Kerkvensters Kerkvensters


Hier kunt u het kerkblad online lezen of downloaden.
De bijlagen die in Kerkvensters verschijnen, staan als apart bestand vermeld.
lees meer »
 
Verschijning Kerkvensters Verschijning Kerkvensters
Wanneer u kopij moet aanleveren voor Kerkvensters, wilt u dan notitie nemen van het onderstaande:
 
 • De aangeleverde kopij dient voorzien te zijn van uw naam en telefoonnummer.
 • Ingeval van onduidelijkheden kan er contact met u worden opgenomen.
 • De kopij dient bij voorkeur in Microsoft Word via e-mail aangeleverd te worden bij: kerkvensters@pkn-ommen.nl
 • Wanneer u beschikt over een andere tekstverwerker wilt u het dan aanleveren in Rich Text Format (.RTF) of als platte tekst (.TXT).
 • Kopij dat gemaakt is in MS Publisher of als PDF file binnenkomt kunnen wij niet verwerken.
 • De sluitingsdatum is dinsdag om 17.00 uur. Dit is 10 dagen voor het verschijnen van Kerkvensters.
 • Kopij die na de sluitingsdatum (Deadline) binnenkomt zal in een volgend kerkvensters geplaatst worden. Wanneer u uw kopij te laat aanlevert loopt u dus het risico dat het niet tijdig geplaatst wordt.
lees meer »
 
Geschiedenis Geschiedenis
Na een lange voorbereidingstijd is in december 2001 het eerste nummer van Kerkvensters verschenen.
Dit kerkblad is een initiatief van de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk in Ommen, Vinkenbuurt en Witharen.
lees meer »
 
Posters in Kerkvensters Posters in Kerkvensters
Bij voldoende ruimte is het mogelijk om van een activiteit een poster op de achterzijde van Kerkvensters te plaatsen.
Indien u ook nog redactionele tekst aanlevert voor een rubriek in Kerkvensters, wilt u dit dan zo kort mogelijk houden en verwijzen naar de poster.
De redactie heeft samen met de redactieraad enkele spelregels opgesteld waaraan de posters moeten voldoen:
 
 • Posters dienen betrekking te hebben op activiteiten van de Hervormde gemeente of de Gereformeerde kerk in Ommen. Bijv.: Jeugd- of themadiensten, jongerenactiviteiten, etc.
 • In uw email dient u de organisator te vermelden die de activiteit op de poster organiseert. Dit voorkomt onduidelijkheden bij de redactie.
 • Veel activiteiten worden ruim van tevoren gepland. Posters moeten 5 weken voor de activiteit bij de redactie aanwezig zijn. De redactie krijgt hierdoor meer ruimte uw poster te plaatsen. Bij te weinig ruimte, kunnen we de poster in een volgend nummer plaatsen.
 • Posters die te laat binnen komen worden niet geplaatst.
 • Indien er meer dan één poster is voor een bepaald nummer, dan geldt het vogende: Degene die het eerste de poster heeft aangeleverd komt op de achterkant.
 • Bij voldoende ruimte kunnen er maximaal 2-3 posters geplaatst worden op de laatste 2 pagina’s van Kerkvensters.
 • Posters die hoofdzakelijk tekst bevatten worden als redactionele tekst geplaatst en niet meer als poster.
 • Indien een poster niet geplaatst wordt, zal de tekst van de poster als redactionele tekst geplaatst worden.
 • Wanneer er bij een poster ook redactionele tekst wordt bijgevoegd, dan zal de redactie een keuze maken wat geplaatst wordt.
 • De poster dient aangeleverd te worden als Word document. Andere bestandstypen zoals PDF-files, MS-Publisher documenten etc. kunnen wij niet verwerken. Ook een poster aangeleverd als JPG file kan niet geplaatst worden.
 • De tekst van een poster dient niet als plaatje in een Word document geplakt te worden.
 • Voor de redactie moet het mogelijk zijn om de tekst te kunnen corrigeren.
 • De redactie heeft het recht om een poster niet te plaatsen indien deze niet aan de boven gestelde criteria voldoet.
 • Posters dienen rondom een printmarge te hebben van 15 mm.
lees meer »
 
Abonnee worden Abonnee worden
Waarschijnlijk heeft u Kerkvensters gelezen via deze site. Vanwege de wet op de bescherming persoonsgegevens is dit een incomplete versie.
lees meer »
 
Machtiging Machtiging
Indien uw rekeningnummer wijzigt en u heeft ons een machtiging gegeven voor een automatische incasso, dan dient u ons opnieuw te machtigen.
Indien u gebruik maakt van de overstapservice van de bank dan hoeft u ons niet opnieuw te machtigen.
lees meer »
 
Adreswijziging Adreswijziging
U kunt via e-mail uw adreswijziging doorgeven.
Vermeld in uw e-mail uw naam, oude en nieuwe adres.
Stuur deze mail naar: kerkvensters@pkn-ommen.nl.
lees meer »
 
Abonnement beëindigen Abonnement beëindigen
Een abonnement op Kerkvensters loopt van januari tot en met december. Er vindt geen restitutie plaats op abonnementen die tussentijds worden beëindigd. 
lees meer »
 
Reactie formulier Reactie formulier
Wanneer u geen abonnement op Kerkvensters heeft, dan krijgt u 3x maal per jaar een gratis (pr) nummer.
lees meer »
 
Achtergrond informatie Achtergrond informatie
Een blik achter de schermen van Kerkvensters.
Iedere veertien dagen zijn er zo'n 125 vrijwilligers actief om het kerkblad te maken en te verspreiden.
lees meer »
 
Verhuizing en lidmaatschap Verhuizing en lidmaatschap
Door koppeling van de ledenadministratie van de landelijke PKN aan de gemeentelijke basisadministratie wordt u bij verhuizing naar een andere woonplaats automatisch overgeschreven naar de PKN-gemeente daar, tenzij u zelf actie onderneemt.  
 
 
Privacy Privacy
Kerken mogen van de Autoriteit Persoonsgegevens bepaalde gegevens van leden (zoals naam en adres) binnen de eigen organisatie bekendmaken. Dit is nodig om een kerk draaiende te houden en vanuit het omzien naar elkaar. Om die reden publiceren wij dit bijvoorbeeld bij verhuizing in Kerkvensters.
lees meer »