Winterwerk in seizoen 2023- 2024 Winterwerk in seizoen 2023- 2024
Samen een levensboek maken

Een levensboek is een boek over het leven van iemand waarin feiten en foto’s en vooral heel veel herinneringen te vinden zijn uit iemands leven.
Je kunt zo’n boek voor en over jezelf maken maar het doel dat ik beoog is het maken van een levensboek voor en over iemand anders die nog in leven is.
Samen met die ander ga je heel veel herinneringen ophalen op velerlei terrein. Geuren, foto’s, oud filmmateriaal uit de jaren ’50 bijvoorbeeld, liedjes van vroeger, bezoeken van plaatsen uit de jeugd helpen om de herinneringen naar boven te halen alsmede de gevoelens en andere dingen die daarmee verbonden waren.
Het maken van zo’n boek kan veel betekenen. Als je dit met en voor je vader, moeder of iemand anders maakt levert het heel veel gesprekken op en hoor je waarschijnlijk veel dingen die je niet wist. Oftewel je leert de ander daardoor (nog) beter kennen. Zo’n boek kan ook meegaan als zij of hij naar de onbekende nieuwe omgeving van het verzorgingstehuis gaat. Ook al is het geheugen (ernstig) verminderd: het levensboek bespreken roept mooie en warme herinneringen op. Ook al is het maar voor even. Ook de verzorgende krijgt dan een beeld van de cliënt en ontvangt veel gespreksstof. Kennen en gekend zijn! Hoe waardevol is dat! Op de toerustingsavond zal ik ook een apart onderdeel wijden aan ‘geloof en kerk’.
Wat kun je van mij verwachten? Een instructieavond via een powerpoint waarin we met name de bronnen verkennen die herinneringen kunnen oproepen. Op de avond zelf ‘oefenen’ we bij onszelf: wat roept dat kinderlied of die geur bij je op aan beelden en gevoelens? Dezelfde bronnen kun je gebruiken in de gesprekken met degene voor wie je een levensboek maakt. 2 weken later is er de optie elkaar weer even te ontmoeten. Een gelegenheid tot het delen met elkaar wat je hebt gedaan de afgelopen tijd en het uitwisselen van tips. In april of mei lijkt het me mooi om samen (jij als maker en zij/hij voor wie je een levensboek maakt) naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen te gaan. Daar vind je heel veel van vroeger en daar zullen ongetwijfeld nog weer nieuwe herinneringen toegevoegd kunnen worden aan wat je al had gehoord en opgeschreven. We sluiten het project af met een gezellig samenzijn waarbij we elkaars levensboeken kunnen bekijken.
De eerste avond dat we zullen bijeenkomen is donderdag 26 oktober om 20.00 uur in de Kern. Latere data in overleg.


Voorbereiding van de kerkdienst van 22 oktober

Nadat ik vorig jaar met een aantal mensen een kerkdienst waarin ikzelf voor ging hebben nabesproken wil ik nu graag met wie dat wil een dienst voorbereiden. En wel op donderdag 5 oktober in de Kern om 20.00 uur.  We zullen de schriftlezing van zondag 22 oktober lezen en overdenken op de voorbereidingsavond. Welke tekst dat is maak ik niet van tevoren bekend. Je ontvangt de gekopieerde tekst (in meerdere vertalingen) op de avond zelf. Nadat we de tekst hebben gelezen, er in stilte over hebben gemediteerd en met elkaar hebben gedeeld wat de tekst bij ons oproept komt de vraag aan de orde waar de preek over zou moeten gaan. We denken ook nog na over welke liederen passend zouden zijn.Muzikale lezing door Frits de Lange, emeritus PKN hoogleraar ethiek, over zijn laatste boek ‘Overweldigend’ op zondag 19 november om 19.00 uur in de kerk aan de Bouwstraat

Op de site van De Lange (https://www.fritsdelange.nl/lezingen/) vinden we de volgende informatie over deze lezing:

De muzikale lezing is een combi van zorgvuldig gekozen liedjes over het thema (gezongen door Eessa Frieman) en een prikkelende, inspirerende tekst waarmee ik probeer de inhoud van het boek dichter bij de ervaring van mensen te brengen.

De oorlog in Oekraïne, de coronapandemie, de klimaatcrisis – het besef dat de wereld niet maakbaar is dringt zich onontkoombaar aan ons op. We hebben het leven niet in de hand. Dat maakt ons soms onzeker, bezorgd en bang.
Hoe kun je nu nog voluit ja blijven zeggen tegen het leven?

Vroeger moesten we alles nemen zoals het kwam. De Voorzienigheid of het lot bedeelde ons iets toe. Als moderne mensen benadrukten we daarna onze eigen autonomie en dachten we dat wijzelf de wereld naar onze hand konden zetten. Dat mislukte.
Deze eeuw vraagt om een andere houding. Om een nieuwe relatie met de wereld om ons heen, met de planeet waarop we wonen. Zonder angst voor het vreemde of onbekende. Om afstemming en speelsheid, respect en aandacht – de houding van dansers en muzikanten.
Als het resoneert, dan voelt het goed.
Wat betekent dat voor ons geloof in het leven, in de toekomst, in God? Heeft God wel alles in de hand? Of is hij/zij eerder een Minnaar die ons ten dans vraagt?
Eessa Frieman vertolkt indringende songs over hoe verrukkelijk én verschrikkelijk het leven kan zijn. Van Maarten van Roozendaal tot De Dijk, van Nick Cave tot Leonard Cohen; liedjes over kwetsbaarheid, pijn en verlangen, maar ook over geloof, schoonheid en intens geluk. Frits de Lange begeleidt haar op gitaar.

Opgave voor de lezing zelf  is niet nodig. De toegang is gratis. Wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten. Die avond is er een boekje verkrijgbaar met de teksten van die avond.

Naast deze lezing is er ook de optie om het gelezen boek samen te bespreken. Wat roept het boek op? Kun je je vinden in wat de auteur schrijft? Welke vragen zou je op 19 november willen stellen na afloop van de muzikale lezing?

Bespreking van het boek (met name wat het jou (niet) heeft gebracht) op de donderdag vóór de lezing op 16 november in de Kern om 20.00 uur. Voor deze avond moet je je dus van tevoren (voor 1 oktober) wél opgeven.

Groepsreis naar Taizé

Ik probeer het nog één keer…..het organiseren van een groepsreis voor met name 30 minners naar het Franse Taizé. Meerdere keren en in verscheidene gemeentes (waaronder Ommen) ging ik met een groep naar Taizé. Een halve of een hele week. En elke keer was het indrukwekkend en werd de geloofsbagage van de deelnemers groter. Een bijzondere ervaring van spiritualiteit, vakantiegevoel en ontmoeting met elkaar. De eenvoud van het geloof, de eenvoud van het leven.
Wellicht zal ik deze keer het aanbod breder uitzetten (in het Vechtdal). Maar in eerste instantie richt ik me op Ommen. Op zondag 22 oktober is er om 19.00 uur de jaarlijkse Taizé viering in de Kern. Na afloop – onder de koffie of het traditionele glaasje wijn/druivensap – wil ik met belangstellenden na het bekijken van een documentaire in gesprek gaan over het organiseren van een reis naar Taizé in het voorjaar of de zomer van 2024.

Kloosterreis 2024

Van 13-17 mei gaan we weer naar een klooster. Deze keer is dat de Koningsoord abdij in Arnhem (Beekbergen). We gaan in 2 groepen. 13 personen kunnen van maandagmiddag 13 mei tot woensdagmiddag 15 mei mee. Vanaf woensdagmiddag 15 mei tot vrijdagmiddag 17 mei kunnen 13 andere personen mee. Er zijn nog plaatsen vrij. Doel is niet een gezellig
ontmoetingsgebeuren maar stilte en bezinning. Voor sommige deelnemers wéér een ander klooster en het beleven van een toch weer andere spiritualiteit.  Voor hen die voor het eerst meegaan is het ‘veilig’ kennis maken met de wereld achter de kloostermuren. Soms een opstap om nog eens te gaan, alleen en voor langere tijd dan 2 dagen. We bezoeken doorgaans (bijna) alle diensten, eten de meeste maaltijden in stilte en zoeken ook zelf de stilte. Toch zijn het door een aantal vaste onderdelen ook weer gevulde dagen: een gesprek met de gastenzuster, een door mij geleide meditatie oefening (lectio divina) en een wandeling voor wie wil, deels in stilte en deels een gelegenheid om met elkaar de kloosterervaringen te delen. Van te voren komen we een avond bij elkaar om kennis te maken, de verwachtingen uit te spreken, praktische afspraken te maken en om een dvd te bekijken met een aflevering uit de Kloosterserie waarin ons klooster centraal staat. Wie meer informatie wil kan terecht op de website: https://abdijkoningsoord.org/

Pubquiz

En natuurlijk is er het komende seizoen weer de inmiddels traditionele PKN pubquiz. Altijd op de laatste vrijdag van september en de laatste vrijdag in januari. Meestal doen er 16 á 17 groepen van maximaal 6 personen mee. Er is nog ruimte voor nieuwe groepen. We kunnen tot 20 groepen gaan. De kracht van een team zit vaak in een gevarieerd samengesteld team waarbij iedereen zijn eigen sterke kennisgebied heeft. Volgende data: 29 september 2023  en 26 januari en 27 september 2024.

Lezing door Trouw columnist Stevo Akkerman op donderdag 7 maart om 20.00 uur in de Kern.

Stevo Akkerman houdt zijn lezing naar aanleiding van zijn boek
‘Wat is dan goed?’ De toegang is gratis, wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Voor het bijwonen van deze lezing hoef je je niet op te geven.

Daarnaast zijn er 4 avonden van voorbereiding mogelijk op deze lezing. Het bijwonen van deze 4 avonden is niet noodzakelijk om de lezing te kunnen begrijpen. Wel voegt het veel extra’s toe. Misschien goed om te zeggen dat deze 4 avonden best wel pittig zijn. Ik ga er van uit dat iedereen zich voldoende heeft voorbereid op elke avond door het opgegeven deel van het boek te hebben gelezen en door voor zichzelf een aantal vragen te hebben beantwoord. Vragen en opdrachten als: Probeer in een aantal zinnen de kern weer te geven wat er in een bepaald hoofdstuk staat. Wat sprak je aan of heeft je aan het denken gezet? Herken je er iets van in je eigen leven? Welke bijbelverhalen of – teksten associeer je met wat je deze keer hebt gelezen?
Na dit eerste deel volgt elke avond een  tweede deel waarin we een aflevering van de tv documentaire ‘Wat is dan goed? ‘ gaan bekijken. Deze documentaire is een aanvulling op de tekst die je al in het boek hebt gelezen en heeft in de documentaire een thematische benadering.
Nadat we desbetreffende aflevering hebben bekeken buigen we ons over de vraag: Voegde het kijken van deze uitzending iets toe of roept het iets op waar je graag nog eens over wilt doorpraten.

De 4 afleveringen hebben de volgende thema’s:
  1. Verkenning van het thema
  2. Geweten
  3. Schaamte
  4. Verantwoordelijkheid

De bespreking van het boek en de aflevering van  de documentaire vinden plaats op de donderdagen: 18 januari, 1, 15  en 19 februari
 
terug