Adreswijziging Adreswijziging
Als u buiten de kerkelijke gemeente van Ommen gaat wonen, dan zal het abonnement op Kerkvensters automatisch beëindigd worden.
Wilt u Kerkvensters blijven ontvangen, stuur dan een email naar bovengenoemd email adres met uw naam, adres en woonplaats.
Voor toezending naar uw nieuwe adres zullen ook de portokosten in rekening worden gebracht. De abonnementsprijs is € 40,00.
Indien u lid blijft van de Hervormde gemeente of de Gereformeerde Kerk, dan betaald u de normale prijs van € 13,65.
terug