om na te denken over de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet Hij? En hoe kun je vervuld worden met de Heilige Geest? Goed om daar in alle rust over na te denken met elkaar en dat doet de groep in een huisje op bungalowpark ‘Hoge Hexel’.
 
lees meer »
 
PaKaN oproep examenkandidaten PaKaN oproep examenkandidaten
De eindexamenperiode komt er weer aan.
Een spannende periode! Als PaKaN! willen we de jongeren graag een kleine oppepper bezorgen.
Daarom onze oproep om naam en adres van komende eindexamenkandidaten door te geven.

lees meer »
 
Open dagen Theologische Vorming Gemeenteleden Open dagen Theologische Vorming Gemeenteleden
Ondanks de beperkingen door de Corona maatregelen heeft de cursus dit seizoen toch doorgang kunnen vinden. We hopen dat in september 2022 de nieuwe cursus ook van start mag gaan.
Kom kennismaken met de cursus TVG die al sinds 2003 in Rijssen wordt gegeven. Begonnen als cursus voor de regio, heeft het zich inmiddels uitgebreid met cursisten uit gemeenten in de verre omgeving van Rijssen en hebben al honderden de cursus met veel enthousiasme en zegen gevolgd.
 
lees meer »
 
Weer een 10er Dienst Weer een 10er Dienst
Zondag 6 maart staat er weer een 10er dienst gepland.
Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum.
We mogen weer samen ontbijten!
Wij zorgen voor de broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers voor op je brood meenemen.

Om 10.00 uur beginnen we met de 10er dienst die weer helemaal is afgestemd op jullie!
Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en wat lekkers.
lees meer »
 
OZC weg ermee? Nee toch! OZC weg ermee? Nee toch!
Wie zich ondertussen afvraagt wat er met de OZC-dienst is gebeurd, die gewoonlijk halverwege januari in de voetbalkantine gevierd werd: nog vóór de lockdown is besloten om die niet door te laten gaan.

 
lees meer »
 
Functie elders ? Functie elders ?
Uit wijkraad 1 en 2 van de Gereformeerde Kerk 

Verschillende contactpersonen, ouderlingen en diakenen hebben aangegeven straks in mei hun taak graag over te willen dragen.
Hoe mooi zou het zijn wanneer dat ook werkelijk gaat lukken! Hier hebben we jou/ u bij nodig!

Waar zijn we naar op zoek?
 • Mensen die willen helpen met organiseren om iets met en voor jongeren te doen of jeugdambtsdrager willen worden
 • Mensen die een bezoekje willen brengen wanneer er iets te vieren is of wanneer iemand ziek is of er iets verdrietigs is gebeurd (contactpersoon of ouderling)
 • Mensen die willen zorgen dat post van de kerk bezorgd wordt (spaardoosjes, brief, kerkbalans)
 • Mensen die zich specifiek in willen zetten voor mensen die het minder hebben dan wij zelf (diaconie)
 • Mensen die er van houden om mee te denken over beleid en er van houden iets te organiseren (beleidsouderling)

 
lees meer »
 
Kindernevendienst ( thuis) voor zondag 2 januari Kindernevendienst ( thuis) voor zondag 2 januari
Ook op deze zondag kunt u weer thuis een kindernevendienst  invulling geven.
lees meer »
 
Kindernevendienst thuis 1e Kerstdag Kindernevendienst thuis 1e Kerstdag
Beste ouders/ verzorgers en kinderen,

hierbij treffen jullie weer de nodige informatie en linkjes aan,
om toch thuis  de 1e kerstdag dienst mee te kunnen beleven.
lees meer »
 
Slinger / vlaggenlijn Slinger / vlaggenlijn
Tijdens de veertigdagentijd komt er een slinger/vlaggenlijn te hangen in de kerk. Deze slinger zal steeds langer worden in deze periode.
Op de vlaggen staan illustraties van de Bijbelverhalen. Het zou mooi zijn als de slinger niet alleen bestaat uit Bijbelverhalen, maar ook uit eigen hoopgevende ervaringen van jonge en volwassen gemeenteleden.
 
lees meer »
 
Overdenking van As woensdag Dienst , ds. K. Jelsma Overdenking van As woensdag Dienst , ds. K. Jelsma
Afgelopen woensdag is de 40dagen tijd gestart met de viering van  Aswoensdag.
Hieronder treft u de overdenking aan, uitgesproken door dominee Kest Jelsma.

Gemeente van de opgestane Heer,

Alles komt goed?!

Het is het thema van de 40 dagen tijd van Kerk in Actie, een thema dat al maanden geleden bedacht is.
Zoals je misschien opviel stond  er achter deze uitspraak een vraagteken én een uitroepteken.


 
lees meer »
 
Even bijpraten over Pand 25 Even bijpraten over Pand 25
Het pand, Brugstraat 25, in de hervormde volksmond Pand25, heeft al kleur.
 Nadat de technische ploeg (veel vrijwilligers) het meeste werk hadden gedaan, werd de toiletruimte betegeld, de toiletten en de wastafel en de keuken geplaatst.
 Daarna kwamen de vrijwilligers-schilders in actie. Inmiddels is de omgevingsvergunning aangevraagd, zodat, bij verlening daarvan de nieuwe kozijnen en ruiten geplaatst kunnen worden.


 
lees meer »
 
Eerste Advent , 28 november Eerste Advent , 28 november
28 november Eerste Advent: ‘Wacht eens…’ De priester Zacharias brengt in de tempel een offer aan de Heer. Er verschijnt een engel die hem vertelt dat Zacharias en zijn vrouw Elisabet een kind zullen krijgen: Johannes. Zacharias is met stomheid geslagen. Hij moet nog wel een tijdje wachten totdat hij dit grootse cadeau in zijn armen kan houden. 

 
 
Belangrijk bericht over Eeuwigheidszondag in beide kerken Belangrijk bericht over Eeuwigheidszondag in beide kerken
Voor onze kerkdiensten werken we inmiddels weer met het reserveringssysteem.
Voor Eeuwigheidszondag geldt echter dat de nabestaanden van de gemeenteleden die we tijdens de dienst gedenken, ook zonder reservering / opgave welkom zijn.
 
lees meer »
 
werkgroep 40 dagentijd is weer van start gegaan werkgroep 40 dagentijd is weer van start gegaan
De Interkerkelijke werkgroep 40 dagentijd  is weer begonnen.
De eerste viering is 2 maart a.s., As woensdag. 
Onder de tab "Onze kerken" vindt u  de tab  " 40 dagentijd" , met inmiddels al de eerste tips en suggesties, o.a. over het bestellen van uw huispaaskaars!. Kijk maar  eens, 
of klik  hier
 
update "Ommen geeft warmte" update "Ommen geeft warmte"
Herhaalde oproep voor belanghebbenden energiecompensatie van de werkgroep “Ommen geeft warmte”

Eerder brachten wij u via Kerkvensters en via de beamer in de kerk op de hoogte van het initiatief van de gezamenlijke kerken in Ommen om geld in te zamelen voor huishoudens die het moeilijk hebben nu de energieprijzen sterk stijgen. Niet alleen de energieprijzen maar ook de prijzen van de dagelijkse boodschappen zijn de laatste tijd fors gestegen.
 
lees meer »
 
AtEleven gaat a.s. zondag niet door AtEleven gaat a.s. zondag niet door
De AtEleven bijeenkomst van zondag 27 feb gaat niet door.
Dit omdat we te weinig mensen hebben voor deze zondag voor de voorbereiding.

 
 
Kindernevendienst ( thuis) zondag 21 november Kindernevendienst ( thuis) zondag 21 november
Beste ouders/ verzorgers,

Omdat er weer wordt gewerkt met het aanmelden en uitnodigen en daardoor niet iedereen naar de kerk kan gaan, plaatsen we op verzoek van de leiding van beide kindernevendiensten  graag weer  het verhaal en de werkbladen op de site.
lees meer »
 
Laatste dag : Kaarsjes voor bij de Kerstavonddienst (GK) Laatste dag : Kaarsjes voor bij de Kerstavonddienst (GK)
Kerstkaarsjes, bestemd voor de Kerstavonddienst, kunnen nu worden opgehaald in de Kern,  alleen vandaag nog:   woensdag, tussen 09.00 en 17.00 uur.
lees meer »
 
(digitaal) kerstfeest Witharen (digitaal) kerstfeest Witharen


Lees hier verder , tevens de link naar de digi dienst!
lees meer »
 
(digitale) Kindernevendienst thuis afgelopen zondag, 16 januari (digitale) Kindernevendienst thuis afgelopen zondag, 16 januari
Beste ouders  en kinderen,

zoals gebruikelijk kan thuis de kindernevendienst mee gevierd worden.Daarvoor vind je hieronder de nodige linkjes, om te luisteren , te lezen en/of te knutselen.
 
lees meer »
 
AtEleven activiteit a.s. zondag, 23 januari : Walk by faith @Eleven AtEleven activiteit a.s. zondag, 23 januari : Walk by faith @Eleven
Kijk op de PaKaN bladzijde voor  alle informatie, (tab "onze kerken", dan "PaKaN' )
of, nog eenvoudiger:  klkik  hier !
 
AtEleven kijkt terug op geslaagde ontmoeting AtEleven kijkt terug op geslaagde ontmoeting
Zondag 23 januari was er een leuke en geslaagde wandeling van AtEleven.
Ongeveer 15 mensen liepen in het Ommerbos en spraken in 3 of 4- tallen over het onderwerp 'Gods stem verstaan'.
Een andere manier van kerk-zijn. Met halverwege koffie/thee/warme chocolademelk.
Volgende keer is op 27 feb 11.30 uur. Mogelijk dan weer binnen?


Met vriendelijke groet 
Ateleven
 
 
KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk zondag 27 februari KinderKerkDienst Gereformeerde Kerk zondag 27 februari
Wat fijn dat we  weer kinderen mogen ontvangen in de kerken!!

Op  deze zondag  houden we in de gereformeerde kerk weer een kinderkerkdienst voor alle groepen van de basisschool.
U mag uw kind in de hal brengen, zodat ze met ons mee kunnen gaan naar de kelder.
De kinderen mogen ook zelf naar de kelder komen vanaf 9.15 uur.
We hopen weer op een fijne kinderkerkdienst met veel kinderen.

Ook worden er tijdens de dienst in de kerk weer kinderen gedoopt. Wij zullen daar in onze dienst ook aandacht aan besteden en ook zullen wij tijdens het dopen samen de kerk in gaan om deze doop mee te maken.

Verder beginnen we te kleuren aan  de mooie kleurplaat die Alied Makkinga maakte over de tuin van hoop.

Ben je er deze week nog niet bij?  Dan kunnen je ouders thuis de tekening downloaden via dit linkje: TuinvanHoop

We  hopen  weer iedere laatste zondag van de maand  een Kinderkerkdienst te houden.
 
 
Wandelen op zaterdag 26 februari 2022 Wandelen op zaterdag 26 februari 2022
Jazeker, we mogen en kunnen eindelijk weer wandelen, we mochten voor het eerst sinds lange tijd in oktober jl. nog een keer op pad (heel gezellig maar wel in de stromende regen….), maar nu gaan we toch echt (hopelijk) weer enthousiast van start. Een gezamenlijke PKN activiteit!
 
lees meer »
 
AtEleven , zondag 23 januari : Walk by faith @Eleven AtEleven , zondag 23 januari : Walk by faith @ElevenAankomende zondag (23/1) is er weer een bijeenkomst van @Eleven. 
Graag ontmoeten wij elkaar om half 12 bij de kruising Sluijerweg / Haarsweg.
Daar zullen we in kleine groepjes uiteen te gaan en met elkaar adhv een bijbeltekst en een paar vragen wandelend het gesprek aan te gaan.
De wandeling duurt ongeveer een uur.  Ga je mee?
Graag zien we je aanmelding binnenkomen via Ateleven@pkn-ommen.nl

 De bijeenkomst in het Hervormd Centrum (zoals in kerkvensters vermeldt) gaat niet door.

Tot zondag! 
 
beelden afscheid ds. Karel Hazeleger en z'n gezin beelden afscheid ds. Karel Hazeleger en z'n gezin
Op zondag 9 januari om 14.00 uur werd, in een speciale kerkdienst, afscheid genomen van ds. Karel Hazeleger, predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente in Ommen.


Daarnaast nam PaKaN  afscheid van Albert, Jonatan en Loïs.

Lees en kijk hier verder !
 
lees meer »
 
De Kindernevendienst (thuis) van afgelopen zondag, 9 januari De Kindernevendienst (thuis) van afgelopen zondag, 9 januari
Ouders, verzorgers en kinderen,
ook deze zondag kunnen jullie thuis de digitale kerkdienst thuis meevieren.

Daarvoor vind je ook deze keer weer alle informatie hieronder weer gegeven:
lees meer »
 
Kindernevendienst (thuis) 5 december Kindernevendienst (thuis) 5 december
Alle ouders / verzorgers  met kinderen die zondagmorgen thuis zijn :
hier vindt u weer op de gebruikelijke wijze de informatie:
lees meer »
 
Brengt het kerstverhaal thuis: Kerst - kracht & kwetsbaarheid Brengt het kerstverhaal thuis: Kerst - kracht & kwetsbaarheid
                                                                   

De dagen worden korter, de winter is in aantocht. Opnieuw hebben we te maken met maatregelen die erop gericht zijn de covid19-pandemie in te dammen, beperkingen die ons leven ontregelen. Te midden van dat alles maken we ons op voor de Adventstijd, een tijd van verwachting, waarin we hoopvol uitzien naar het licht.
lees meer »
 
Initiatief ds Jelsma ( weer) in het nieuws Initiatief ds Jelsma ( weer) in het nieuws
De Stentor van  18 dec  plaatste een uitgebreid interview met ds Jelsma.
Klik   hier  voor de link naar het artikel
 
10erDienst & Jeugddiaconaat 10erDienst & Jeugddiaconaat
De 10erDienst van 31 oktober stond in het teken van het Jeugddiaconaat. Het thema was ‘Hart voor de ander’. Eerst hebben we natuurlijk ontbeten met elkaar.
lees meer »
 
Kerk & corona – aanpassing van regelgeving   Kerk & corona – aanpassing van regelgeving  
De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ is door het kabinet gewijzigd in een dringend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt.

Vanaf zondag 3 oktober 2021 vervalt ook de 1,5-meter-regel tijdens de diensten in de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.
lees meer »
 
Kernactief gaat weer van start Kernactief gaat weer van start
Op 3 Maart  a.s. gaat Kernactief weer van start in de Kern.

Vanaf 13.30 is er inloop, we starten om 14.00 uur en stoppen rond 16.30 

Kernactief is een ontmoetingsmoment in de Kern.

In een informele setting kunnen mensen samen iets doen waar ze blij van worden.
Denk hierbij aan samen zingen, sjoelen of gewoon koffie drinken.

 
 
De Kindernevendienst van zondag 3 oktober a.s. De Kindernevendienst van zondag 3 oktober a.s.
Voor alle ouders en kinderen die thuis een zondag dienst mee willen vieren en beleven
lees meer »
 
At Eleven plannen voor dit najaar At Eleven plannen voor dit najaar
Om alvast in je agenda te noteren!
Op zondag 7 november en 12 december wordt er een try-out atEleven dienst georganiseerd.

Vanaf 11 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.
lees meer »
 
Nieuw inbreng moment Kledingbank Ommen Nieuw inbreng moment Kledingbank Ommen

WOENSDAG  08 DECEMBER 2021 :
INZAMELING KLEDING, SCHOENEN, ACCESSOIRES
FEESTELIJKE KLEDING VOOR JONG EN OUD IVM DECEMBERMAAND,
WINTERKINDERKLEDING IN HET ALGEMEEN EN SPIJKERBROEKEN VANAF MAAT 122
 
lees meer »
 
Afscheid interview met ds Karel Hazeleger Afscheid interview met ds Karel Hazeleger
Een zeer uitgebreid interview  van Vechtdal TV met ds Karel Hazeleger i.v.m. zijn afscheid en vertrek naar Westerhaar na  8 jaar in Ommen als predikant van de Hervormde kerk.

 
lees meer »
 
World Servants namen een koele duik! World Servants namen een koele duik!
                                                
Deze dappere World Servants hebben afgelopen zaterdag, 18 december, een koiude duik genomen!!
 
lees meer »
 
Kindernevendienst (thuis) zondag 19 december Kindernevendienst (thuis) zondag 19 december
Beste ouders/ verzorgers,
hieronder treft u weer de nodige linkjes  voor teksten en tekeningen aan, om thuis invulling te kunnen geven aan een kindernevendienst "thuis".
lees meer »
 
Actie Kerkbalans (HG) 2022 gaat start! Actie Kerkbalans (HG) 2022 gaat start!

De Actie Kerkbalans betekent veel actie voor vrijwilligers: zij hebben hun tasjes met de enveloppen al opgehaald en gaan ‘door weer-en-wind’ om die bij de gemeenteleden af te geven.
Daarvoor zijn wij hen dankbaar!
 
lees meer »
 
“Ommen geeft warmte” “Ommen geeft warmte”
Herhaalde oproep voor belanghebbenden energiecompensatie van “Ommen geeft warmte”

Eerder brachten wij u op de hoogte van het initiatief van de gezamenlijke kerken in Ommen om geld in te zamelen voor huishoudens die het moeilijk hebben nu de energieprijzen sterk stijgen.

Deze actie gaat als een lopend vuurtje!  Dankzij u is er inmiddels zo’n €23.230,= binnengekomen.
Hiervoor alvast onze hartelijke dank.
 
lees meer »
 
corona en activiteiten in de Gereformeerde Kerk corona en activiteiten in de Gereformeerde Kerk
Tijdens de persconferentie op vrijdagavond 14 januari is bekendgemaakt dat er ruimte is in de ontwikkelingen rondom Covid-19 voor een paar belangrijke versoepelingen. 

In de afgelopen 2 weken is het aantal besmettingen door de omikronvariant pijlsnel gestegen. Tot een ongekende hoogte, ondanks de lockdown. Daarom is het aantal versoepelingen beperkt gehouden. 

Als belangrijkste leidraad noemde de minister-president: volg de regels zo goed mogelijk op, gebruik gewoon je gezonde verstand en vooral, geef elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. 
lees meer »
 
Meer beelden van het afscheid van ds Karel Hazeleger Meer beelden van het afscheid van ds Karel Hazeleger
Van Vechtdal TV ontvingen we nog meer beelden van het afscheid van ds Karel Hazeleger.

Te bekijken op Youtube via onderstaande linkjes.
Veel kijkplezier !

Fotofilm afscheidsdienst ds Karel Hazeleger  :  https://youtu.be/STKblAfAIh4

Video opname van de Drive through als afscheid  https://youtu.be/AhwGhzpPfls     
Dit filmpje is op verzoek van de afscheidscommissie om privacy redenen van You Tube verwijderd.


  Met dank aan  Louis Schippers  en    
 
Kerstpakketten actie 2021 Gereformeerde diaconie Kerstpakketten actie 2021 Gereformeerde diaconie
De inzameling van kerstpakketten in december is ook dit jaar weer geslaagd. 
We hebben veel pakketten en boodschappentassen mogen ontvangen. 
 
lees meer »
 
Kindernevendienst thuis zondag 20 februari Kindernevendienst thuis zondag 20 februari
De kindernevendiensten zijn in de kerken weer gestart,
maar er kan natuurlijk ook nog thuis mee gekeken, geluisterd  en mee gewerkt worden.
 
lees meer »
 
Kindernevendienst thuis van afgelopen zondag, 13 februari Kindernevendienst thuis van afgelopen zondag, 13 februari
Ouders / verzorgers,

 zoals gebruikelijk  kunt u nog steeds thuis de Kindernevendienst mee vieren,
ook al zijn de Kindernevendiensten in de kerken ook weer gestart.
lees meer »
 
Kindernevendienst ( thuis) van afgelopen zondag 30 januari Kindernevendienst ( thuis) van afgelopen zondag 30 januari
Beste ouders en kinderen,

om  ook thuis een kindernevendienst te kunnen vieren, vinden jullie hieronder weer de gebruikelijke linkjes :

 
lees meer »
 
Kindernevendienst (thuis) 23 januari Kindernevendienst (thuis) 23 januari
Beste ouders en kinderen,

om  ook thuis een kindernevendienst te kunnen vieren, vinden jullie hieronder weer de gebruikelijke linkjes :

 
lees meer »
 
Nieuws omtrent het afscheid ds. Hazeleger. Nieuws omtrent het afscheid ds. Hazeleger.
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 24 december de kerkdiensten online te verzorgen naar aanleiding van de persconferentie van de regering van zaterdag 18 december.
Een uitzondering mag gemaakt worden voor speciale diensten, waaronder de afscheidsdienst van ds. Hazeleger valt. In deze dienst mag een beperkt aantal mensen aanwezig zijn.
lees meer »
 
Actie "Ommen geeft warmte" wordt landelijk succes Actie "Ommen geeft warmte" wordt landelijk succes
RTV Oost schonk aandacht aan deze actie :
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2044303
 
 
Impressie Kinderkerkdienst (GK) zondag 28 nov Impressie Kinderkerkdienst (GK) zondag 28 nov
Kinderkerkdienst

Op de laatste zondag van de maand was er weer een leuke kinderkerkdienst in de kelder van de kerk. Op deze eerste advent staken we de eerste van de vier adventskaarsen aan. Het thema van deze Kinderkerkdienst was ´Waar wacht je op?´ We wachten op Sinterklaas én op Kerstfeest. Wachten duurt soms lang... Hoe kun je het leuker maken? 
 
lees meer »
 
afkondiging Hervormde Gemeente afkondiging Hervormde Gemeente
In verband met de aangescherpte Corona maatregelen wordt er vanaf komende zondag 21 november 2021 weer gewerkt met het reserveringssysteem. Een ieder die via het reserveringssysteem een uitnodiging ontvangt is welkom in de eredienst.


 
lees meer »
 
Nieuws over de Kinderkerkdienst Nieuws over de Kinderkerkdienst
Hallo kinderen van de basisscholen,
Hallo jongens & meiden,

Aanstaande zondag is het weer de laatste zondag van de maand: dus weer een Kinderkerkdienst in de kelder van de Gereformeerde Kerk. Jullie zijn allemaal van harte welkom om 9.30 uur. We gaan er samen weer een gezellig en fijn uurtje van maken, tot dan!
 
lees meer »
 
Adios reizen zoekt vrijwilligers/ begeleiders in december Adios reizen zoekt vrijwilligers/ begeleiders in december
Wij zijn Adios Reizen en wij organiseren al meer dan 15 jaar christelijke reizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Van maandag 20 t/m maandag 27 december verblijven we met een reisgroep voor een Kerstreis in een groepsaccommodatie van de Wolfskuil in Ommen.
lees meer »
 
Noaberdienst: Een uitgesteld goed begin Noaberdienst: Een uitgesteld goed begin


Beste allemaal, beste noabers,
 
We hadden grootse plannen voor zondag 2 Januari 2022. Dan zouden we van start gaan met de Noaberkerk met het thema : Een goed begin…..
Maar helaas :  De Noaberdienst van 2 januari  kan niet doorgaan ivm de corona maatregelen.

lees meer »
 
Zingen maakt Blij Zingen maakt Blij
Een tijdlang hebben we niet kunnen zingen vanwege de lock-down periode. Nu de maatregelen zo langzamerhand worden opgeheven, kunnen we weer zingen in de bovenzaal van De Kern.
lees meer »
 
23 januari AtEleven 23 januari AtEleven
Na 2 geslaagde try-outs in 2021, willen we in de eerste helft van 2022 elke maand een AtEleven-bijeenkomst houden. De eerste bijeenkomst is op zondag 23 januari om 11.30 uur in het Hervormd Centrum.
 
lees meer »
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK
Allereerst wensen wij u een voorspoedig en gezond 2022.
Zoals elk jaar is voor ons als eerste activiteit de actie “Kerkbalans” welke evenals vorig jaar de slogan heeft: “Geef vandaag voor de Kerk van morgen”.
 
lees meer »
 
Kindernevendienst (thuis) 12 december Kindernevendienst (thuis) 12 december
Voor allen die de kindernevendienst zondagmorgen, of op een ander moment, thuis vieren staan hieronder weer de nodige linkjes en aanwijzingen.

 
lees meer »
 
Tabblad "Advent en Kerst" Tabblad "Advent en Kerst"
Nu de Advent en Kerst periode achter de rug is , zijn de advents en kerst  berichten van het nieuws naar het archief verplaatst.

MAAR : bij het tabblad "Advent en Kerst" kunt u ze ook nog allemaal terugvinden, bekijken en beluisteren. 
U vindt de tab onder "Onze Kerken"  , of klik direct  hier
 
Geplande “school en kerkdiensten” gaan niet door. Geplande “school en kerkdiensten” gaan niet door.
Elders stond vermeld dat er as zondag een" school en kerkdienst" zou zijn in beide kerken.
Deze gaan helaas niet door vanwege oplopende corona besmettingen.
 
lees meer »
 
Impressie eerste live Noaberdienst Impressie eerste live Noaberdienst
                                                                                                                            
13 februari stapten we gebouw Irene in voor de eerste Noaberdienst. We werden ontvangen met een heerlijke kop koffie of thee met een koekje. Dat was “een goed begin” van de dienst. En laat dat nou ook het thema zijn van deze eerste Noaberdienst.. “Een goed begin”.
 
lees meer »
 
Actie Kerkbalans 2022 Hervormde Gemeente Actie Kerkbalans 2022 Hervormde Gemeente
Meer dan 100 vrijwilligers gaan op pad tussen 15 en 29 januari 2022 om gemeenteleden de  enveloppen te overhandigen en op te halen ten bate van de Actie Kerkbalans 2022 . Ook dit jaar is uw geld hard nodig: gebouwenonderhoud, personeelskosten, verzekeringen, etc.
lees meer »
 
Veel meer informatie over "Ommen geeft warmte!" Veel meer informatie over "Ommen geeft warmte!"
Zoals u waarschijnlijk zult weten heeft de regering enige tijd geleden besloten om ieder huishouden in Nederland via een verlaging van de energiebelasting te compenseren voor de hoge energieprijs. Dit zou neerkomen op zo'n 400 euro per huishouden. Dit is een uniform bedrag.
Dit initiatief riep enerzijds waardering en instemming op en anderzijds werd door veel mensen gevonden dat het ook wel een wat scheve compensatie is. Immers niet iedereen wordt even hard getroffen.
Er zijn mensen die het geluk hadden kort geleden een vast contract te hebben afgesloten tegen relatief lage prijzen. Ook is het zo dat de rijken eenzelfde compensatie krijgen als de armen.
Had dit niet wat 'eerlijker' verdeeld kunnen worden, zo vroegen velen zich af?
De regering zei dat ze dit zelf ook wel inziet en eigenlijk anders zou willen maar dat het een onmogelijke opgave is.


 
lees meer »
 
AtEleven bijeenkomst , zondag 7 nov AtEleven bijeenkomst , zondag 7 nov
Op zondag 7 november wordt er een try-out atEleven dienst georganiseerd.
Vanaf 11 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.

lees meer »
 
Gereformeerde Kerk & Corona Gereformeerde Kerk & Corona
Op dit moment hebben we nog steeds te maken met het coronavirus. Ondanks de vaccinaties raken steeds meer mensen besmet. Er liggen ook steeds meer mensen in het ziekenhuis. 

Daarom zijn er helaas ook nieuwe maatregelen nodig: 

 
lees meer »
 
Geslaagde Actie December Kinderen voor Kinderen Geslaagde Actie December Kinderen voor Kinderen
In de afgelopen weken hebben we maar liefst 45 decembergeschenken kunnen maken. Mooie versierde tassen of schoenendozen gevuld met decemberlekkernijen en 20 euro aan cadeaubonnen.
 
lees meer »
 
Nieuws Hervormde Gemeente Nieuws Hervormde Gemeente
Hervormde gemeente
Kerk & Corona
Naar aanleiding van de persconferentie van de regering afgelopen zaterdag heeft de kerkenraad besloten om vanaf 24 december 2021 de kerkdiensten voorlopig online te verzorgen.
 
lees meer »
 
4 maart 2022, Wereldgebedsdag Ommen 4 maart 2022, Wereldgebedsdag Ommen
Wereldgebedsdag wordt altijd gehouden op de eerste vrijdag in maart.                                                        
Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis. 
Ieder jaar gaat op deze dag het gebed de wereld rond, gedurende 24 uur vinden ergens in de wereld gebedsbijeenkomsten plaats, waar noden voor God gebracht worden,  dezelfde gebeden  worden gebeden en dezelfde schriftgedeelten uit de Bijbel worden gelezen. Het is dus een keten van gebed de hele wereld rond.
 
lees meer »
 
10er Dienst Ommen Samen Kerk 10er Dienst Ommen Samen Kerk
Zondag 6 maart staat er weer een 10er dienst gepland.
Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum.
We mogen weer samen ontbijten!
Wij zorgen voor de broodjes en drinken en je mag zelf iets lekkers voor op je brood meenemen.

Om 10.00 uur beginnen we met de 10er dienst die weer helemaal is afgestemd op jullie!
Om 10.45 uur sluiten we af met drinken en wat lekkers.
lees meer »
 
Gezamenlijke bericht van de kerkenraden m.b.t. de diensten Gezamenlijke bericht van de kerkenraden m.b.t. de diensten
Afgelopen week is er door het kabinet andermaal een persconferentie gegeven m.b.t. Het coronavirus. In deze persconferentie zijn waarin versoepelingen aangekondigd. Wat betekent dit voor beide kerken:

 1. Voor aanstaande zondag 20 februari 2022 geldt dat de uitnodigingen nog via het reserveringssysteem zijn verzonden. Gemeenteleden die de uitnodiging hebben geaccepteerd zijn van harte uitgenodigd deze dienst fysiek bij te wonen.

 2. Vanaf zondag 27 februari 2022 is iedereen van harte welkom om de diensten weer fysiek bij te wonen. Vooraf worden er geen uitnodigingen meer via het reserveringssysteem verzonden.
 
lees meer »
 
At Eleven plannen voor dit najaar At Eleven plannen voor dit najaar
Om alvast in je agenda te noteren!
Op zondag 7 november en 12 december wordt er een try-out atEleven dienst georganiseerd.

Vanaf 11 uur is de inloop met koffie en we starten om 11.30 uur in het Hervormd Centrum Ommen.
lees meer »
 
Eindejaarscollecte  Hervormde Gemeente Eindejaarscollecte  Hervormde Gemeente
De afgelopen jaren, was u van ons gewend, dat bij de laatste Kerkvensters van het jaar, een acceptgiro wordt bijgevoegd voor het overmaken van de eindejaarscollecte. Dit jaar doen we het anders.
lees meer »
 
Consequenties nieuwste corona maatregelen voor de Gereformeerde Kerk Consequenties nieuwste corona maatregelen voor de Gereformeerde Kerk
Kerk & Corona 
Het bericht in de persconferentie was duidelijk. Nederland gaat vanaf zondag 19 december in lockdown. Dat is onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met de omikron-variant op ons afkomt en moeten we nu ingrijpen om erger te voorkomen. In navolging daarvan heeft de kerkenraad besloten: 
 • Alle kerkdiensten per direct alleen online te volgen zijn.  
 • Tijdens Kerst zijn er onlinediensten: 
  • Kerstavond Noaberkerk Witharen om 20.00u 
  • Kerstavond Ommen om 21:30u  
  • 1e Kerstdag m 10.15u  
    
 • Overige kerkelijke activiteiten gaan online of worden uitgesteld.   
 • Voor de kerstpakkettenactie is De Kern open en kunt u maandag 20 decembertussen 09.00 en 17.00u en dinsdag 21 december tussen 09.00 en 14.30u nog kerstpakketten en (houdbare) boodschappen brengen. 
 • Kerstkaarsjes, bestemd voor de Kerstavonddienst, kunnen nu worden opgehaald in de Kern, maandag , dinsdag of woensdag, tuissen 09.00 en 17.00 uur
Het is een zware boodschap, maar we mogen ons als kerk verbonden voelen met elkaar.
Ook mogen we vertrouwen bij alles wat er om ons heen gebeurt, God is erbij.
En hij blijft dichtbij, ook al vraagt het weer veel aanpassing van ons en voelt het of er geen eind in zicht is.
Laat Filippenzen 4:13 ons in deze tijd kracht geven: ‘Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft’.  


Blijf gezond en heb oog voor elkaar. Juist in deze tijd is voor iemand die alleen is een belletje, een glimlach of kaart, goud waard. 
Deze regels blijven in ieder geval van kracht tot na de persconferentie van 14 januari 2022.
Gerko Warner,
Voorzitter kerkenraad Gereformeerde Kerk
 
 
Nieuwe informatie over het afscheid van ds Hazeleger Nieuwe informatie over het afscheid van ds Hazeleger
De uitnodigingen om het afscheid van ds. Hazeleger, in de dienst van zondag 9 januari 2022,  bij te wonen zijn verstuurd en de aanmeldingen komen binnen.
Bij ons hebben zich meerdere mensen gemeld met de vraag of ‘gewone’ gemeenteleden ook welkom zijn bij de afscheidsdienst.
Onze mening is dat we het geweldig zouden vinden als we met z’n allen in een volle kerk en daarna in het Hervormd Centrum afscheid kunnen nemen van Karel en zijn gezin.
lees meer »
 
Concert in WHZ hal, Lemele Concert in WHZ hal, Lemele
Evert van de Veen  speelt eigen bewerkingen met een knipoog naar....
Datum 5 maart a.s. om 20.00 uur.
Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal, Grensweg 17 Lemelerveld
 

 
lees meer »
 
Gereformeerde Kerk en de nieuwste corona regels Gereformeerde Kerk en de nieuwste corona regels
Extra mededeling namens  de Kerkenraad Gereformeerde Kerk

Vanaf Zondag 6 februari zijn er weer fysieke kerkdiensten mogelijk.
De uitnodigingen worden via het reservering systeem toegezonden
Precies zoals wij het de laatste tijd gewend waren.
Rekening houdend met de huidige maatregelen en het beperkte
en ingetogen zingen.
 
lees meer »
 
10er club is afgelast 10er club is afgelast
De 10er club van vrijdag a.s. gaat niet door !
 
Gemeenteavond Gereformeerde kerk op 17 november Gemeenteavond Gereformeerde kerk op 17 november
De Kerkenraad van de Gereformeerd kerk nodigt haar stemgerechtigde leden van harte uit voor de gemeenteavond op 17 november om 20.00 uur in de Kern. Vanaf 19.45 staat de koffie/thee voor u klaar.
lees meer »
 
Avonddiensten in de Hervormde Kerk Avonddiensten in de Hervormde Kerk
Met ingang van zondag 5 december worden er geen uitnodigingen meer verstuurd vanuit Kerktijd voor de avonddiensten. U wordt gevraagd om bij voorkeur de avonddienst on line te volgen. Wilt u de dienst fysiek bijwonen dan is dat mogelijk. Aanmelden vooraf is niet nodig.
 
Hervormde Gemeente en de nieuwste corona regels Hervormde Gemeente en de nieuwste corona regels
Naar aanleiding van de persconferentie van het Kabinet heeft het Dagelijks Bestuur van de Hervormde gemeente besloten dat vanaf zondag 30 januari 2022 het weer mogelijk is om kerkdiensten fysiek bij te wonen.
De uitnodiging om naar de kerk te komen wordt u via het reserveringssysteem toegezonden.
U kunt deze uitnodiging dan aannemen of afwijzen. Precies zoals we dat de laatste tijd gewend waren.

De kerk Vinkenbuurt gaat vanaf 6 februari 2022 weer open.
De reden dat Vinkenbuurt een week later opengaat heeft te maken met het feit dat de predikant die zou voorgaan heeft afgezegd en er niet tijdig in vervanging kon worden voorzien.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad Hervormde gemeente


 
 
AtEleven kijkt terug op geslaagde ontmoeting AtEleven kijkt terug op geslaagde ontmoeting
Zondag 23 januari was er een leuke en geslaagde wandeling van AtEleven.
Ongeveer 15 mensen liepen in het Ommerbos en spraken in 3 of 4- tallen over het onderwerp 'Gods stem verstaan'.
Een andere manier van kerk-zijn. Met halverwege koffie/thee/warme chocolademelk.
Volgende keer is op 27 feb 11.30 uur. Mogelijk dan weer binnen?


Met vriendelijke groet 
Ateleven
 
 
Sirkelslag oproep Sirkelslag oproep
lees meer »
 
Terugblik AtEleven Wandeling Terugblik AtEleven Wandeling
lees meer »
 
Kerstmiddag KBO-PCOB Ommen gaat door! Kerstmiddag KBO-PCOB Ommen gaat door!


Op dinsdag 14 december om 14.00 uur houdt de KBO-PCOB in Ommen haar Kerstmiddag in de Kern aan de Bouwstraat in Ommen.
Pastor Marga Klein Overmeen, van de RK-kerk in Ommen zal de viering verzorgen en Klaas Schaap zal de viering begeleiden op het orgel. We houden de viering in de Kerkzaal.
 
lees meer »
 
Mededelingen van de Kerkenraad Hervormde gemeente Mededelingen van de Kerkenraad Hervormde gemeente
Beroepingswerk
Binnen het Dagelijks Bestuur van de Kerkenraad zijn we bezig met het formeren van een beroepingscommissie. Een commissie die op termijn een opvolger voor Karel Hazeleger gaat zoeken. In de kerkenraadsvergadering van 5 januari 2022 hopen we een voorstel voor te leggen aan de Kerkenraad zodat zij dan daarover een besluit kan nemen. Om na het vertrek van Karel Hazeleger gelijk goed aan de slag te kunnen gaan, is het nog steeds mogelijk om namen van mogelijke geschikte predikanten door te geven aan de scriba Therésia Stobbelaar. Uw opgave wordt zeer op prijs gesteld.
 
lees meer »
 
KBO-PCOB ledenmiddag , ook voor belangstellenden KBO-PCOB ledenmiddag , ook voor belangstellenden
                                                                                                                                                                    
 U I T N O D I G I N G      

 Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt
leden en  belangstellenden  hartelijk uit voor de ledenmiddag op                     

          dinsdagmiddag 9 november 2021 om 14.00 uur

                          in de Kern te Ommen 
lees meer »
 
Digitale Kindernevendienst stopt. Digitale Kindernevendienst stopt.
Vele ouders/ verzorgers waren eraan gewend : een gesproken verhaal, voorleesteksten en een werkblad,
die konden worden gedownload, om zo thuis  toch mee te kunnen doen met de kindernevendienst in de kerk.
 
lees meer »
 
Opening Tuin van Hoop : terug te zien ! Opening Tuin van Hoop : terug te zien !
Op zondag 14 november is om 11.30 uur de Tuin van Hoop bij de Gereformeerde kerk van Ommen aan de Bouwstraat geopend.

De opening is rechtstreeks uitgezonden door Vechtdal TV, en terug te zien via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=Hb616nE6kKI 
 
Adventsviering GK (8 december) is afgelast Adventsviering GK (8 december) is afgelast
 De geplande  Adventsviering , georganiseerd door de Diaconie,  zorgteam ouderenwerk, van de Geref. Kerk
gaat i.v.m. de corona maatregelen NIET DOOR. 
 
Afscheid ds Karel Hazeleger Afscheid ds Karel Hazeleger
De Commissie, die het afscheid van ds. Hazeleger, in de dienst van zondag 9 januari 2022, voorbereidt, is al meerdere keren bij elkaar geweest. Bij deze commissie zijn al enkele ideeën binnengekomen van gemeenteleden om te kunnen gebruiken in de dienst.

Voor de mensen die nog een idee hebben of een mening naar voren willen brengen, heeft de commissie een mailadres geopend, afscheiddshazeleger@pkn-ommen.nl
Binnenkort worden de uitnodigingen, om het afscheid bij te wonen, verstuurd.
 
lees meer »
 
De Kindernevendienst van zondag 15 augustus De Kindernevendienst van zondag 15 augustus
lees meer »
 
Ouderenbijeenkomst HG gaat niet door Ouderenbijeenkomst HG gaat niet door
Gedurende meer dan 1½ jaar heeft de ouderencommissie geen bijeenkomsten in het Hervormd Centrum kunnen organiseren. De reden hiervoor is bekend.

Helaas is de commissie genoodzaakt , gezien de recente corona ontwikkelingen, de geplande bijeenkomst te annuleren
 
garage verkoop t.b.v. stichting “Good Hope”. garage verkoop t.b.v. stichting “Good Hope”.
Garageverkoop quilt-artikelen voor goed doel.
Zaterdag 27 november 2021 10.00 – 16.00 uur
Hardenbergerweg 71 Ommen
 
lees meer »
 
Nieuws over de Kinderkerkdienst Nieuws over de Kinderkerkdienst
Hallo kinderen van de basisscholen,

Wat vinden wij, als leiding van de kindernevendienst, het fijn om elke laatste zondag van de maand zoveel kinderen te mogen ontmoeten in de Kern aan de Bouwstraat tijdens de kinderkerk dienst.
lees meer »
 
Online concert van " Looft den Heer" Online concert van " Looft den Heer"
Voor iedereen die graag zingt of luistert naar mooie geestelijke liederen heeft
de Christelijk Gemengde Zangvereniging Looft den Heer uit Notter een online concert opgenomen.
Een opname met oude en nieuwe liederen, geheel ondertiteld, om heerlijk mee te zingen.
lees meer »
 
Terug van weggeweest... Terug van weggeweest...
Een eerste bericht van Wim den Braber.


Terug van weggeweest...
maar nu anders. Vanaf 1 november mag ik n.l.aan de slag als kerkelijk werker.
En niet meer als tijdelijk pastor van wijk 2.
Mijn taak is nu het pastoraat in zorgcentra en aanleunwoningen in Ommen en een drietal plekken buiten Ommen.
lees meer »
 
Kindernevendienst van a.s. zondag 5 september  Kindernevendienst van a.s. zondag 5 september 
Hier vindt u / vinden jullie alvast de  informatie over de Kindernevendienst van a.s. zondag!
"Feest in Jeruzalem"!
lees meer »
 
"de Fakkel", Hoogeveen "de Fakkel", Hoogeveen
Advent

Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden? Fijn dat veel activiteiten weer konden opstarten, dat je weer mensen kon ontmoeten. Maar het was ook wel weer wennen misschien en soms vermoeiend als er weer vanalles van je verwacht werd. De weldaad van de rust lijkt alweer vergeten.

De Fakkel * Hoofdstraat 63  * Hoogeveen  0528-264765
lees meer »
 
Bijeenkomst Jongeren Kring Bijeenkomst Jongeren Kring
Jongerenkring
Op donderdag 4 november komt de Jongerenkring bijeen om 20.00 uur in de Kern.
Onderwerp is het PKN Jaarthema: Van U is de toekomst!
Heb je zin om mee te doen dit seizoen? Welkom!
Meer informatie bij ds. Kest Jelsma  ( dsjelsma@pkn-ommen.nl )
 
 
PCOB info avond over Vechtdal verbinding PCOB info avond over Vechtdal verbinding


Belangstellenden en leden zijn hartelijk welkom op dinsdagavond 26 oktober om 19.45 uur in de Kern te Ommen. Er zijn geen kosten aan verbonden, koffie of thee wordt u aangeboden.
lees meer »
 
Orgel Hervormde Kerk, festiviteiten gaan niet door Orgel Hervormde Kerk, festiviteiten gaan niet door
In 1821 heeft de Duitse orgelbouwer Johann Christoph Scheuer, toen woonachtig te Coevorden, het orgel in de Hervormde Kerk geplaatst. Dat is dit jaar dus twee eeuwen geleden en dat feit willen we niet ongemerkt laten voorbijgaan.!

Het geplande   ORGELCONCERT   en  de  ZANGAVOND  zijn afgelast !


 
lees meer »
 
De Kindernevendienst van afgelopen zondag,10 okt De Kindernevendienst van afgelopen zondag,10 okt
De gebruikelijke informatie, teksten en een werkblad, treft u hier aan:
lees meer »
 
lezing Kerk & Israël lezing Kerk & Israël
Donderdagavond 25 november 2021 zal mevr. Els van Diggele komen spreken bij Kerk & Israël in Dedemsvaart.
lees meer »
 
Uitnodiging voor de WIKIclub, seizoen 2021/2022 Uitnodiging voor de WIKIclub, seizoen 2021/2022
Yes! Eindelijk is het zover, de Wikiclub gaat weer van start!
Vanwege Corona kon ons vorige seizoen helaas niet doorgaan, dus we zijn erg blij dat we nu weer kunnen beginnen.
Onze startavond is op dinsdag 28 september 2021 van 19.00 tot 20.00 uur.

Misschien ken je ons al, of heb je al eens over de Wikiclub gehoord, maar misschien ook niet.
De Wikiclub is voor alle kinderen uit groep 5 tot en met 8 uit Witharen, Vinkenbuurt en omstreken.

lees meer »
 
Lezing : Hoe heilig is de Ibis?  God en de vogels Lezing : Hoe heilig is de Ibis?  God en de vogels
Lezing theoloog en vogelaar Barend Kamphuis

Op dinsdag 2 november zal theoloog en vogelaar Barend Kamphuis een lezing houden over:
Hoe heilig is de Ibis?  God en de vogels
Barend Kamphuis is al jong gefascineerd door vogels. Als 12 jarige trok hij er op uit met zijn verrekijker en het vogelboekje ‘Zien is kennen’. Nu bijna 60 jaar later doet hij dat nog steeds. Andere kijker, ander boek, maar nog steeds dezelfde fascinatie.
lees meer »
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK Nieuws van het College van Kerkrentmeesters GK
Ontwikkelingen op het gebied van Beeld en Geluid,  de  kosterwoning en de begroting.
lees meer »
 
PKN Taizédienst PKN Taizédienst
Zondagavond 17 oktober wordt er in de Kern (Gereformeerde kerk Bouwstraat) te Ommen
weer een PKN Taizédienst gehouden, georganiseerd door de Taakgroep Eredienst.
lees meer »
 
De Kindernevendienst van Zondag 1 augustus De Kindernevendienst van Zondag 1 augustus
lees meer »
 
10erDienst start weer op 5 september 10erDienst start weer op 5 september
De zomervakantie zit er weer op en we gaan weer naar school. Ook de 10erDiensten gaan weer van start!
lees meer »
 
tienerdienst 13 juni in de Kern! tienerdienst 13 juni in de Kern!
lees meer »
 
Geref KND zondag 30 mei Geref KND zondag 30 mei
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 12 september ( a.s.) Kindernevendienst zondag 12 september ( a.s.)
 Hierbij weer de gebruikelijke informatie voor een Kinder dienst "thuis" .
lees meer »
 
Intrede ds. Henry Dorgelo Intrede ds. Henry Dorgelo
Binnenkort zal  ds. Dorgelo als predikant  verbonden worden aan de  hervormde gemeente Ommen.
Dit zal gebeuren in de kerkdienst van zondagochtend 12 september.

 
lees meer »
 
Het Kinderkoor is weer van start gegaan Het Kinderkoor is weer van start gegaan
Iedereen vanaf 4 jaar is welkom,
we zingen om de  2 weken , op vrijdag, van  18:30 tot 19:15 uur  in de Kern.
lees meer »
 
Even voorstellen: ds Henry Dorgelo. Even voorstellen: ds Henry Dorgelo.
In 1959 ben ik geboren in Mariënberg. Hier bracht ik ook mijn onbezorgde en gelukkige jeugd door. Het is denk ik wel leuk om te vermelden dat wij kerkten in Beerzerveld. Voordat zij zelfstandig werden vielen zij onder Ommen.
 
lees meer »
 
Kledingbank Ommen ! Kledingbank Ommen !


De kledingbank Ommen hoopt op 01 november 2021 van start te gaan.  
Daarom houden wij op 29 oktober 2021 een inzamelmoment  van 17:00 – 19:00 uur
lees meer »
 
Interkerkelijke gebedsbijeenkomst Afghanistan Interkerkelijke gebedsbijeenkomst Afghanistan
Vrijdag 3 september wordt er een interkerkelijke gebedsbijeenkomst gehouden voor Afghanistan en de vervolgde christenen. Iedereen die mee wil bidden voor de moeilijke situatie daar nodigen we van harte uit.
 
lees meer »
 
Impressie van de motor toertocht Impressie van de motor toertocht
11 september kon er eindelijk weer eens een toertocht worden gehouden!
Een succesvolle en gezellige dag , waar een buitje geen afbreuk aan kon doen.
Een rit van ruim 200 km langs de "Kolonien van Weldadigheid".
Geen beeld  "onderweg" van de rit zelf, maar wel van de stops!
lees meer »
 
De KND van zondag 17 oktober De KND van zondag 17 oktober
Beste ouders / verzorgers en kinderen,
hier vind je weer de gebruikelijke informatie !
lees meer »
 
PKN motorclub gaat weer van start ! PKN motorclub gaat weer van start !
Op 11 september wordt de najaars motortoertocht gehouden.
aanmelden is noodzakelijk :

 
lees meer »
 
AtEleven wandeling ! a.s. zondag AtEleven wandeling ! a.s. zondag
lees meer »
 
Jaarrekening 2020 Hervormde gemeente Jaarrekening 2020 Hervormde gemeente
lees meer »
 
Kennismakings bezoeken ds. Dorgelo Kennismakings bezoeken ds. Dorgelo
 Om de gemeente te leren kennen zal ds. Dorgelo naast het reguliere werk ook kennismakingsbezoeken afleggen.
lees meer »
 
De Startzondag PaKaN, enkele filmpjes De Startzondag PaKaN, enkele filmpjes
Startzondag 2021, wij hebben genoten! Jullie ook? Tot snel bij een van de clubs of catechisatie! 

Filmpje 1
Filmpje 2
 
Een verslag van de 10er dienst van 5 sept jl. Een verslag van de 10er dienst van 5 sept jl.
Zondag 5 september was de start van het 10er Dienst seizoen. Omdat veel tieners zich hadden aangemeld, zijn we uitgeweken naar de grote zaal van het Hervormd Centrum.
Om 9.30 uur begonnen we met een gezellig ontbijt. 

 
lees meer »
 
De Startzondag ging door en was een groot succes! De Startzondag ging door en was een groot succes!
Na lang wikken en wegen werd er beslist dat de zondag met activiteiten door zou gaan
In de vier kerken hadden we het zelfde thema en een zelfde liturgie, het waren mooie diensten met veel aandacht voor de kinderen van de kindernevendienst.

lees meer »
 
Beeld van een Kindernevendienst (GK) Beeld van een Kindernevendienst (GK)
Zondag was er , tijdens de doopdienst in de Gereformeerde Kerk, een gezellige en heel goed bezochte Kindernevendienst . Kijk maar
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 8 augustus Kindernevendienst zondag 8 augustus
lees meer »
 
appelplukactie Stichting Ommen voor Oekraine appelplukactie Stichting Ommen voor Oekraine
lees meer »
 
Brugstraat 25, stand van zaken m.b.t. de verbouwing Brugstraat 25, stand van zaken m.b.t. de verbouwing
Sinds begin september hebben vrijwilligers de werkzaamheden weer opgestart.
Zoals eerder gemeld wordt de binnenkant van het pand (voormalig winkelgedeelte) geïsoleerd.
Er wordt achter de schermen gewerkt aan aanvragen voor vergunningen en subsidie.
 
 
lees meer »
 
Het Kinderkoor is weer van start gegaan Het Kinderkoor is weer van start gegaan
Iedereen vanaf 4 jaar is welkom,
we zingen om de  2 weken , op vrijdag, van  18:30 tot 19:15 uur  in de Kern.
lees meer »
 
tienerdienst 13 juni in de Kern! tienerdienst 13 juni in de Kern!
lees meer »
 
Deel PaKaN vrijwilligers legt taken neer Deel PaKaN vrijwilligers legt taken neer
lees meer »
 
World Servants Ommen World Servants Ommen
Informatie over de World Servant Ommen, ze zitten niet stil!
lees meer »
 
10er dienst : 10 oktober 10er dienst : 10 oktober
Zondag 10 oktober staat er weer een 10er dienst gepland. Alle tieners (vanaf klas 1 vo) zijn om 9.30 uur welkom in de grote zaal van het Hervormd Centrum voor het ontbijt.
lees meer »
 
try-out atEleven-dienst, zondag 7 november try-out atEleven-dienst, zondag 7 november
Om alvast in je agenda te noteren! Op zondag 7 november en 12 december wordt er
een try-out atEleven-dienst georganiseerd.
lees meer »
 
Samen Eten gaat weer van start Samen Eten gaat weer van start
We willen als het mogelijk is weer beginnen met  Samen Eten  !
En wel op 14 september.

Door de 1 ½ meter regel kunnen we in de grote zaal van De Kern 50 mensen ontvangen.
De grote zaal is coronaproef, er is een goede gecontroleerde afzuiging.
lees meer »
 
Kindernevendienst (HG) zondag 22 augustus Kindernevendienst (HG) zondag 22 augustus
lees meer »
 
Benoeming nieuwe kerkelijk werker (GK) Benoeming nieuwe kerkelijk werker (GK)
Wim den Braber is benoemd tot kerkelijk werker en zal per 1 nov starten!
lees meer »
 
reactie collegae PaKaN ers reactie collegae PaKaN ers
lees meer »
 
Ateleven (digitale) dienst 6 juni Ateleven (digitale) dienst 6 juni
lees meer »
 
Ambtsdragers conferentie Ambtsdragers conferentie
28 oktober Ambtsdragersconferentie Aan alle ambtsdragers van de PKN-gemeenten,
Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de ringen Hardenberg en Ommen,
Hierbij nodigen wij u uit voor de ambtsdragersconferentie
lees meer »
 
Hervormde kerk : (koffie) ontmoeting na de kerkdienst Hervormde kerk : (koffie) ontmoeting na de kerkdienst
lees meer »
 
Ontmoeting in de Kern na de dienst Ontmoeting in de Kern na de dienst
lees meer »
 
Orgelconcert in de  Willem Hendrik Zwart Hal Orgelconcert in de  Willem Hendrik Zwart Hal
lees meer »
 
Het Sallands Bachkoor zingt weer en zoekt goede zangeressen en zangers Het Sallands Bachkoor zingt weer en zoekt goede zangeressen en zangers
We mogen weer!
Het Sallands Bachkoor zingt weer en zoekt goede zangeressen en zangers, met name sopranen, tenoren en bassen.
De lockdown gaf ons de nodige beperkingen maar het had ook voordelen.
lees meer »
 
 Secret Sisters !!  Secret Sisters !!


Ben je een vrouw  tussen de 18 en 100 jaar?
Vind je het fijn om iemand te bemoedigen en iets voor diegene te doen?
Dan hebben wij Secret Sisters voor jou!
lees meer »
 
reactie Voorzitters HG en GK reactie Voorzitters HG en GK
lees meer »
 
Interactieve Online Dienst op 9 mei a.s. Interactieve Online Dienst op 9 mei a.s.
lees meer »
 
Toepassing corona richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk Toepassing corona richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Het Hervormd Zangkoor zingt weer! Het Hervormd Zangkoor zingt weer!
Het Hervormd Zangkoor zingt weer!
Na ruim anderhalf jaar begint het Hervormd Zangkoor met repeteren!
Daar werd door de leden naar uitgekeken.
lees meer »
 
1e Orgelconcert in de W.H. Zwart hal na lange tijd 1e Orgelconcert in de W.H. Zwart hal na lange tijd
lees meer »
 
Nieuwe koster kerk Vinkenbuurt    Nieuwe koster kerk Vinkenbuurt   
lees meer »
 
De Kindernevendienst van Zondag 13 juni De Kindernevendienst van Zondag 13 juni
lees meer »
 
Herv KND 30 mei Herv KND 30 mei
lees meer »
 
AtEleven wandeling ! a.s. zondag AtEleven wandeling ! a.s. zondag
lees meer »
 
Omgaan met nieuwste richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk Omgaan met nieuwste richtlijnen tijdens diensten in de Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
de Hervormde Gemeente zoekt een administrateur de Hervormde Gemeente zoekt een administrateur
lees meer »
 
Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger Naderend afscheid dominee Karel Hazeleger
lees meer »
 
Geen linkjes voor de KND'n van a.s. zondag Geen linkjes voor de KND'n van a.s. zondag
lees meer »
 
Toch GEEN Rommelmarkt bij het Hervormd Centrum ! Toch GEEN Rommelmarkt bij het Hervormd Centrum !
lees meer »
 
De Kindernevendienst van afgelopen zondag , 20 juni De Kindernevendienst van afgelopen zondag , 20 juni
lees meer »
 
Versoepeling corona maatregelen Gereformeerde Kerk Versoepeling corona maatregelen Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Tuin van Hoop ! Tuin van Hoop !
lees meer »
 
Verslag van de eerste "post corona" Kinderdienst in de Kern Verslag van de eerste "post corona" Kinderdienst in de Kern
lees meer »
 
De Kindernevendienst van zondag 18 juli De Kindernevendienst van zondag 18 juli
lees meer »
 
Corona regels Gereformeerde Kerk Corona regels Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 25 juli Kindernevendienst zondag 25 juli
lees meer »
 
Over de kinderoppas bij de diensten van de Hervormde Gemeente Over de kinderoppas bij de diensten van de Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Kindernevendienst…….het kan ook anders. Kindernevendienst…….het kan ook anders.
lees meer »
 
School examens ? School examens ?
lees meer »
 
terugblik op de paas ontbijt actie terugblik op de paas ontbijt actie
lees meer »
 
Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente
lees meer »
 
De Gereformeerde Kerk in Ommen/Witharen zoekt een parttime kerkelijk werker De Gereformeerde Kerk in Ommen/Witharen zoekt een parttime kerkelijk werker
lees meer »
 
Nieuwe predikant Hervormde Gemeente Nieuwe predikant Hervormde Gemeente
      Lees meer >>
 
Kindernevendienst 16 mei Kindernevendienst 16 mei
lees meer »
 
Gereformeerde Diaconie zoekt collectanten Gereformeerde Diaconie zoekt collectanten
lees meer »
 
Kinderdienst Gereformeerde Kerk a.s. zondag 25 juli Kinderdienst Gereformeerde Kerk a.s. zondag 25 juli
lees meer »
 
Leiding gezocht voor kindernevendienst geref. kerk Leiding gezocht voor kindernevendienst geref. kerk
lees meer »
 
(geen) Kindernevendienst Hervormde Gemeente (geen) Kindernevendienst Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Een echte Kinderdienst 27 juni. (Gereformeerde Kerk). Een echte Kinderdienst 27 juni. (Gereformeerde Kerk).
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 23 mei Kindernevendienst zondag 23 mei
lees meer »
 
Ateleven (digitale) dienst 6 juni Ateleven (digitale) dienst 6 juni
lees meer »
 
(geen) digitale Kindernevendienst GK (geen) digitale Kindernevendienst GK
lees meer »
 
Happy 77 , de finish film ! Happy 77 , de finish film !
lees meer »
 
Informatie over de Paasjubel Informatie over de Paasjubel
lees meer »
 
Kindernevendienst a.s. zondag , 4 juli Kindernevendienst a.s. zondag , 4 juli
lees meer »
 
bijzondere Auto–Drive-Through-Kerkdienst bijzondere Auto–Drive-Through-Kerkdienst
lees meer »
 
Kijktip : Agnes Kroese Kijktip : Agnes Kroese
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 6 juni Kindernevendienst zondag 6 juni
lees meer »
 
de Hervormde Gemeente zoekt een administrateur (28 uur) de Hervormde Gemeente zoekt een administrateur (28 uur)
lees meer »
 
Kijktip: Agnes Kroese Kijktip: Agnes Kroese
lees meer »
 
Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente Belangrijk bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente
lees meer »
 
Paasontbijt Actie voor Europa Kinderhulp Paasontbijt Actie voor Europa Kinderhulp
lees meer »
 
concert 3 juli in de W.H. Zwarthal Lemelerveld concert 3 juli in de W.H. Zwarthal Lemelerveld
lees meer »
 
de Kindernevendienst van zondag 11 april de Kindernevendienst van zondag 11 april
lees meer »
 
Nieuwe predikant Hervormde Gemeente Nieuwe predikant Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente Bericht van de Kerkenraad Hervormde gemeente
lees meer »
 
uitslag Kleurplaat wedstrijd uitslag Kleurplaat wedstrijd
lees meer »
 
geen inzameling meer voor rommelmarkt Hervormde kerk geen inzameling meer voor rommelmarkt Hervormde kerk
lees meer »
 
Ontwikkelingen binnen PaKaN Ontwikkelingen binnen PaKaN
lees meer »
 
Informatie over de Paasjubel Informatie over de Paasjubel
lees meer »
 
Kindernevendienst 9 mei Kindernevendienst 9 mei
lees meer »
 
De Kindernevendienst van a.s. zondag, 25 april De Kindernevendienst van a.s. zondag, 25 april
lees meer »
 
Happy 77 , de film ! Happy 77 , de film !
lees meer »
 
(Voorbereiding) KindernevenDienst zondag 28 maart (Voorbereiding) KindernevenDienst zondag 28 maart
lees meer »
 
concert 24 juli in de W.H. Zwart Hal Lemelerveld concert 24 juli in de W.H. Zwart Hal Lemelerveld
lees meer »
 
Mededeling over de Paasjubel Mededeling over de Paasjubel
lees meer »
 
Belangrijk bericht kerkenraad gereformeerde kerk Belangrijk bericht kerkenraad gereformeerde kerk
lees meer »
 
Happy 77 : de finish , en de winnaars Happy 77 : de finish , en de winnaars
lees meer »
 
Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 3 Interkerkelijke werkgroep rondom Pasen: Wandeling week 3
lees meer »
 
Interactieve Online Dienst Interactieve Online Dienst
lees meer »
 
Thema wandelingen Thema wandelingen
lees meer »
 
Parttime koster Vinkenbuurt gezocht Parttime koster Vinkenbuurt gezocht
lees meer »
 
SOVO actie: Bestelde paasbroden ophalen. SOVO actie: Bestelde paasbroden ophalen.
lees meer »
 
Palmpasen filmpje ! Palmpasen filmpje !
lees meer »
 
Kindernevendienst Zondag 2 mei Kindernevendienst Zondag 2 mei
lees meer »
 
Kerkelijk Werker gezocht Kerkelijk Werker gezocht
lees meer »
 
(voorbereiding voor de) Kindernevendienst van Zondag 4 april (voorbereiding voor de) Kindernevendienst van Zondag 4 april
lees meer »
 
Voorbereiding (ouders) KND zondag 21 maart Voorbereiding (ouders) KND zondag 21 maart
lees meer »
 
Collectedoel tijdens de veertigdagen tijd Collectedoel tijdens de veertigdagen tijd
lees meer »
 
World Servants reis uitgesteld World Servants reis uitgesteld
lees meer »
 
KND zondag 14 maart KND zondag 14 maart
lees meer »
 
Wekelijks interkerkelijk avondgebed Wekelijks interkerkelijk avondgebed
lees meer »
 
Wijziging diensten Hervormde Gemeente op 25 april Wijziging diensten Hervormde Gemeente op 25 april
lees meer »
 
Contact behouden?? Filmpje maken ! Contact behouden?? Filmpje maken !
lees meer »
 
De digitale Kindernevendienst van zondag 28 februari De digitale Kindernevendienst van zondag 28 februari
lees meer »
 
Oproep vrijwilligers Gereformeerde Kerk Oproep vrijwilligers Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Berichten van het CvK van de Hervormde Gemeente Berichten van het CvK van de Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Heel veel bekeken lichtpuntje in Coronatijd Heel veel bekeken lichtpuntje in Coronatijd
lees meer »
 
de KND van zondag 7 maart de KND van zondag 7 maart
lees meer »
 
Contact behouden?? Filmpje maken ! Contact behouden?? Filmpje maken !
lees meer »
 
terugkijken avondgebed woensdag avonden terugkijken avondgebed woensdag avonden
lees meer »
 
(Voorbereiding op de ) Kindernevendienst van zondag 18 april (Voorbereiding op de ) Kindernevendienst van zondag 18 april
lees meer »
 
School examens ? School examens ?
lees meer »
 
Lichtpuntje in Coronatijd Lichtpuntje in Coronatijd
lees meer »
 
Happy 77 : de tussenstand per 24 feb ! Happy 77 : de tussenstand per 24 feb !
lees meer »
 
Schilderijen verkoop t.b.v. Gereformeerde Kerk Schilderijen verkoop t.b.v. Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
#followclubdienst #followclubdienst
lees meer »
 
verwerking verhuisinformatie ( Gereformeerde Kerk) verwerking verhuisinformatie ( Gereformeerde Kerk)
lees meer »
 
Interactieve Online Dienst op 9 mei a.s. Interactieve Online Dienst op 9 mei a.s.
lees meer »
 
Voorjaars actie ZWO Commissie Voorjaars actie ZWO Commissie

De ZWO Commissie van PKN-Ommen  organiseert in samenwerking met Kerk in Actie een voorjaars actie die zowel de lokale BIJ als  projecten in Zuid Afrika  als doel heeft.
Klik hier voor meer Inormatie


Link  niet  gezien:  klik hier.
lees meer »
 
Geen "echte" Kindernevendienst op 28 feb. Geen "echte" Kindernevendienst op 28 feb.
lees meer »
 
Deelnemende teams Happy 77 Deelnemende teams Happy 77
lees meer »
 
Welkom op onze website Welkom op onze websiteOp deze website van de Protestantse Kerken Ommen vindt u vooral informatie over komende activiteiten en praktische informatie over de organisatie van onze beide gemeenten, de commissies en werkgroepen en contactpersonen waar u terecht kunt met uw vragen of suggesties.

Lijkt het u leuk om mee te helpen, hetzij met de website òf met de social media, òf heeft u tekst voor één van de rubrieken, laat het ons dan weten via: info@pkn-ommen.nl

lees meer »
 
(geen) Mestactie Werkvakantie Albanië. (geen) Mestactie Werkvakantie Albanië.
lees meer »
 
Wandeling , 14 februari a.s. Wandeling , 14 februari a.s.
lees meer »
 
atEleven gaat van start atEleven gaat van start
lees meer »
 
PaKaN start Happy 77 ! PaKaN start Happy 77 !
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 14 februari Kindernevendienst zondag 14 februari
lees meer »
 
De 40 dagentijd, Aswoensdagviering De 40 dagentijd, Aswoensdagviering
lees meer »
 
Kindernevendienst 3 januari Kindernevendienst 3 januari
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 24 januari Kindernevendienst zondag 24 januari
lees meer »
 
#followclubdienst 7 maart a.s. #followclubdienst 7 maart a.s.
lees meer »
 
5 maart 2021, wereldgebedsdag 5 maart 2021, wereldgebedsdag
lees meer »
 
De 40 dagentijd, op weg naar Pasen. De 40 dagentijd, op weg naar Pasen.
lees meer »
 
Gezinsboekje voor de 40 dagen tijd Gezinsboekje voor de 40 dagen tijd
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 21 februari Kindernevendienst zondag 21 februari
lees meer »
 
Gezinsboekje voor de 40 dagen tijd Gezinsboekje voor de 40 dagen tijd
lees meer »
 
Collectedoel tijdens de veertigdagen tijd Collectedoel tijdens de veertigdagen tijd
lees meer »
 
40 dagentijd kalender bestellen 40 dagentijd kalender bestellen
lees meer »
 
(brochure) Symbolisch bloemschikken in de 40 dagentijd (brochure) Symbolisch bloemschikken in de 40 dagentijd
lees meer »
 
Kindernevendienst van zondag 31 januari Kindernevendienst van zondag 31 januari
lees meer »
 
Kerkorgel veertig jaar in de Gereformeerde kerk Bouwstraat. Kerkorgel veertig jaar in de Gereformeerde kerk Bouwstraat.
lees meer »
 
Afgelopen zondag heeft de 10erDienst van PaKaN! Een “Bike Church” georganiseerd voor de 10ers. Afgelopen zondag heeft de 10erDienst van PaKaN! Een “Bike Church” georganiseerd voor de 10ers.
lees meer »
 
weekeind activiteit met PaKaN weekeind activiteit met PaKaN
lees meer »
 
Dinsdag 15 dec:( Digitale) Kerstviering KBO-PCOB Dinsdag 15 dec:( Digitale) Kerstviering KBO-PCOB
lees meer »
 
GEEN Nieuwjaars concert in W.H. Zwart Hal, Lemelerveld GEEN Nieuwjaars concert in W.H. Zwart Hal, Lemelerveld
lees meer »
 
Huidige corona maatregelen Huidige corona maatregelen
         
                              afstand        mondkapje         niet 
                              houden          dragen           zingen
lees meer »
 
Actie Kerkbalans (HG) 2021 gaat van start! Actie Kerkbalans (HG) 2021 gaat van start!
lees meer »
 
Week van Gebed 2021 (17 -24 januari), dienst (terug) kijken ? Week van Gebed 2021 (17 -24 januari), dienst (terug) kijken ?
lees meer »
 
Kindernevendienst (GK) zondag 17 januari Kindernevendienst (GK) zondag 17 januari
lees meer »
 
aanvullend bericht Kerkbalans 2021 HG aanvullend bericht Kerkbalans 2021 HG
lees meer »
 
De Kindernevendienst van zondag 3 januari De Kindernevendienst van zondag 3 januari
lees meer »
 
De kerk en schooldienst van zondag 7 feb ("KND") De kerk en schooldienst van zondag 7 feb ("KND")
lees meer »
 
PaKaN wandeling . deze zondag PaKaN wandeling . deze zondag
lees meer »
 
Week van Gebed 2021 (17-24 januari), dienst (terug) kijken ? Week van Gebed 2021 (17-24 januari), dienst (terug) kijken ?
lees meer »
 
(kerst)activiteiten en acties: zie " Kerst- en overige activiteiten"! (kerst)activiteiten en acties: zie " Kerst- en overige activiteiten"!
lees meer »
 
Kerststerren en kerstballen : de eindsprint !! Kerststerren en kerstballen : de eindsprint !!
lees meer »
 
Kerstwandelen in de Vlierlanden: nu alleen nog digitaal! Kerstwandelen in de Vlierlanden: nu alleen nog digitaal!
lees meer »
 
Een fraaie terugblik op de Kerstroute Vinkenbuurt/Witharen Een fraaie terugblik op de Kerstroute Vinkenbuurt/Witharen
lees meer »
 
Open Kerken ! Open Kerken !
lees meer »
 
VANAVOND :de Kerst engelen actie, life op Kerkomroep ! VANAVOND :de Kerst engelen actie, life op Kerkomroep !
lees meer »
 
Kindernevendienst…….het kan ook anders. Kindernevendienst…….het kan ook anders.
lees meer »
 
Kindernevendienst (HG) zondag 17 januari Kindernevendienst (HG) zondag 17 januari
lees meer »
 
Het Kinderkerstfeest terugkijken? Het Kinderkerstfeest terugkijken?
lees meer »
 
Avonddiensten opgeschort Avonddiensten opgeschort
Het Dagelijks Bestuur heeft afgelopen week besloten om de avonddiensten vanaf 24 januari 2021 t/m het einde van de lockdown op te schorten.
lees meer »
 
Geschiedenis Gereformeerde Kerk Ommen Geschiedenis Gereformeerde Kerk Ommen
lees meer »
 
Lezing Marinus van den Berg op 24 november 2020 Lezing Marinus van den Berg op 24 november 2020

Marinus van den Berg is pastor, schrijver en verteller. Hij schrijft troostrijke gedichten en heeft veel over rouw gepubliceerd.
lees meer >

 
Hervormde Kerk Ommen ook via Kerkdienstgemist te volgen! Hervormde Kerk Ommen ook via Kerkdienstgemist te volgen!
 
Kindernevendienst Zondag 27 december Kindernevendienst Zondag 27 december
lees meer »
 
Nieuwe PaKaN activiteit : HAPPY 77 Nieuwe PaKaN activiteit : HAPPY 77
lees meer »
 
De kerk is (je) meer waard dan je denkt! De kerk is (je) meer waard dan je denkt!
lees meer »
 
Kindernevendienst 1e Kerstdag, 25 dec Kindernevendienst 1e Kerstdag, 25 dec
lees meer »
 
Mooie Kerstlichtroute Vinkenbuurt - Witharen Mooie Kerstlichtroute Vinkenbuurt - Witharen
lees meer »
 
Stenen van Hoop project Stenen van Hoop project
lees meer »
 
Eeuwigheidszondag gedicht Eeuwigheidszondag gedicht
Lees meer >
 
Aanpassing rooster kerkdiensten Hervormde gemeente Aanpassing rooster kerkdiensten Hervormde gemeente
lees meer »
 
Kindernevendienst zondag 10 jan Kindernevendienst zondag 10 jan
lees meer »
 
Wereldgebedsdagsviering gaat niet door in Ommen. Wereldgebedsdagsviering gaat niet door in Ommen.
lees meer »
 
Aanpassing rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk Aanpassing rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
KERST Etalage Brugstraat 25 : tekeningen gevraagd !! KERST Etalage Brugstraat 25 : tekeningen gevraagd !!
lees meer »
 
Kerst speurtocht in De Vlierlanden Kerst speurtocht in De Vlierlanden
lees meer »
 
GEEN Kinderkerstfeest (GK) eerste Kerstdag ! GEEN Kinderkerstfeest (GK) eerste Kerstdag !
lees meer »
 
Mooie Kerstlichtroute Vinkenbuurt - Witharen Mooie Kerstlichtroute Vinkenbuurt - Witharen
lees meer »
 
Adventsproject Kindernevendienst (aangevuld t/m 3e advent) Adventsproject Kindernevendienst (aangevuld t/m 3e advent)
lees meer »
 
Begroting 2021 hervormde gemeente ter inzage Begroting 2021 hervormde gemeente ter inzage
lees meer
 
VANAVOND :de Kerst engelen actie, life op Kerkomroep ! VANAVOND :de Kerst engelen actie, life op Kerkomroep !
lees meer »
 
Tijdelijke sluiting Hervormd Centrum , en pand Brugstraat 25 Tijdelijke sluiting Hervormd Centrum , en pand Brugstraat 25
lees meer »
 
Kerkomroep overbelast Kerkomroep overbelast
Helaas zijn er afgelopen zondagmorgen weer technische problemen opgetreden bij het meekijken van de kerkdiensten.
Excuses hiervoor. De kerkdiensten blijven overigens beschikbaar om deze alsnog via Kerkomroep te bekijken.

Bekijk hier de kerkdienst in de Hervormde Kerk Ommen:


 
 
Opvolging ds. Tabitha Keuning Opvolging ds. Tabitha Keuning
lees meer »
 
Bericht omtrent diensten van de Hervormde Gemeente rond Kerst Bericht omtrent diensten van de Hervormde Gemeente rond Kerst
lees meer »
 
informatie over aanmelden voor avonddiensten informatie over aanmelden voor avonddiensten
lees meer »
 
Open Kerken in December, dinsdag 22 dec is de 3e avond !! Open Kerken in December, dinsdag 22 dec is de 3e avond !!
lees meer »
 
Kerstavond = vanavond ! = Kerstengelenactie! Kerstavond = vanavond ! = Kerstengelenactie!
lees meer »
 
Adventsproject Kindernevendienst Hervormde en Gereformeerde Kerk Adventsproject Kindernevendienst Hervormde en Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
Jeugd van 0 tot 18 jaar Jeugd van 0 tot 18 jaar
Kijk eens bij de tab van PaKaN !:
Weekeind activiteit !!
 
World Servants Ommen Duikactie World Servants Ommen Duikactie
lees meer »
 
Actie voor Oekraïne Actie voor Oekraïne
lees meer »
 
Jeugd van 0 tot 18 jaar Jeugd van 0 tot 18 jaar
Kijk eens bij de tab van PaKaN !:
Weekeind activiteit !!
 
Kinder knutsel suggesties voor de kerst engelen Kinder knutsel suggesties voor de kerst engelen
lees meer »
 
Lezing Marinus van den Berg Lezing Marinus van den Berg
lees meer »
 
Protestantse Lezing : terug kijken ? Protestantse Lezing : terug kijken ?
lees meer »
 
Vrijwilligers/klussers gevraagd ! Vrijwilligers/klussers gevraagd !
lees meer »
 
Dankbaar ! Dankbaar !
lees meer »
 
Mededeling van de gezamenlijke kerkenraden Mededeling van de gezamenlijke kerkenraden
lees meer »
 
Actie "Dankbaar" van de Gereformeerde Kerk Actie "Dankbaar" van de Gereformeerde Kerk
lees meer »
 
( Tijdelijke) Sluiting Hervormd Centrum ( Tijdelijke) Sluiting Hervormd Centrum
lees meer »
 
Digitaal collecteren in de Hervormde Gemeente Digitaal collecteren in de Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Bericht van de kerkenraad Hervormde Gemeente Bericht van de kerkenraad Hervormde Gemeente
lees meer »
 
Koster gebouw Irene stopt, vrijwilligers gezocht! Koster gebouw Irene stopt, vrijwilligers gezocht!
lees meer »
 
ds. Hans Tiggelaar (HG) stelt zich voor ds. Hans Tiggelaar (HG) stelt zich voor
lees meer »
 
De steentjes van hoop vragen lichtjes ! De steentjes van hoop vragen lichtjes !
lees meer »